Güç Yükselteç Tipleri

Yükselteçlerin sınıflandırılması yapılırken de belirtildiği gibi, güç yükselteçleri kalabalık bir bölümü oluşturmaktadır.

Güç yükselteçleri şöyle gruplandırılır :

A sınıfı Güç Yükselteçleri B sınıfı Güç Yükselteçleri AB sınıfı Güç Yükselteçleri Simetrik yükselteçler C sınıfı Güç Yükselteçferi
Güç yükselteçlerinin genel özellikleri:
• Büyük akımlarda çalışırlar .
• Isınmaları fazla olduğundan, gövdeleri metal kaplı ve büyüktür.
• Kollektör genellikle gövdeye bağlanır.
• Çoğunlukla güç sarfiyatlarıyla orantılı olarak büyüyen soğutuculara monte edilir.

Güç yükselteçleri genellikle, en büyük güç kazancı veren “emiteri ortak bağlantı” da çalıştırılır.
Şekil 1 (a) ‘da, A, AB, B, ve C sınıfı güç yükselteçlerine ait vb sinüzoidal giriş gerilim ve ic sinüzoidal kollektör akımlarındaki değişimler ile, VBE gerilimine göre , Q1, Q2, Q3, Q4 çalışma noktaları gösterilmiştir.
Şekil 1(b) ‘de ise, değişik yükselteçlerin, yük doğrusu üzerindeki Q1, Q2, Q3, çalışma noktaları işaretlenmiştir. Q4 çalışma noktasında kollektör akımı olmadığından burada Q4 gösterilmemiştir.

A, AB, B, C Sınıfı Çalışmalar Şöyle Sınıflanmaktadır:

Şekil 6.45 ve 6.46 ‘dan takip edilirse;
Beyz ‘e uygulanan vb sinüzoidal işaret geriliminin genliği VBmak olsun.
VBE polarma gerilimi ve VBmak ‘nin büyüklüğüne ve işaretine bağlı olarak, değişik Q çalışma noktaları oluşmaktadır.
VBE polarma gerilimleri ve bunun üzerine bindirilen vb sinüzoidal gerilimleri Şekil 1 (a) ‘da VBE ekseni altında gösterilmiştir.

Buna göre, A, B, AB ve C sınıfı çalışmalarda belirtilmiştir.
Girişteki her VBE polarma gerilimi büyüklüğüne göre, çıkıştan akan IC DC akımı, ve vb ‘lere göre değişen iCakımları da VBE ekseninin üst tarafında gösterilmiştir.

C sınıfı yükselteçte, VBE gerilimi, normal polarma gerilimine göre ters işaretli olup, bu durumda transistör, kesimdedir. Dolayısıyla Q4 gibi hayali bir çalışma noktası vardır.

Uygulanan gerilimlere ve Q çalışma noktalarına göre, güç yükselteçleri, şöyle gruplandırılmıştır:

A sınıfı güç yükselteci: Çalışma noktası Q1, yük doğrusu ortasındadır. VBmak < VBEQ1 ‘dir. AC giriş gerilimi vb ve AC kollektör akımı iC tam sinüzoidaldır.

B sınıfı çalışma: Çalışma noktası Q3, yük doğrusu ile VCE ekseni kesim noktasındadır. VBEQ3 = 0 ‘dır. VCE = VCC ‘dir. vb ve ic yarım peryotluk sinüzoidaldır. vb ‘nin tek alternansında çalışma olur.

AB sınıfı çalışma: Çalışma noktası Q2, yük doğrusu üzerinde, Q1 ve Q3 ‘ün ortasındadır. VBmak > VBEQ2 ‘dir. Vbve iC kesik sinüzoidaldır.
vb ‘nin bir alternansı tam etkili diğer alternansı yarım etkilidir.

C sınıfı çalışma: Çalışma noktası Q4 yoktur. VBmak > -VBE olunca çalışma olur. VBE ters polarmalıdır.
iC sinüzoidalın küçük bir parçası şeklindedir. Yani iC darbeli akar.


Şekil 1 – Değişik güç yükselteçlerinin çalışma oktaları ve IC akımları.
a- ( VBE , iC ) değerleri,
b- Yük doğrusu ve çalışma noktaları

Benzer Yazılar

YAZAR : Admin

- Elektronik Mühendisi - E.Ü. Tıp Fakültesi Kalibrasyon Sorumlusu Test kontrol ve kalibrasyon sorumlu müdürü (Sağ.Bak. ÜTS) - X-Işınlı Görüntüleme Sistemleri Test Kontrol ve Kalibrasyon Uzmanı (Sağ.Bak.) - Usta Öğretici (MEB) - Hatalı veya kaldırılmasını istediğiniz sayfaları diyot.net@gmail.com bildirin

BU YAZIYI DA İNCELEDİNİZ Mİ ?

Transistörlerde kazanç

β  (beta) akım kazancı Transistörler, B ucuna uygulanan akıma (tetikleme sinyali) göre C-E arasından daha büyük …

Bir cevap yazın