Karşılaştırıcı (Comparator)

Karşılaştırıcı Devre
Şekil 1 – Karşılaştırıcı Devre
Şekil 1 ‘deki devre (-) giriş ucuna uygulanan Vref (referans voltajı) sinyaliyle (+} uca uygulanan Vi sinyalini karşılaştırır. İki sinyal arasındaki fark çok küçük olsa dahi 200.000 ile çarpılarak çıkışa aktarılır. Pratikte, açık çevrim kazancını sınırlayan faktör +V, -V besleme voltaj değerleri olduğu için çıkıştan yaklaşık +V veya -V gerilim değeri kadar sinyal alınır.

Bu devrede;
Vi > Vref olursa, çıkıştan yaklaşık +V değeri alınır. (Vo = +V)
Vi < Vref olursa, çıkıştan yaklaşık -V değeri alınır. (Vo = -V)
Devre bu haliyle, non-inverting çalışma Özelliğindedir. Çünkü, Vi sinyali, faz çevirmeyen giriş olan (+) giriş ucuna uygulanmıştır.
Eğer, referans işareti OP-AMP ‘ın (+) giriş ucuna, Vi işareti de (-) giriş ıcuna uygulanırsa OP-AMP, inverting yükselteç çalışması yapar.

TTL Devreyi Süren Karşılaştıncı Devre
Şekil 2 – TTL Devreyi Süren Karşılaştıncı Devre
Karşılaştırıcı devre, bir TTL devreyi sürecek ise şekil 12 ‘deki devreye bir diyod eklenir ve şekil 13 ‘daki gibi bir devre elde edilir.
Şekil 2 ‘deki devreye göre;
Vi > Vref olduğunda, Vo = +5 Volt (diyod yalıtımda olduğu için)
Vi < Vref olduğunda, Vo = -0,6 volt (Silisyum diyod iletimde olduğu için)

Zener Diyodlu Karşılaştırıcı Devresi
Şekil3 – Zener Diyodlu Karşılaştırıcı Devresi

Şekil 3 ‘deki devrede, OP-AMP çıkışı (+) iken zener diyod doğru bayaslanacağı için Vo = +3 Volt olur. OP – AMP çıkışı (-) olduğunda, zener diyod ters bayaslanarak, normal bir diyod gibi çalışır. OP-AMP çıkışı bu durumda -0,6 Volt olur. Şekil 2 ve 3 ‘deki devrelerde R3 direnci akım sınırlayıcı dirençlerdir.

 

Benzer Yazılar

YAZAR : Admin

- Elektronik Mühendisi - E.Ü. Tıp Fakültesi Kalibrasyon Sorumlusu Test kontrol ve kalibrasyon sorumlu müdürü (Sağ.Bak. ÜTS) - X-Işınlı Görüntüleme Sistemleri Test Kontrol ve Kalibrasyon Uzmanı (Sağ.Bak.) - Usta Öğretici (MEB) - Hatalı veya kaldırılmasını istediğiniz sayfaları diyot.net@gmail.com bildirin

BU YAZIYI DA İNCELEDİNİZ Mİ ?

LM324

LM324 Operational Amplifier Entegresi LM324, içinde dört op-amp bulunan genel amaçlı bir op-amp IC’dir. Karşılaştırıcı …

Bir yanıt yazın