Kirchhoff kanunları örnek sorular

Soru 1:

Birçok elektronik devrede simetrik güç kaynağı kullanılır:

Yukarıdaki devre ile ilgili aşağıdaki sorulara cevap veriniz.

 • A ile toprak arası gerilim nedir?
 • B ile toprak arası gerilim nedir?
 • A ile B arası gerilim nedir?
 • B ile A arası gerilim nedir?

Cevap:

 • A ile toprak arası gerilim +15V
 • B ile toprak arası gerilim -15V
 • A ile B arası gerilim +30V
 • B ile A arası gerilim -30V

Soru 2:

Aşağıdaki duurmların her birinde voltmetrenin gösterdiği değer ve işaretini söyleyiniz:

Cevap:

Soru 3:

Bir teknisyenin aşağıdaki elektronik devreyi kontrol ettiğini farzedin:

R1 direncinin üzerinde ölçtüğü gerilim her iki yönde de aşağıdaki gibidir:

R1 direncinin renleri sarı, mor,turuncu,altın olduğuna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız:

 • R1 üzerindeki gerilim nedir?
 • Bu gerilimin polaritesi nedir?
 • R1 den geçen akım nedir?
 • R1 den geçen akım nedir?

Cevap:
• R1 üzerindeki gerilim 3.17 volt
• Bu gerilimin polaritesi yukarı (-) , aşağı (+)
• R1 den geçen akım : 67.45 μA
• R1 den geçen akım : yukarı yönlü

Soru 4:

Aşağıdaki devrede A ile B noktalar arsındaki gerilim değerini hesaplayınız.

Cevap:
VAB = 9.198 volt, A pozitif ve B negatif.

Soru 5:

Aşağıdaki devrede A ile B noktalar arsındaki gerilim değerini hesaplayınız.

Cevap:
VAB = 6.148 volt, A negatif ve B pozitif

Soru 6:

Aşağıdaki devrede direncin üzerindeki gerilim polaritesini söyleyiniz:


Cevap:

Soru 7:

Aşağıdaki devrede direncin üzerindeki gerilim polaritesini söyleyiniz:

Cevap:

Soru 8:

Aşağıdaki devrede direncin üzerindeki gerilim polaritesini söyleyiniz. Direncin üzerinde ne kadarlık bir gerilim vardır?

Cevap:

Soru 9:

Voltmetre ile noktalar arasında ölçüm yapılıyor. Şekle göre aşağıdaki soruları cevaplayınız:

 • Kırmızı A, siyah H arası
 • Kırmızı C, siyah G arası
 • Kırmızı F, siyah B arası
 • Kırmızı F, siyah Aarası

Cevap:
Aşağıdaki şema size yardımcı olabilir:

 • Kırmızı A, siyah H arası 24V
 • Kırmızı C, siyah G arası 12V
 • Kırmızı F, siyah B arası -12V
 • Kırmızı F, siyah Aarası -18V

Soru 10:

Voltmetre ile noktalar arasında ölçüm yapılıyor. Şekle göre aşağıdaki soruları cevaplayınız:

 • Kırmızı A, siyah H arası
 • Kırmızı C, siyah G arası
 • Kırmızı F, siyah B arası
 • Kırmızı F, siyah A arası

Cevap:
Aşağıdaki şema size yardımcı olabilir:

 • Kırmızı A, siyah H arası +12V
 • Kırmızı C, siyah G arası 0V
 • Kırmızı F, siyah B arası 0V
 • Kırmızı F, siyah A arası -6V

Soru 11:

Bir barometrik yükseklik ölçer(altimeter) ile atmosfer basıncına göre bulununlan yerin yüksekliğini ölçebiriiniz. Bu çeşit ölçü aletlerinde genellikle sıfır ayar düğmesi bulunur. Bu sayede iki nokta arası yüksekliği ölçmek mümkün olur.
Bu sorumuzda bir dağcı tırmanmaya başlamadan önce altimeter cihazını sıfırlıyor.
Dağın zirvesinde cihaz 3400 mt yükseklik gösteriyor:

Zirvede cihazı tekrer sıfırlıyor. Dağdan indiğinde altimeter -3400 mt değer gösteriyor:


Bu senaryodaki duurm ile aşağıdaki devrede probların yer değiştirilmesiyle oluşacak durumu açıklayınız:

Cevap:
Voltmetrenin siyah ucu sıfır referans noktasını gösterir. Bu altimeterin sıfırlanmasına benzer.

Soru 12:

A noktası ve B noktası toprak referansıyla ölçülüyor. Aynı şekilde A ile B kendi arasında da ölçülüyor. (Kırmızı prob A, siyah prob B): Çıkan değerleri bulunuz.

Cevap:
VA = +9 volt
VB = +6 volt
VAB = +3 volt

Soru 13:

Bir öğrenci öğretmenin verdiği aşağıdaki soruyu çözmek istiyor. Problem A B arası gerilim değeri. (A kırmızı, B siyah)
Sonuç ne olur?

Öğrenci ilk bakışta A noktasında +9V , B noktasında -6V olduğunu anlamış. Fakat A ile B arasındaki gerilimi nasıl hesaplayacağını bilmiyor. Öğretmen öğrenciye ipucu vermek için aşağıdaki resmi çizmiş:

Öğretmen çizimini açıklamadan bir telefon geliyor ve öğrenciyi şekille yalnız bırakıyor.
Yukarıdaki şekli inceleyin. Öğretmen ne açıklamaya çalışacaktı. Siz olsaydınız öğrenciye ne derdiniz?
Cevap:
A noktası + V gerilimini B noktası ise -V gerilimini gösterir. Yükseklik değerleri ise bu gerilim değerlerini gösterir. Toplam yükseklik ise A , B arasındaki toplam gerilim değerini gösterir.

Soru 14:

Verilen noktalar arasında voltmetre ile ölçülecek değerleri bulunuz:


VA = (Kırmızı prob A, siyah prob ground)
VB = (Kırmızı prob B, siyah prob ground)
VC = (Kırmızı prob C, siyah prob ground)
VD = (Kırmızı prob D, siyah prob ground)
VAC = (Kırmızı prob A, siyah prob C)
VDB = (Kırmızı prob D, siyah prob B)
VBA = (Kırmızı prob B, siyah prob A)
VBC = (Kırmızı prob B, siyah prob C)
VCD = (Kırmızı prob C, siyah prob D)
Cevap:
VA = +30 volt
VB = +3 volt
VC = +9 volt
VD = -15 volt
VAC = +21 volt
VDB = -18 volt
VBA = -27 volt
VBC = -6 volt
VCD = +24 volt

Soru 15:

Verilen noktalar arasında voltmetre ile ölçülecek değerleri bulunuz:

VA = (Kırmızı prob A, siyah prob ground)
VB = (Kırmızı prob B, siyah prob ground)
VC = (Kırmızı prob C, siyah prob ground)
VD = (Kırmızı prob D, siyah prob ground)VAC = (Kırmızı prob A, siyah prob C)
VDB = (Kırmızı prob D, siyah prob B)
VBA = (Kırmızı prob B, siyah prob A)
VBC = (Kırmızı prob B, siyah prob C)
VCD = (Kırmızı prob C, siyah prob D)
Cevap:
VA = +12 volt
VB = -9 volt
VC = +4.5 volt
VD= -24 voltVAC = +7.5 volt
VDB = -15 volt
VBA = -21 volt
VBC = -13.5volt
VCD = +28,5 volt

Soru 16:

Verilen noktalar arasında voltmetre ile ölçülecek değerleri bulunuz:

VA = (Kırmızı prob A, siyah prob ground)
VB = (Kırmızı prob B, siyah prob ground)
VC = (Kırmızı prob C, siyah prob ground)
VD = (Kırmızı prob D, siyah prob ground)VAC = (Kırmızı prob A, siyah prob C)
VDB = (Kırmızı prob D, siyah prob B)
VBA = (Kırmızı prob B, siyah prob A)
VBC = (Kırmızı prob B, siyah prob C)
VCD = (Kırmızı prob C, siyah prob D)
Cevap:
VA = +20 volt
VB = +5 volt
VC = -11 volt
VD = -8 volt
VAC = +31 volt
VDB = -13 volt
VBA = -15 volt
VBC = +16volt
VCD = -3 volt

Soru 17:

Verilen noktalar arasında voltmetre ile ölçülecek değerleri bulunuz:

VA = (Kırmızı prob A, siyah prob ground)
VB = (Kırmızı prob B, siyah prob ground)
VC = (Kırmızı prob C, siyah prob ground)
VD = (Kırmızı prob D, siyah prob ground)
VAC = (Kırmızı prob A, siyah prob C)
VDB = (Kırmızı prob D, siyah prob B)
VBA = (Kırmızı prob B, siyah prob A)
VBC = (Kırmızı prob B, siyah prob C)
VCD = (Kırmızı prob C, siyah prob D)
Cevap:
VA = -21 volt
VB = +12volt
VC = -4 volt
VD = +9 volt
VAC = -17 volt
VDB = -3 volt
VBA = +33 volt
VBC = +16volt
VCD= -13 volt

Soru 18:

Verilen noktalar arasında voltmetre ile ölçülecek değerleri bulunuz:

VA = (Kırmızı prob A, siyah prob ground)
VB = (Kırmızı prob B, siyah prob ground)
VC = (Kırmızı prob C, siyah prob ground)
VD = (Kırmızı prob D, siyah prob ground)VAC = (Kırmızı prob A, siyah prob C)
VDB = (Kırmızı prob D, siyah prob B)
VBA = (Kırmızı prob B, siyah prob A)
VBC = (Kırmızı prob B, siyah prob C)
VCD = (Kırmızı prob C, siyah prob D)
Cevap:
VA = +13 volt
VB = +4volt
VC = +7 volt
VD= -6 voltVAC = +6 volt
VDB = -10 volt
VBA = -9 volt
VBC = -3volt
VCD = +13 volt

Soru 19:

R2 direncinin üzerinden geçen akımı ölçmek istiyorsunuz. Fakat devre lehimli olduğundan direnci devreden ayırma gibi bir lüksünüz yok. Elinizde olan voltmetre ile dirençten geçen akımı bulmalısınız.

Voltmetre ile direncin her iki tarafını Gnd ile yaptığınız ölçümlerde aşağıdaki sonuçlarla karşılaştınız:

R2 direnci turuncu, tuurncu, kırmızı, altın renklerine sahip. Bu bilgilerle direncin üzerinden geçen akımı ve akımın yönünü bulunuz.
Cevap:
IR2 ≈ 160 μA, yön soldan sağa doğru
Soru 20:
Aşağıda gösterilen noktalar arasında dijital voltmetre kullandığınızı düşünün.

Her adımda ne kadar gerilim ölçülür? Probların renklerine dikat ediniz.

•VBA =
•VCB =
•VDC =
•VAD =

Bu gerilimlerin vektörel toplamı nedir?
Cevap:
•VBA = +10.8 volt
•VCB = +7.2 volt
•VDC = +18 volt
•VAD = −36 volt
Vektörel toplamları 0-sıfır dır.

Soru 21:

Aşağıda gösterilen noktalar arasında dijital voltmetre kullandığınızı düşünün.

•VBA =
•VCA =
•VDA =
•VAA =
Bu devre ile kirşofun gerilimler kanunu kanıtlanmış oluyor mu?
Cevap:
•VBA = +10.8 volts
•VCA = +18.0 volts
•VDA = +36.0 volts
•VAA = 0 volts
VAA = VAD + VDC + VCB + VBA = 0 volt

Soru 22:

Aşağıda gösterilen noktalar arasında dijital voltmetre kullandığınızı düşünün. İstenen değerleri bulunuz.

•VA =
•VB =
•VC =
•VD =
•VE =
Cevap:
•VA = +16 volt
•VB = +16 volt
•VC = +10 volt
•VD = 0 volt
•VE = -2 volt

Soru 23:

Aşağıdaki devreye göre kirşofun gerilim kanununu kullanarak R4 direnci üzerindeki gerilimi ve polaritesini bulunuz:

Cevap:

Soru 24:

Aşağıdaki borularda soru iaretli yerden ne kadarlık bir su çıkışı olur?

Cevap:
Sızıntı olmazda 550 GPM su çıkışı olur.

Soru 25:

Aşağıdaki devrede en az bir ampermetre yanlış değer göstermektedir:

Kirşofun akımlar kanunu düşünerek neden ampermetrelerden birinin yanlış gösterdiğini açıklayınız.
Cevap:
Kirşofun akımlar kanunu göre düğüme giren ve çıkan akımların toplamı sıfıra eşit olmalıdır.

Soru 26:

Paralel akım kaynaklarının olduğu aşağıdaki devrede Rload direnci üzerinden geçen toplam akımı bulunuz.

Bunun yanında üzerinde düşen gerilim kaç volttur?
Cevap:
Devredeki yoplam akım 27mA , direncin üzerinde düşen gerilim ise 40.5 volttur.

Soru 27:

Paralel akım kaynaklarının olduğu aşağıdaki devrede Rload direnci üzerinden geçen toplam akımı ve sirencin üzerinde düşen gerilimi bulunuz.

Cevap:
Toplam akım 4 mA , direncin üzerinde düşen gerilim ise 18.8V dur.

Soru 28:

Kirşofun akım kanununu kullanarak R4 direncinden geçen akımı bulunuz.

Cevap:

Soru 29:

Kirşofun akım kanununu kullanarak bütün dirençlerden geçen akımları bulunuz.

Cevap:

Soru 30:

Aşağıdaki devrede her düğümden geçen akımları bulunuz. Devrede yönlerini çiziniz. (node: düğüm)

Cevap:

Soru 31:

Aşağıdaki devrede her düğümden geçen akımları bulunuz. Devrede yönlerini çiziniz. (node: düğüm)

Cevap:

Soru 32:

Aşağıdaki güç sisteminde bir jeneratöt 2 adet aküyü şarj ederken lambaları da yakıyor. Jeneratörün çıkışındaki akım 50 amper, battery 1 ; 22 amperle şarj olurken, lambalar 5’er amper akım çekiyor. Battery 2 aküsü kaç amperle şarj olmaktadır?

Cevap:
Battery 2 ; 13 amper akımla şarj olmaktadır.

Benzer Yazılar

YAZAR : Admin

- Elektronik Mühendisi - E.Ü. Tıp Fakültesi Kalibrasyon Sorumlusu Test kontrol ve kalibrasyon sorumlu müdürü (Sağ.Bak. ÜTS) - X-Işınlı Görüntüleme Sistemleri Test Kontrol ve Kalibrasyon Uzmanı (Sağ.Bak.) - Usta Öğretici (MEB) - Hatalı veya kaldırılmasını istediğiniz sayfaları diyot.net@gmail.com bildirin

BU YAZIYI DA İNCELEDİNİZ Mİ ?

Temel Mantık Devreleri Soruları

1. Aşağıdaki ikili sayıları onlu sayı sistemine çeviriniz. a)(11010)2 = (….)10                           c)(100011)2 = (….)10 b)(110111)2 …

Bir yanıt yazın