ISO IEC 17025:2005

LABORATUAR AKREDİTASYON YETERLİLİK BELGESİ

Deney ve Kalibrasyon Laboratuarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar

ISO 17025 Deney ve Kalibrasyon   Laboratuarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar Standardı, Mayıs 2000   tarihinde Türk Standartları Enstitüsü tarafından yayınlanmıştır.

Bu standart, yerine geçtiği ISO/IEC Kılavuz 25 ve EN 45001’in uygulamalarından elde edilen tecrübeler sonunda hazırlanmıştır.

ISO 17025,   kalite sistemi çalıştırdıklarını, teknik olarak yeterli olduklarını ve   geçerli teknik sonuçları üretebildiklerini göstermek isteyen deney veya   kalibrasyon laboratuarının yerine getirmesi gereken bütün şartları   içermektedir.

ISO 17025 standardı beraberinde akreditasyon kavramını getirmektedir. Laboratuar yeterlilikleri akreditasyon kuruluşları tarafından akredite edilir.

Akredite laboratuar olmanın avantajları

Laboratuar akreditasyonu, teknik   yeterliliğin güvenilir bir göstergesidir. Aynı zamanda ulusal ve   uluslararası anlamda yeterliliğin resmi olarak tanınması anlamına gelir.   Müşterilere güvenilir deney ve kalibrasyon hizmetlerini belirleme ve   seçmede kolay bir yöntem sunar. Akredite laboratuarlar tarafından   düzenlenen rapor ve sertifikalar uluslararası kabul görmektedir.

Laboratuar teknik yeterliliği

Laboratuarların teknik yeterlilikleri pek çok faktöre bağlıdır. Bu faktörlerin bazıları:

– Laboratuar personelinin vasıfları, eğitim durumu ve tecrübesi

– Deney/ölçüm donanımının teknolojik durumu ve kalibrasyonu

– Numune alma metotlarının uygunluğu

– İstenen sonucu veren nitelikte deney metotlarının laboratuarda kullanılabilirliği

– Ulusal/uluslararası ölçüm standartlarına olan izlenebilirlik

– Etkin kayıt ve rapor sunma sistemi

– Deney/ölçüm tesislerinin niteliği

ISO 17025 akreditasyon belgesini kimler alabilir?

ISO 17025 belgesi standardı, deney veya kalibrasyon hizmeti veren bütün kuruluşlara   uygulanabilir. Bu kuruluşlar birinci taraf, ikinci taraf ve üçüncü taraf   durumundaki laboratuarları, inceleme ve ürün belgelendirme işlemlerinin bir parçası olarak deney veya kalibrasyon hizmeti veren laboratuarları kapsar.

Birinci taraf Laboratuarlar: Üreticinin Laboratuarları

İkinci taraf Laboratuarlar: Müşteri Laboratuarları

Üçüncü taraf Laboratuarlar: Bağımsız Laboratuarlar

Bu standart, personel sayısına ve deney   veya kalibrasyon faaliyetlerinin kapsamına bakılmaksızın bütün   laboratuarlara uygulanabilir. Laboratuar, bu standart tarafından   kapsanan bir veya birden fazla faaliyeti yürütmüyorsa numune alma yeni   metotların tasarımı ve geliştirilmesi gibi, bu hususlarla ilgili   maddelerdeki şartlar uygulanmaz.

Bu standart laboratuarların faaliyetleri ile ilgili düzenleyici kurallara ve güvenlik şartlarına uygunluğu kapsamaz.

Örnek: Çevre güvenliği, iş güvenliği

ISO 17025 Akreditasyon Belgesi Standardının Genel Amacı

ISO 17025 belgesi standardı, diğer yönetim sistemi standartları gibi bir amaç   doğrultusunda hazırlanmıştır. Genel amaç yapılan deney ve kalibrasyon   sonuçlarının güvenilirliğini sağlamaktır.

ISO 17025 Tarihçesi

ISO 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar Standardı, Mayıs 2000 tarihinde Türk Standartları Enstitüsü tarafından yayınlanmıştır. Bu standart, yerine geçtiği ISO 17025   Kılavuz 25 ve EN 45001’in uygulamalarından elde edilen tecrübeler   sonunda hazırlanmıştır.ISO 9001:2000   standardına uyum çerçevesinde 12 Mayıs 2005 tarihi itibarıyla   yayınlanan versiyonu geçerlidir. Akreditasyon, Avrupa Birliğinde tüm   alanlarda zorunlu olmamakla birlikte belli alanlarda zorunlu uygulama   haline gelmiştir. Burada en önemli unsur müşteriler ve piyasa   şartlarıdır. Onaylanmış kuruluş atamaları için yapılacak   değerlendirmelerde müşteri durumunda Bakanlıklar akreditasyon talep   etmektedirler. Aynı şekilde doping kontrol merkezlerinin akredite   olmasını da Uluslararası Olimpiyat Komitesi talep etmektedir. Gıda   laboratuarlarında akreditasyonun zorunlu bir uygulama halindedir. Belli   bir süre içerisinde büyüyerek tüm laboratuar uygulamalarında zorunlu   hale geleceği tahmin edilmektedir.

ISO/IEC 17025’in Yararları

Etkin bir ISO/IEC 17025 Yönetim Sisteminin sağladığı yararlar şunlardır:

 • Spesifik test alanlarında kanıtlanmış yetkinliklere haiz laboratuarların resmen tanınması,
 • Laboratuarların test tekrarı ve değerlendirmelerinin bertaraf edilmesi veya azaltılması,
 • Test laboratuar standartlarının ve durumunun güncel kılınması,
 • Akredite laboratuardan çıkan test sonuçlarının iç pazar ve uluslararası pazarlarda kabul görmesi,
 • Karşılıklı tanınma anlaşmalarında akreditasyon tarife dışı engelleri ortadan kalkmasına da katkı sağlaması,
 • Kapasite üzerine olumlu etki sağlaması,
 • Saygınlık ve ticari üstünlük,
 • Üçüncü taraflar tarafından tanınması nedeniyle laboratuvarın tek bir denetimden geçmesini sağlayarak çoklu denetimleri önlemesi,
 • Deneylerin kalite düzeylerinin artması,
 • Kalitenin sürekliliğini ve güvenilirliği disiplin altına alması,
 • Güvenilirliğin artması,
 • Müşteri memnuniyetinin artması,
 • Personelin teknik yeterliliğinin artması,
 • Cihaz ve teçhizatın sürekli bakımı ve kontrolü,
 • Kaynakların iyileştirilmesi,
 • Çevre ile dost faaliyetlerin başlaması,
 • Çalışanların yetki ve sorumluluklarının belirlenmiş olması.

Benzer Yazılar

YAZAR : Admin

- Elektronik Mühendisi - E.Ü. Tıp Fakültesi Kalibrasyon Sorumlusu Test kontrol ve kalibrasyon sorumlu müdürü (Sağ.Bak. ÜTS) - X-Işınlı Görüntüleme Sistemleri Test Kontrol ve Kalibrasyon Uzmanı (Sağ.Bak.) - Usta Öğretici (MEB) - Hatalı veya kaldırılmasını istediğiniz sayfaları diyot.net@gmail.com bildirin

BU YAZIYI DA İNCELEDİNİZ Mİ ?

Yüz Koruyucu Maske (siperlik) Yapımı

3 Boyutlu Destek siperlik Yüz Koruyucu Maske (siperlik) Yapımı Siperlik yapımı için gerekli dosya ve …

Bir yanıt yazın