Klinik Mühendisliği

klinikmuhendislik.com

Biyomedikal Mühendisliğinin alt dallarından biri olan Klinik Mühendisliğinin işlevi ise
kısaca mühendislik ve işletmecilik becerilerini kullanarak sağlık bakım teknolojisinin
verimli olarak kullanılmasını sağlamaktır. Bu bağlamda klinik mühendislerinin hedefleri
şöyle özetlenebilir.
1. Hastanelerde doktorlarla beraber çalışarak hastalıkların tanı ve tedavisinde kullanılan
cihaz ve metotların en etkin olarak kullanılmasını sağlamak,
2. Hastanelerde tıbbi cihazların normal ölçüde ve sürede kullanılmasını temin etmek,
3. Sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılmasına ve hasta başına düşen maliyetin
düşürülmesine katkıda bulunmak,
4. Yüksek teknolojinin sağladığı imkanları kullanarak, yeni cihaz ve tıbbi uygulamalara
ait araştırmalarda doktorlara ve tıbbi cihaz endüstrisine katkıda bulunmak.
Günümüzde ileri teknoloji ürünü cihazların hastanedeki bütün bölümlerde yoğun olarak
kullanılmaya başlanmış olması, klinik mühendislik birimlerinin kurulmasını zorunlu hale
getirmiştir. Klinik Mühendislerinin yapmaları beklenen tipik işler şunlardır:
ƒ Klinik mühendisleri ve biyomedikal teknikerlerinden oluşan hastane klinik
mühendisliği bölümünü yönetmek,
ƒ Tıbbi teknolojilerdeki yenilikleri takip ederek cihaz alımlarının planlanması ve cihaz
seçimine katkıda bulunmak,
ƒ Tıbbi cihaz ve sistemlerin tasarım ve onarımı ile cihaz ve sistemlerde değişikliklerinin
yapılması,
ƒ Tıbbi cihazların kalibrasyon ve onarım hizmetlerinin makul maliyetle yapılmasını
sağlamak,
ƒ Tıbbi cihazların emniyet ve performans testlerinin biyomedikal teknikerleri tarafından
yapılmasını organize ve kontrol etmek,
ƒ Yeni veya bakım/onarımdan dönen bütün parçaların, cihazların ve sistemlerin
kontrolünü yapmak,
ƒ Bütün cihaz ve ekipman için performans kontrol kriterleri tespit etmek,
ƒ Tıbbi cihazların envanterini kontrol etmek,
ƒ İlgili dış alışlar ve hizmetlerin koordinasyonunu sağlamak,
ƒ Tıbbi cihaz ve sistemlerin verimli kullanılması konusunda tıp personelini eğitmek,
ƒ Mühendislik becerilerinin klinik ortama uygulanması; örneğin tıbbi cihazların yapı ve
işlevlerinin klinik araştırmaların gerektirdiği şekilde değiştirilmesi, noninvasive
ölçüm/kayıt sistemlerinin değerlendirilmesi,
ƒ Tıbbi bilgisayar uygulamalarına destek,
ƒ Tıbbi teknolojinin kullanıldığı ameliyat, yoğun bakım gibi ortamların planlanmasına
destek,
ƒ Hastane dışı kuruluşlara akreditasyon/lisans kuruluşlarına verilmesi gereken
dokümanların hazırlanıp verilmesini sağlamak
Hastanelerde klinik mühendisliği bölümlerinin kurulması mühendislik ve tıp
meslekleri arasında karşılıklı önemli etkileşim imkanları sağlamıştır. Mühendisler için bu
meslek becerilerini kullanabilecekleri yeni alanlar sağlamıştır. Hastaneler ve tıpçılar için ise
teknolojik imkanları daha etkin ve verimli olarak kullanılması imkanını sağlamaktadırlar.
Ülkemizde, biyomedikal ve klinik mühendisliği görevi elektrik, elektronik, kimya,
makine gibi mühendislik dallarından mezun olup bu dalda tecrübe kazanmış ve/veya yüksek
lisans yapmış kişiler tarafından gerçekleştirilmektedir. Ülkemizde, ODTÜ, Hacettepe,
Boğaziçi ve diğer bazı üniversitelerde Biyomedikal mühendisliği dalında yüksek lisans
eğitimi yapma imkanı vardır.Şu anda Başkent Üniversitesi’nde Biyomedikal Mühendisliği
lisans programı vardır. Ayrıca yaklaşık on üniversitemizde Biyomedikal Cihaz Teknolojisi ön
lisans programı vardır. Bu programlardan mezun olanlar hastane ve tıbbi cihaz şirketlerinde
TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Bilgi Belge Merkezi Yayınlanmış Makaleler Kataloğu Kayıt No: 224bakım, onarım gibi işlerde çalışmaktadırlar. Son zamanlarda gelişmekte olan tıbbi cihaz
üretimi dalında da çalışanlar vardır.
ABD ve diğer gelişmiş ülkelerdeki bu konuyla ilgili gelişmeleri incelemek için
www.bmenet.org sitesinden yararlanılabilir. ABD’de çok sayıda üniversitede Biyomedikal
Mühendisliği ve Klinik Mühendisliği dallarında lisans, yüksek lisans ve doktora programları
ayrıca Biyomedikal Cihaz Teknolojisi ön lisans programı vardır. ABD’de tıp dalında öğrenim
yapmak için önce 4 yıllık bir lisans programından mezun olmak gerektiği için biyomedikal
mühendisliği lisans programına devam edenlerin bir kısmı daha sonra tıp okumak üzere bu
programa devam etmektedir. Bazı üniversitelerde tıp öğrenimi ile beraber biyomedikal
mühendisliğinde doktora programını da yürütme imkanı vardır.

Benzer Yazılar

YAZAR : Admin

- Elektronik Mühendisi - E.Ü. Tıp Fakültesi Kalibrasyon Sorumlusu Test kontrol ve kalibrasyon sorumlu müdürü (Sağ.Bak. ÜTS) - X-Işınlı Görüntüleme Sistemleri Test Kontrol ve Kalibrasyon Uzmanı (Sağ.Bak.) - Usta Öğretici (MEB) - Hatalı veya kaldırılmasını istediğiniz sayfaları diyot.net@gmail.com bildirin

BU YAZIYI DA İNCELEDİNİZ Mİ ?

Elektrik-Elektronik Mühendisliği taban puanları

Elektrik-Elektronik Mühendisliği taban puanları 2020 Elektrik-Elektronik Mühendisliği Puan Türü Sayısal Tercih yapmadan önce  Türkiye’deki Elektrik …

Bir yanıt yazın