Emiteri Ortak Bağlantının Statik Gerilim Kazancı

Gerilim kazancında durum akım kazancı ve direnç hesaplamalarından farklı olmaktadır.

Gerilim kazancında, bir devreden alınan zayıf gerilimin kuvvetlendiripbaşka br devreye verilmesi sözkonusudur.

Bunun için dört bölge karakteristik eğrilerinden yararlanılmaktadır.

Örnek bir devre Şekil  1 ‘de verilmiştir.

Gerilim kazancının genel yazılışı: KV = VÇıkış / VGiriş   tir.

VÇıkış (VÇ): R2 direnci üzerindeki gerilim düşümü.
VGiriş (Vg): R1 direnci üzerindeki gerilim düşümü.

Diğer bir ifadeyle: Vg = IB*R1    ;     VÇ = IC*R2   ‘dir.

Bu duruma göre, Şekil 6.14 ‘teki devrenin, statik gerilim kazancı şöyle olacaktır:

KV = IC*R2/IB*R1         IC/IB = β    olup,

Gerilim kazancı:  KV = β*(R2/R1)   olur.

Böylece, Şekil 6.14 ‘teki benzer şekilde kurulan yükselteçler için, şöyle bir kural ortaya çıkmaktadır:

EOB Statik gerilim kazancı:  KV = β*(Yük direnci / Giriş devresi direnci)

Bu kural, ses freakansı gerilim yükselteçleri için de geçerlidir.

Zira küçük frekanslarda:  βAC = βDC  ‘dir.

Statik gerilim kazancının, transistör çıkış uçlarıyla, giriş uçları arasındaki gerilimlerin DC ölçü aleti ile ölçülmesi yoluyla bulunması da mümkündür.

Şekil 1 – Emiteri ortak tipik bir DC yükselteç devresi

Emiteri ortak bağlantıda gerilim kazancı birkaç yüz civarındadır.

R1 ve R2 ‘nin diğer işlevi, beyz ve kollektör polarma gerilimlerini limit değerler arasında sağlamaktır.

EOB ‘da KV gerilim kazancı bir kaç yüz civarındadır.

NOT:

Daha önceki STATİK KARAKTERİSTİKLERİN incelendiği devrelerde, besleme kaynakları VBE ve VCEşeklinde gösterilmişti.
Bunun nedeni: Besleme kaynaklarının doğrudan transistörün B-E ve C-E elektrotları arasına bağlanmasıydı.
Şekil 1 ‘deki besleme kaynakları ise VBB ve VCC şeklinde gösterilmiştir.
Bunun nedeni ise: Besleme kaynağı ile B ve C elektronları arasında direnç bulunduğundan, kaynağın hangi elektrodun POLARILMASI için kullanıldığı ihtiyacının duyulmasıdır.
Örneğin, VBB kaynağı, beyz (B) polarması için VCC ‘de kollektör (C) polarması kullanılmaktadır.

Benzer Yazılar

YAZAR : Admin

- Elektronik Mühendisi - E.Ü. Tıp Fakültesi Kalibrasyon Sorumlusu Test kontrol ve kalibrasyon sorumlu müdürü (Sağ.Bak. ÜTS) - X-Işınlı Görüntüleme Sistemleri Test Kontrol ve Kalibrasyon Uzmanı (Sağ.Bak.) - Usta Öğretici (MEB) - Hatalı veya kaldırılmasını istediğiniz sayfaları diyot.net@gmail.com bildirin

BU YAZIYI DA İNCELEDİNİZ Mİ ?

Transistörlerde kazanç

β  (beta) akım kazancı Transistörler, B ucuna uygulanan akıma (tetikleme sinyali) göre C-E arasından daha büyük …

Bir yanıt yazın