… Nedir ?

Yalıtkan delinmesi nedir ?

İki elektrod arasında arasına konulan yalıtkan maddeden oluşan bir sisteme uygulanan yüksek gerilim sonucu yalıtkan madde içerisinde bir boşalma meydana gelir.Gerilim belli bir seviyeye ulaştığında ise  bu yalıtkanda tam bir …

Devamı »

Elektrik yalıtkanlığı nedir ?

Genel olarak yalıtkanlığın tarifini , iki sistem arasındaki enerji alış verişini engelleyen bir madde olarak yaparız. Elektrikte ve elektronikte yalıtkan maddeye ” Dielektrik ” adı verilir. Burada yalıtkan maddenin görevi …

Devamı »

Gerilim düşümü nedir ?

Elektrik üretilirken elde edilen gerilimin , elektrik harcanırken ölçülen gerilimden farklı olması gerilim düşümünden kaynaklanır. Bir elektrik devresi ne kadar yüklü olursa o devrede gerilim düşüş riski o kadar fazla …

Devamı »

Elektrik gücü nedir ?

V , U , gerilim : 1 coulomb u bir devre içerisinde hareket ettiren potansiyel fark ( iş ) I , akım : 1 saniyede devreden geçen coulomb sayısı Bu …

Devamı »

potansiyel elektrik nedir ?

Potansiyel elektrik veya potansiyel farkı bir su musluğu ile kıyaslayalım. Su musluğunun kapalı olduğunu var sayalım, musluktan su akmıyor fakat musluğun arkasında basınçlı bir su var. Elektrik için aynı şeyi …

Devamı »

Elektrik yükü nedir ?

Bir elektrik yükü, proton veya elektron fazlalığıdır.Eğer protonlar fazla ise elektrik yükü pozitif (+) dir. Eğer elektronlar fazla ise elektrik yükü negatif (-) dir. Bir atomun yapısında hiçbir fazlalık yoksa …

Devamı »

Akım ve Gerilim

Hepimiz suyun davranışları konusunda bilgiye sahibiz. İki su tankı düşünelim ve bu tanklar alt kısımlarından üzerinde bir vana bulunan boruyla birleştirilmiş olsun. Tanklara rastgele miktarda su dolduralım ve vanayı açalım. …

Devamı »

Karakteristik Eğriler

Bir elektronik devrede, devreden geçen akım ” I ” ile, devredeki gerilimi “ V veya E ” ile, direnç ise ” R ” ile gösterilir. Akımın birimi amperdir ve ” …

Devamı »

FAZ

Faz konusunda incelemeniz gereken sayfalar  3 Fazlı Sistemler  Faz kayması nedir ? Faz daha çok elektrikte kullanılan bir kavramdır. Genel olarak, büyüklükleri değişen iki değerin değişimlerinin birbirlerine göre durumunu gösterir. Alternatif …

Devamı »

ELEKTRİK ENERJİSİ

Elektrik enerjisi tıpkı mekanik enerji veya ısı enerjisi gibi bir enerji biçimidir. Mekanik enerjinin kuvvet ve yol, ısı enerjisinin sıcaklık ve ısıl kütle gibi çarpanları varsa elektriğin de gerilim ve …

Devamı »