Kalibrasyon Nedir?

klinikmuhendislik.com

Kalibrasyonun Tanımı

Kalibrasyon, belirlenmiş koşullar altında, doğruluğu bilinen bir   ölçüm standardını veya sistemini kullanarak diğer test ve ölçüm aletinin   doğruluğunun ölçülmesi, sapmalarının belirlenmesi ve doküman haline   getirilmesi için kullanılan ölçümler dizisidir.

Kalibrasyonun Tarihçesi

Türkiye’de ilk kez 1981 yılında Başbakanlığın talimatıyla TÜBİTAK   tarafından sanayinin ihtiyacına yönelik olarak kalibrasyon ile ilgili   bir fizibilite çalışması yapılmış, 1988 yılında TSE tarafından ikincil   seviye laboratuvar kurularak kalibrasyon hizmeti vermeye başlamıştır.

Cihazların imalatçı tarafından önerilen bir şekilde, belirlenen   uluslararası kriterlere uygun olarak çalışmasının sağlanması, tanı ve   tedavi hizmetlerinin kalitesini arttıracak bunu sonucunda da hasta   memnuniyetinin artması sağlanmış olacaktır. Sağlık kuruluşlarının kendi   alanlarında saygın bir konum kazanmaları da verdikleri tanı ve tedavi   hizmetlerinin kalitesiyle doğru orantılıdır.

Kalibrasyona Yönelik Ölçme İşlemi ve Ölçüm Raporunda Bulunması Gereken Hususlar

Kalibrasyona yönelik ölçme işleminde, ölçme işleminin yapılacağı   ortam şartlarının belirlenmesi, ölçüm yapılacak noktaların doğru tespit   edilmesi, uygun ölçme cihazının seçimi ve personelin eğitimli olması   oldukça büyük önem kazanmaktadır. Ölçüm raporunda aşağıdaki hususların   yer alması gerekmektedir:

 • Referans cihaz tanımı
 • Kalibrasyon talimatı
 • Referans değerler
 • Ölçüm değerleri
 • Ölçüm belirsizliği ve belirsizlik toleransları
 • Özel koşullar
 • Kopya sayfalar için kopya kaşesi ve imza,
 • Yazılı onay olmadan kısmen kopyalanmayacağını belirten bir beyan
 • Ölçülen büyüklüklerin uygun ölçü birimleri
 • Sertifikanın ölçüm raporunun ilgili sertifikaya ait olduğunu tanımlamak amacıyla üst bilgi olarak cihaz markası model ve seri no

Kalibrasyon Sertifikasında Bulunması Gereken Hususlar

 • Kalibrasyonun yapıldığı laboratuara ait bilgiler:
  • Kalibrasyonun yapıldığı yer
  • Kalibrasyonun yapıldığı tarih
  • Müteakip kalibrasyon tarihi
  • Sertifika tarihi
  • Sertifika no
 • Kalibrasyonu yapılan cihaza ait bilgiler
  • Cihazın tanımı
  • İmalatçısı
  • Modeli ve seri no
  • Cihazın ait olduğu birim
  • Sipariş no
 • Kullanılan Referans Standartlar
  • Kalibratörlerin adı
  • Kalibratörlerin modeli
  • Kalibratörlerin seri numaraları
  • Kalibratörlerin sertifika geçerlilik süreleri
 • Kalibrasyonun yapıldığı çevre şartları
  • Sıcaklık
  • Nem
  • Sıcaklık Dengeleme Zamanı
 • Kalibrasyon Metodu
  • Akredite eden kuruluşa ait bilgiler
 • Kalibrasyonu yapan teknik personelin adı soyadı ve imzası
 • Onay makamı, mühür ve imza

Benzer Yazılar

YAZAR : Admin

Elektronik Mühendisi E.Ü. Tıp Fakültesi Kalibrasyon Sorumlusu X-Işınlı Görüntüleme Sistemleri Test Kontrol ve Kalibrasyon Uzmanı (Sağ.Bak.) Hatalı veya kaldırılmasını istediğiniz sayfaları diyot.net@gmail.com bildirin

Bir cevap yazın