Etiket Arşivi: Gerilim Çoklayıcılar

Gerilim Çoklayıcılar

Gerilim çoklayıcılar, üretilen DC gerilimi, kondansatörler yardımıyla büyülten devre düzenleridir. Büyük gerilim ve küçük akımlara ihtiyaç duyulan devrede kullanılır. Büyük gerilimleri koruyabilmek için ve “+” , “-” kutupları belirleme bakımından …

Devamı »

Gerilim N ‘leyici

Şekil 1’de verilmiş olan devre ile şekil üzerinde gösterilmiş olduğu gibi, 2Vm, 3Vm, 4Vm, 5Vm, 6Vm, değerleri elde edilebilmektedir. Kondansatör ve diyot zinciri ne kadar uzatılırsa o kadar katlı Vm …

Devamı »

Gerilim Dörtleyici

Gerilim dörtleyicide diyot ve kondansatörlerin bağlantıları Şekil 1 ‘de gösterildiği gibi yapılır. Gerilimin dört katına ulaştırılma işlemi üç aşamada gerçekleşir: Aşama: Giriş AC geriliminin ilk yarı periyodunda, A girişi pozitif (+), …

Devamı »

Gerilim Üçleyici

Gerilim üçleyici devresi Şekil 1’de görüldüğü gibi oluşturulur. Çalışma prensibi: B girişi pozitif (+) olduğunda, yani AC alternansı D2 ve D3 diyotlarını iletime geçirdiğinde C1 ve C3kondansatörleri Vm tepe değeri …

Devamı »

Gerilim İkileyiciler

Gerilim ikileyiciler, Şekil 1(a) ‘da görüldüğü gibi iki diyot ve iki kondansatörden oluşmaktadır. Kondansatörler birbirine seri ve yük direncine paralel bağlı olduğundan, şarj gerilimleri toplamı AC gerilimin tepe değerinin iki …

Devamı »

GERİLİM İKİLEYİCİ

A noktasındaki potansiyel ile B noktasındaki potansiyel birbirinin zıttıdır. A noktasındaki sinyal pozitif yönde artarken B noktasındaki sinyal negatif yönde artmaktadır. Bu durum sürekli bu şekilde devam eder. A noktasındaki …

Devamı »