Etiket Arşivi: Transformatör Trafo

Transformatörlerde sarım sayısının bulunması – 2

“Transformatörlerde sarım sayılarının bulunması” başlığı altında yardımcı sargı kullanarak sarım sayısının bulunması anlatılıyor. Bazen araya yardımcı sargı sarmak için uygun alan veya imkan olmayabilir. Bu durumda kullanılabilecek iki pratik yöntem …

Devamı »

Transformatör Testi

Transformatör Testi Transformatör kısaca; elektrik enerjisine dönüştüren, duran bir alternatif akım makinasıdır. Bu enerji dönüşümü esnasında gücün çarpanları olan; gerilim ve akımı değiştirmeye yarar. Örneğin 220 V şehir şebekesi gerilimini, …

Devamı »

Tel ve Sargı Kesitinin Hesabı

1. Tel Kesitinin Hesabı Tel kesiti şu iki değer belirler:  Akım yoğunluğu (J)  Devre akımı (I) Akım yoğunluğunun şu değerler arasında olması gerekmektedir: Kendi kendine soğuyan transformatörde: J=1,8-2,6 Amper/mm2 Devre …

Devamı »

Çift Sargılı Transformatör

Çift Sargılı Transformatörün Yapısı Çift sargılı transformatörler, Şekil 1 ‘de görüldüğü gibi, bir nüve (çekirdek) üzerine üst üste veya karşılıklı olarak oturtulan iki sargı vasıtasıyla gerilim değişimi sağlayan devre elemanıdır. Şekil …

Devamı »

Nüve Kesiti Hesabı

Nüve kesiti ile güç arasındaki bağıntı: Şekil 1 – Transformatör nüve saçlarının görüntüleri a) Saç elemanların nüveyi oluşturma biçimi b) Nüvenin kesit görüntüsü Şekil 1 (b) ‘de kesit görüntüsü verilmiş olan nüvenin …

Devamı »

Oto Transformatör

Oto transformatörde Şekil 1’de görüldüğü gibi bir nüve üzerinde tek sargı vardır. Giriş bu sargının uçlarından yapılır. Çıkış iki şekilde olabilir: Belirli kullanılma gerilimine ihtiyaç varsa,  sargının belirli noktalarından çıkış …

Devamı »

Transformatör Hesabı

Her elektronikçi ve elektrikçi kendisi transformatör üretmese de, bir transformatörün boyutlarına ve tel kalınlığına baktığı zaman gücü hakkında bir tahminde bulunabilmelidir. Bu bakımdan burada, transformatör hesabıyla ilgili bazı pratik bilgiler …

Devamı »

TRANSFORMATÖR SARIM HESABI

Transformatörler elektrik- elektronik devrelerde frekans sabit kalmak şartıyla gerilim ve akım değiştirmek amacıyla kullanılır.Transformatörler indüksiyon prensibine göre çalışır ,primer ve sekonder olmak üzere iki sargıdan oluşur.Primer gerilimi sekonder gerilimden büyük …

Devamı »

Transformatörlere giriş

Transformatörler, girişine uygulanan belirli bir genlikteki alternatif gerilimi başka bir genlikte çıkışına veren hareketsiz elektrik makinalarıdır. Girişine uygulanan gerilimi yükselterek çıkışına veren transformatörlere yükseltici tip transformatörler, düşürerek çıkışına veren transformatörlere indirici tip transformatörler …

Devamı »

Transformatörlerin Verimi

Transformatörler girişine uygulanan gerilimi çıkışına sargıları oranında değiştirerek çıkışına veren elektrik makinalarıdır. Girişine uygulanan gerilim primer ve sekonder sargıları oranında çıkışa verilir (V1/V2=N1/N2). Her makina gibi elektrik makinalarının da bir …

Devamı »