ELEKTROTEKNİK

1. ÜNİTE DOĞRU AKIM DEVRELERİ
1.1 Çok Bilinmeyenli Denklemlerin Çözümü _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 14
1.1.1Birinci Derecede Denklemler _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 14
1.1.1.1 Birinci Derece Denklemler ile İlgili Temel Kavramlar _ _ _ _ _ _ _ _ 14
1.1.1.2 Birinci Derece İki Bilinmeyenli Denklemlerin Bulunması _ _ _ _ _ 15
1.1.1.3 Çözüm Kümesinin Bulunması _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 15
1.1.2 İkinci Derece Denklemler _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 16
1.2 Direnç Bağlantıları _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 20
1.2.1 Seri Bağlantı _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 21
1.2.2 Paralel Bağlantı _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 22
1.2.3 Karışık Bağlantı _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 24
1.3 Kirşof Kanunları _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 24
1.3.1Kirşof’un Gerilimler Kanunu _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 24
1.3.2 Kirşof’un Akımlar Kanunu _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 26
1.4 Gerilim ve Akım Kaynakları _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 26
1.4.1Piller _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 26
1.4.1.1 Pil Çeşitleri ve Yapıları _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 26
1.4.1.2 Nikel Kadmiyum Piller (Ni-Cd) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 29
1.4.1.3 Nikel Metal Hibrit Piller (Ni-MH) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 29
1.4.1.4 Lityum İon Piller (Li-ion) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 30
1.4.1.5 Pillerin İç Direnci _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 31
1.4.1.6 Pillerin EMK’sı (Elektromotor Kuvvet) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 31
1.4.1.7 Pillerde Güç _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 33
1.4.1.8 Pillerde Verim _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 33
1.4.2 Aküler _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 33
1.4.2.1 Akü Çeşitleri ve Yapıları _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 33
1.4.2.2 Akü Kapasiteleri _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 36
1.4.3 Dinamolar _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 36
1.4.3.1Dinamo Çeşitleri _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 37
1.5 Kaynak Bağlantıları _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 37
1.5.1Kaynakların Seri Bağlantısı _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 37
1.5.2 Kaynakların Paralel Bağlantısı ve Sakıncaları _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 38
1.6 Doğru Akım Devrelerinin Çözüm Metotları _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 40
1.6.1Dirençler Üzerinde Düşen Gerilim Değerlerinin Bulunması _ _ _ _ _ _ _ _ _ 40
1.6.2 Çevre Akımları Yöntemi _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 42
Değerlendirme Soruları _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 44
2. ÜNİTE ALTERNATİF AKIMIN TEMEL ESASLARI
2.1 Doğru ve Alternatif Akımın Karşılaştırılması _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 46
2.2 Sinüzoidal Alternatif Akımın Elde Edilmesi _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 47
2.2.1 Sinüzoidal EMK (Elektro Motor Kuvvet) Alternatif Akım _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 47
2.2.2 Alternatif Akımın Tanımı _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 52
2.2.3 Alternatif Akımın Elde Edilmesi _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 53
2.2.4 Sinüs Dalgası _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 55
2.3 Peryot, Alterans, Frekans, Açısal Hız ve Dalga Boyunun Tanımı _ _ _ _ 56
2.3.1 Saykıl _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 56
2.3.2 Periyot _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 57
2.3.3 Alternans _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 57
2.3.4 Frekans _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 58
2.3.5 Açısal Hız _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 59
2.3.6 Dalga Boyu _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 61
2.4 Alternatif Akımda Kutup Sayısı İle Devir Sayısının Frekansa Etkisi _ _ 62
2.5 Alternatif Akım ve Gerilim Değerleri _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 64
2.5.1 Alternatif Akım Değerleri _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 64
2.5.2 Ani değer _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 64
2.5.3 Maksimum Değer _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 65
2.5.4 Ortalama Değer_________________________________ 66
2.5.5 Etkin Değer _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 68
2.6 Vektörler ve Sinüzodial Eğriler_________________________ 70
2.6.1 Alternatif Akımın Vektörlerle Gösterilmesi _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 74
2.6.2 Sıfır Faz _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 76
2.6.3 İleri Faz _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 76
2.6.4 Geri Faz _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 76
2.6.5 Faz Farkı _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 77
Değerlendirme Soruları _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 79
3. ÜNİTE ALTERNATİF AKIM DEVRELERİ
3.1 Direnç-Bobin Seri Devresi (R-L Seri Devresi _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 82
3.2 Direnç-Kondansatör Seri Devresi (R-C Seri Devresi _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 88
3.3 Direnç-Bobin-Kondansatör Seri Devresi (R-L-C Seri Devresi _ _ _ _ _ _ _ 92
3.4 Direnç-Bobin Paralel Devresi (R-L Paralel Devresi _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 96
3.4.1 Paralel R-L devresi _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 96
3.5 Direnç-Kondansatör Paralel Devresi (R-C Paralel Devresi _ _ _ _ _ _ _ 98
3.6 Direnç-Bobin-Kondansatör Paralel Devresi (R-L-C Paralel Devresi _ 100
3.7 Seri ve Paralel (Karışık) Devreler _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 103
Değerlendirme Soruları _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 106
4. ÜNİTE ALTERNATİF AKIMDA GÜÇ
4.1 Ani Güç, Ortalama Güç _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 108
4.1.1 Ani Güç (p _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 108
4.1.2 Ortalama Güç (Pavg veya P) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 110
4.2 Dirençli Devrelerde Güç _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 110
4.2.1 Dirençli Devrelerde Güç _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 110
4.2.1.1 Alternatif Akımda Güç _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 111
4.2.1.2 Aktif (iş yapan) güç (P) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 111
4.2.1.3 Aktif güç tüketen tüketiciler _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 111
4.2.1.4 Aktif güç hesaplaması _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 113
4.2.1.5 Ampermetre ve Voltmetre Yardımı ile Güç Ölçmek _ _ _ _ _ _ _ 113
4.3 Bobinli Devrelerde Güç _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 114
4.3.1Reaktif (kör) güç (Q _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 114
4.3.1.1Görünür (zahirî, bileşke) güç (S _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 115
4.4 Kondansatörlü Devrelerde Güç _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 115
4.4.1Yüklü kondansatörde depolanan enerji _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 116
4.5 Güç Üçgeni _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 117
4.5.1Endüktif Yüklü (R-XL) Devrelerde Güç Üçgeni _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 117
4.5.1.1Seri R-XL devresi _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 117
4.5.1.2 Paralel R-XL devresi100 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 118
4.6 Güç Ölçme _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 119
4.6.1Aktif Güç Ölçme _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 119
4.6.1.1 Wattmetre _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 119
Değerlendirme Soruları _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 122
5. ÜNİTE GÜÇ KATSAYISI
5.1 Güç Üçgeni _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 124
5.1.1 Güç Vektörler _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 125
5.2 Güç Katsayısı _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 127
5.2.1 Hesaplanması _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 127
5.2.2 Omik, Kapasitif, Endüktif Devrelerde Akım,
Gerilim ve Güç Vektörler _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 129
5.2.2.1Omik devre _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 129
5.2.2.2 Kapasitif devre _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 130
5.2.2.3 Endüktif devre _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 130
5.2.3 Güç Katsayısı Ölçme _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 131
5.3 Katsayının Düzeltilmesi _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 135
5.3.1 Kompanzasyonun Önemi _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 135
5.3.2 Düşük Güç Kat Sayısının Sakıncaları _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 136
5.3.3 Kompanzasyonun Yararları _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 137
5.3.3.1 Üretici Yönünden _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 138
5.3.3.2 Tüketici Yönünden _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 138
5.3.4 Kompanzasyon Çeşitleri _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 138
5.3.4.1Tek Tek Kompanzasyon _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 138
5.3.4.2 Grup Kompanzasyonu _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 140
5.3.4.3 Merkezî Kompanzasyon _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 140
5.3.5 Reaktif Güç Kontrol Rölesi _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 141
5.3.5.1Yapısı _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 141
5.3.5.2 Çalışması _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 141
5.3.5.3 Devre Bağlantı Şeması ve Montajı _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 142
5.3.5.4 Tanıtım Kataloglarının İncelenmesi _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 143
Değerlendirme Soruları _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 144
6. ÜNİTE ÇOK FAZLI SİSTEMLER
6.1 Üç Fazlı EMK’in Elde Edilmesi _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 147
6.1.1 Üç Faz Gerilim Üretme _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 147
6.2 Faz Sırası _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 150
6.2.1 Sıfır Faz _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 150
6.2.2 İleri faz _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 150
6.3 Üç Fazlı Bağlantılar _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 151
6.3.1 Üçgen Bağlantıda Akım, Gerilim Bağıntıları _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 151
6.3.2 Yıldız Bağlantıda Akım, Gerilim Bağıntıları _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 152
6.4 Üç Fazlı Dengeli Sistemler____________________________ 153
6.4.1 Üç Fazlı Sistemler _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 153
6.4.2 Faz Farkları _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 153
6.5 Üç Fazlı Dengesiz Sistemler _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 154
6.5.1 Yıldız (λ) Bağlı Yük_______________________________ 154
6.5.2 Dengesiz Yük Durumu _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 155
6.5.3 Üçgen Bağlantı için Dengesiz Yük Durumu _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 157
6.5.4 Dengeli ve Dengesiz Üç Fazlı Sistemler _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 157
6.6 Üç Fazlı Sistemlerde Güç _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 158
6.6.1 Üç Fazlı sistemin avantajları _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 159
6.6.2 Üç Fazlı Sistemlerde Genel İfadeler _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 160
6.6.3 Üç Fazlı Sistemin Çalışma Prensibi _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 160
6.7 Üç Fazlı Sistemlerde Güç Ölçme _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 161
6.7.1 Aktif Güç Ölçme _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 161
6.7.2 Reaktif Güç Ölçme _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 166
6.7.2.1 Varmetre _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 166
6.7.3 Güç Ölçmede Dikkat Edilecek Hususlar _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 168
Değerlendirme Soruları _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 169
DEĞERLENDİRME SORULARININ CEVAPLARI _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 172
kaynakça _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 174
sözlük _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 176
kısaltmalar _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 177

Ünite 1: DOĞRU AKIM DEVRELERİ
Ünite 2: ALTERNATİF AKIMIN TEMEL ESASLARI
Ünite 3: ALTERNATİF AKIM DEVRELERİ
Ünite 4: ALTERNATİF AKIMDA GUC
Ünite 5: GUC KATSAYISI
Ünite 6: COK FAZLI SİSTEMLER

Benzer Yazılar

YAZAR : Admin

- Elektronik Mühendisi - E.Ü. Tıp Fakültesi Kalibrasyon Sorumlusu Test kontrol ve kalibrasyon sorumlu müdürü (Sağ.Bak. ÜTS) - X-Işınlı Görüntüleme Sistemleri Test Kontrol ve Kalibrasyon Uzmanı (Sağ.Bak.) - Usta Öğretici (MEB) - Hatalı veya kaldırılmasını istediğiniz sayfaları diyot.net@gmail.com bildirin

BU YAZIYI DA İNCELEDİNİZ Mİ ?

ELEKTRİK MAKİNALARI VE LABORATUVARI

1. ÜNİTE DOĞRU AKIM DİNAMOLARININ TEMEL PRENSİPLERİ 1.1 Çalışma Prensipleri _ _ _ _ _ …

Bir yanıt yazın