Emiteri Ortak Bağlantının Statik Akım Kazancı

AKIM KAZANCI, çıkış akımının giriş akımına oranı ile bulunur.

Buna, Transfer  karakteristiği denir.

Emiteri ortak bağlantılı yükselteçte DC çıkış akımı “IC“, DC giriş akımı “IB” olduğuna göre; Statik akım kazancı: β =  IC/IB  dir.

Ancak, dinamik akım kazancı ile statik akım kazancı arasında çok büyük fark bulunmamaktadır. Bu nedenle “β” genel olarak, emiteri ortak bağlantılı transistörün akım kazancı olarak kabul edilir.

Hesaplaması yine iki yoldan yapılır:
  1. Giriş ve çıkış ölçü aletlerinden okunan IC ve IB değerleri oranlanır.
  2. 2. bölge karakteristik eğrisinden yararlanılır.

Şekil 1 – Emiteri ortak bağlantıda transfer karakterisitiği

Transfer karakteristiği, Şekil 1 ‘de görüldüğü gibi sıfır noktasına yakın başladığı ve lineer olduğu için, karakteristiğinin herhangi bir yerinde çalışma noktası seçmek mükündür.

Şekilde görülen ICEO akımıbeyz devresi açık iken, yani IB=0 iken, Emiter-Kollektör arasında akan kaçak akımdır. Bu akım ihmal edilebileceğinden, karakteristik eğrisi “0” noktasından geçiyor kabul edilebilir.

Ancak, daha da doğru bir sonuç alabilmek için, küçük değişim (D) değerleri ile hesap yapmak daha uygun olur.

Örneğin:

Akım kazancını, Şekil 1 ‘deki, VC = 2V ‘a göre çizilmiş olan transfer karakteristiğinden yararlanarak hesaplayalım. (Akım değerleri Amper olarak yazılacaktır).

Ki = β = ΔIC/ΔIB = (2,2-1,2)*10-3 / (40-20)*10-6 = 1,0*10-3 /20*10-6 =50 olarak bulunur.

Emiteri ortak yükselteçte akım kazancı 10 ile 200 arasında değişmektedir.

Benzer Yazılar

YAZAR : Admin

- Elektronik Mühendisi - E.Ü. Tıp Fakültesi Kalibrasyon Sorumlusu Test kontrol ve kalibrasyon sorumlu müdürü (Sağ.Bak. ÜTS) - X-Işınlı Görüntüleme Sistemleri Test Kontrol ve Kalibrasyon Uzmanı (Sağ.Bak.) - Usta Öğretici (MEB) - Hatalı veya kaldırılmasını istediğiniz sayfaları diyot.net@gmail.com bildirin

BU YAZIYI DA İNCELEDİNİZ Mİ ?

Transistörlerde kazanç

β  (beta) akım kazancı Transistörler, B ucuna uygulanan akıma (tetikleme sinyali) göre C-E arasından daha büyük …

Bir yanıt yazın