Etiket Arşivi: Beyz

Beyzi Ortak Bağlantının Statik Akım Kazancı

Akım kazancının hesabı gerek, ampermetreler ile giriş (IE) ve çıkış (IC) akımlarının ölçülmesi yoluyla, gerekse de transfer karakteristiğinden yararlanılarak yapılabilir. Şekil 1- Beyz ‘i ortak bağlantıda transfer kakakteristiği (IE, IC) …

Devamı »

Beyzi Ortak Bağlantının Dinamik Karakteristikleri

Şekil 1 Beyz ‘i ortak yükseltecin dinamik karakteristiklerini çıkartmak üzere kurulan devre Sekil 1 ‘de verilmistir Şekilden de görüldüğü gibi, emiterin pozitif polarma gerilimi, VEE kaynağından ve R1 direnci üzerinden sağlanmaktadır. …

Devamı »

Beyzi Ortak Bağlantının Statik Gerilim Kazancı

Gerilim kazancı, Şekil 1 ‘den yararlanılarak hesaplanacaktır. Giriş ve çıkış gerilimleri R1 ve R2 dirençleri üzerinden ölçülmektedir. Buna göre, Beyz ‘i ortak bağlantıda gerilim kazancı şöyle olmaktadır: KV = VÇ/Vg = …

Devamı »

Beyzi Ortak Bağlantının Statik Giriş Direnci

BOB statik giriş direnci, Emiter ile Beyz arasında ölçülen DC direncidir. Şekil 1 – Beyz ‘i ortak bağlantıda giriş karakteristik eğrisi.(Silikon) Giriş, direncini iki yoldan hesaplamak mümkündür: 1- Ölçü yolu: Sekil …

Devamı »

Beyzi Ortak Yükselteç (BOB)

Beyz ‘i ortak bağlantılı (kısaltılmışı BOB) yükselteç devresinde, transistörün beyz ‘i giriş ve çıkışta ortaktır. Giriş, emiter ile beyz uçları arasından, çıkış ise, kollektör ile beyz uçları arasından yapılmaktadır. 1. …

Devamı »

Beyzi Ortak Bağlantının Statik Çıkış Direnci

BOB statik çıkış direnci, kollektör ile beyz arasında ölçülen dirençtir. Hem ölçü aletleri vasıtasıyla, hem de Şekil 1’de verilmiş olan çıkış karakteristik eğrisinden yararlanılarak hesaplanabilir. Ölçerek: RÇ = VCB / …

Devamı »

Ortak Beyz Bağlantılı Yükselteç

C3 kondansatörü beyzi ac sinyallerde toprağa bağlar. Bundan dolayı hem giriş hemde çıkış beyze bağlanır (Ortak beyz bağlantılı yükselteç). Akım kazancı her zaman 1’den azdır ve Ic/Ie’dir. Gerilim kazancı yüksektir. …

Devamı »

Sabit Beyz Polarması ve AC Analizi

Şekil-1 Sabit beyz polarmalı yükselteç devresi (Sol Taraftaki Kutucuklara Değer Yazıp Hesapla Tuşuna Basarak Oluşan Değerleri Sağdaki Kutucuklarda Görebilirsiniz) Yukarıdaki şekilde görülen devrede bulunan elemanların değeri değiştirilerek, sitemin kazancı hem …

Devamı »

SABİT BEYZ POLARLAMA DEVRESİ

şekil-1 ‘de görülen Sabit beyz polarma devresi, DC polarma devreleri içerisinde en basit ve uygulaması en kolay olanıdır. Bu avantajının yanı sıra, sıcaklık karşısında değeri en fazla değişen çalışma noktasına …

Devamı »