Gerilim , Direnç , Kısa, seri ve parelel devreler

GERİLİM:
Enerji farkının göstergesine gerilim denir. Devredeki piller gerilimi sağlar.Yani bir iletkenin uçları arasından akım geçmesine sebep olacak etkidir.
Gerilimi de voltmetre ile ölçeriz.
Gerilimin birimi volt olarak ifade edilir ve “V” ile gösterilir.
Voltmetrenin direnci çok büyük olduğundan devreye paralel bağlanır.

DİRENÇ:
Cisimlerin elektrik akımını geçirirken gösterdiği zorluğa direnç denir. Direnç R ile gösterilir. Birimi ohm olup kısaca  ile gösterilir. Devredeki her elemanın direnci vardır. Ampul de bir dirençtir.

Gerilim/akım oranının birimleri volt/amper olarak yazılır


Ohm kanunu, Bu oranı George Simon Ohm adındaki bir bilim insanı bulduğundan birime soyadı verilmiştir.gerilim, akım ve direnç üçlüsü arasındaki ilişkiyi belirtir.
Potansiyel farkı akım şiddeti grafiğinin eğimi, iletkenin direncini verir.

GRAFİKLER:

Kısa Devre:

Akımın dirençsiz yolu tercih etmesine kısa devre denir. Şekilde K anahtarı kapatılırsa, akım dirençsiz yoldan gider. Dolayısıyla lambanın üzerinden giden akım artık lamba üzerinden gitmez ve lamba söner.

AMPULLERİN PARLAKLIĞI:
– SERİ BAĞLAMA:

– Seri bağlı özdeş (aynı) lambaların hepsinden aynı akım geçer.
– Lambaların parlaklığı eşittir.
– Lamba sayısı arttıkça yani devreye ampul eklendikçe lambaların parlaklığı azalır.
– Lambalardan biri sönerse ya da patlarsa diğerleri de söner.
– Devreye takılan pil sayısı arttıkça lambaların parlaklığı artar.
– Pil sayısı artsa bile pilin dayanma süresi değişmez.
Yani devreye seri bağlı 1 pil yerine 3 pil taksak bile yine bir pil nekadar dayanırsa 3 pil de o kadar dayanır ve biter .

PARALEL BAĞLAMA:
– Paralel bağlı özdeş lambaların hepsi aynı parlaklıkta yanar.
– Lambalar özdeş ise hepsinin üzerinden aynı akım geçer.
– Anakoldaki akım her kola eşit paylaştırılır.
– Lambaların sayısı artırılırsa ya da azaltılırsa diğer lambaların parlaklıkları değişmez.
– Paralel bağlı devrede lamba sayısı arttıkça pillerin dayanma süresi azalır.

ÖRNEK:Şekildeki devrede A, B,C ve D lambalarının parlaklıkları arasındaki ilişkiye bakalım:

A lambası anakol üzerinde olduğundan en büyük akım üzerinden geçer ve en parlak lambadır.
D lambası paralel olmasına rağmen tek başına olduğundan,B ve C den daha çok akım geçer.B ve C ye göre parlaktır.
B ve C seri bağlı olduğundan aynı parlaklıkta yanar.
Buna göre A > D > B = C olur.

EŞDEĞER DİRENCİN BULUNMASI:
Birden devrede fazla direnç varsa eşdeğerini bulmamız gerekir.
Dirençler yani lambalar farklı bağlanırsa eş değer direnç de değişir.

1. Seri Bağlama
Dirençlerin uç uca bağlanmasıyla elde edilen bağlanma şekline seri bağlama denir.
– Dirençler seri bağlandığında eş değer direnç artar.
– Üreteçten çekilen akım kollara ayrılmaz ve bütün dirençlerin üzerinden eşit şiddette akım geçer.
A T = A1 = A2 = A3 veya IT = I1 = I2 = I3
– Her bir direncin uçları arasındaki gerilim toplamı, üretecin uçları arasındaki gerilim eşittir.
V = V1 + V2 + V3
– Dirençlerin toplamı toplam dirence eşittir.
Reş = R1 + R2 + R3

PARALEL BAĞLAMA:
Birer uçları bir noktada, diğer uçları da başka bir noktada olacak şekilde yapılan bağlama şekline paralel bağlama denir
Dirençler paralel bağlandığında eş değer direnç azalır.
– Paralel bağlamada üreteçten çekilen toplam akım K noktasında kollara ayrılır, sonra tekrar L noktasında birleşir ve üretece gelir.
A T = A1 + A2 + A3 veya IT = I1 + I2 + I3
– K – L noktaları arasındaki potansiyel farkı ne ise, bütün dirençlerin uçları arasındaki de o kadardır.
V = V1 = V2 = V3


Benzer Yazılar

YAZAR : Admin

- Elektronik Mühendisi - E.Ü. Tıp Fakültesi Kalibrasyon Sorumlusu Test kontrol ve kalibrasyon sorumlu müdürü (Sağ.Bak. ÜTS) - X-Işınlı Görüntüleme Sistemleri Test Kontrol ve Kalibrasyon Uzmanı (Sağ.Bak.) - Usta Öğretici (MEB) - Hatalı veya kaldırılmasını istediğiniz sayfaları diyot.net@gmail.com bildirin

BU YAZIYI DA İNCELEDİNİZ Mİ ?

Seri ve Paralel Devre Özellikleri

Özellikler Tek ampullü devre Seri bağlı devre Paralel bağlı devre Parlaklık Tek devreli ampule göre …

Bir yanıt yazın