Emiteri Ortak Bağlantının Statik Giriş Direnci

“Rg” Giriş direnci, transistörün önemli karakteristik değerlerinden biridir.

Giriş direncini iki yoldan hesaplamak mümkündür:
  1. Şekil 6.11 ‘de verilen devrede VBE gerilimi ve IB akımı ölçülerek,
    Rg = VBE/IB
  2. Şekil 6.11 ‘de verilmiş olduğu gibi, “VBE – IB” bağıntısını gösteren, giriş karakteristik eğrisi üzerindeki küçük bir değişim (Δ – Delta) aralığındaki ΔVBE gerilimi ve ΔIB akımından yararlanılarak,Rg = ΔVBE / ΔIB    bağıntısı ile hesaplanır.
Şekil 1 – Emiteri ortak bağlantıda giriş karakteristik eğrisi (Ge Transistör)
Küçük Değişimin Alınmasının Nedeni:

Şekil 1 ‘de görüldüğü gibi karakteristik eğrisi lineer (doğrusal) değilir ve orjinden (sıfır noktası) başlamamktadır. IB akımı Ge transistörlerde de VBE=0,2 Volt ‘ta Si Transistörler de VBE=0,6 Volt ‘ta akmaya başlar. Her iki yoldan yapılacak hesaplamalarda farklı sonuç alınacaktır. Fakat büyük bir fark olmayacaktır. Karakteristik eğrisi hassas bir çalışma sonucu çıkarıldığından daha doğru sonuç verir. Ancak ölçümlerin çok iyi yapılması gerekir.

Hesaplama Örneği:

Şekil 1 ‘deki giriş karakteristik eğrisinden yararlanarak., (Örneğin VCE=4,5V iken) giriş direncinin ne olacağını hesaplayalım;

Şekil 1 ‘de görüldüğü gibi ölçüm için seçilen bölge, karakteristik eğrisinin mümkün olduğunca doğrusal bölümünde alınacaktır.

Seçilen noktadaki değişimin değeri:

ΔVBE=0,02V     ΔIB=10.10-6  A ‘dır. Bu değere göre,

Rg = ΔVBE / ΔIB = 0,02 / 10.10-6  dan   Rg=2000W  olarak bulunur.

Emiteri ortak bağlantıda giriş direnci, transistörden transistöre ve besleme durumuna göre 200 ila 2000 Ohm arasında değişmektedir.

Benzer Yazılar

YAZAR : Admin

- Elektronik Mühendisi - E.Ü. Tıp Fakültesi Kalibrasyon Sorumlusu Test kontrol ve kalibrasyon sorumlu müdürü (Sağ.Bak. ÜTS) - X-Işınlı Görüntüleme Sistemleri Test Kontrol ve Kalibrasyon Uzmanı (Sağ.Bak.) - Usta Öğretici (MEB) - Hatalı veya kaldırılmasını istediğiniz sayfaları diyot.net@gmail.com bildirin

BU YAZIYI DA İNCELEDİNİZ Mİ ?

Transistörlerde kazanç

β  (beta) akım kazancı Transistörler, B ucuna uygulanan akıma (tetikleme sinyali) göre C-E arasından daha büyük …

Bir yanıt yazın