Klinik Mühendislik Akreditasyon ve Ölçüm Birimi Görevi

– Hastane bünyesinde Cihaz Takip Sisteminde (CTS) oluşturulan Tıbbi cihaz Stokuna göre kalibrasyon kayıt bilgilerinin tutulması,
– Devreye alınan ve alınacak cihazların kalibrasyon bilgilerinin incelenerek kalibrasyon gerekli dokümantasyonları tutulması veya güncellenmesi,
– Klinik Mühendislik hizmetlerin çalışma standartlarının, politika ve prosedürlerinin oluşturulmasına öncülük etmek ve bu doğrultuda performansı yönetmek,
– Klinik Mühendislik hizmetlerinde ortaya çıkan sorunları çözümlemek, eksikleri tamamlamaktır
– Akreditasyon çalışmaları ve devamında gerekli alet ve dokümanların temini için çalışma yapmak,
– Kalibrasyon sırasında kullanılması muhtemel olan alet setini almak, kullanılacak sarf malzemelerini hastane deposundan temin etmek
– Servis sorumlusu ile birlikte kalibrasyon yapılacak bölgedeki güvenliğin sağlanması için gerekli tedbirleri almak
– Cihazların kalibrasyon hizmetlerinin maliyet analizlerini yaparak verimliliklerini kontrol etmek.
– Cihazların kalibrasyon nedeni ile oluşan cihazın çalışmama süresini minimum seviyede tutmak
– Kalibrasyon faaliyetleri sonucu oluşan verilerin kolayca erişilebilecek bir şekilde dosyalanmasını sağlamak
– Kalibrasyon ve Akreditasyon faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak
– Sözleşme ile dışarıdan alınan kalibrasyon hizmetlerinde ilgili firmanın görevlisine, işin sorunsuz tamamlanabilmesi için gerekli desteği vermek. Firma elemanının izlemek veya izleterek eşlik etmek
– Kalibrasyonun tamamlanabilmesi için dışarıdan temin edilmesi gereken bir hizmet veya malzeme olması durumunda Müdürlüğü bilgilendirmek
– Tıbbi cihazların etkin ve emniyetli bir biçimde kullanılabilmesi için kalibrasyon sonucu ilgili personeli eğitmek ve bilgilendirmek
– Hastanede bulunan Tıbbi cihazların Kalibrasyon belgeleri ve dokümanlarını arşivlemek
– Kullandığı aletlerin temizliğini ve bakımını gerçekleştirerek ilgili yerlerine yerleştirmek
– Tıbbi cihazlarla ilgili kalibrasyon malzeme stokunu kontrol ederek belirlenmiş stok seviyelerine göre yedek parça, malzeme vb. eksikliklerini çıkartır ve Hastane Müdürüne iletir.
– Tıbbi cihaz kalibratörlerinin bakım ve kalibrasyonlarının gerçekleştirilmesi için ilgili firmaya göndermek ve takibini yapmak.
– Kalibrasyon Hizmet alımı kapsamında dışarıya gönderilen cihazın takibini yapmak.
– Kişisel gelişimini takip etmek, eğitim ve gelişim ihtiyaçlarını Hastane Müdürü ile birlikte saptamak.
– Kişisel gelişimi için planlanan eğitimlere katılarak kendisini sürekli geliştirmek
– Sorumluluk alanında yer alan Tıbbi cihazların güvenliğini sağlamak
– İdare ve yapılan çalışmalar ile ilgili tüm bilgilerin gizliliğini, değerli belgelerin güvenliğini sağlamak
– Birimdeki tüm çalışanların, Hastane değerleri doğrultusunda çalışmasını sağlar.
– Birimdeki çalışanların motivasyonunu yüksek tutarak en üst düzeyde performans göstermelerini sağlar.
– Birimdeki çalışanların performanslarını izler, değerlendirir, gelişimleri için destek olur.
– Çalışmalarını aksatan, servis düzenine, politika ve prosedürlerine uymayan, göreve geç gelen yada hiç gelmeyen ekibindeki çalışana gerekli uyarılarda bulunur. Uyumsuz davranışlarını tekrarlayan çalışan hakkında Müdürlüğü bilgilendirir.
– Birimdeki kişilerin kılık, kıyafet, davranış ve iletişimlerini izler ve gördüğü aksaklıkların düzeltilmesini sağlar.
– Birimde eğitim ve düzeni sağlamak, ortaya çıkan sorunları tartışmak, çözüm önerileri getirilmesini sağlamak ve gerçekleşen değişiklikleri aktarmak amacıyla ekip içinde toplantılar düzenler.
– Birim çalışanlarının özel ve mesleki sorunları ile ilgilenir; çözüm yolları bulmaya çalışır.
– Birim çalışanlarının hastane içinde kendi bölümleriyle ilgili tüm yapı, cihaz, makine ve sistemlere yönelik hizmet verebilmeleri için gerekli olan eğitimleri planlar.
– Birimin ihtiyaç duyduğu teknik eğitimlerin oluşturulmasında ve verilmesinde gerekli planlamayı yapar.
– İnsan Kaynakları tarafından planlanan ve uygulanan eğitim programlarına katılır ve ekibinin katılmasını sağlar
– Birim çalışanlarının aldıkları eğitimlerin sonuçlarını izler ve İnsan Kaynakları’na ve Müdürlüğe geri bildirimde bulunur.
– Ekip çalışması anlayışı içerisinde tıbbi ve idari personel ile iş birliği içinde çalışır ve ekibinin de aynı şekilde çalışabilmesi için gerekli koordinasyonu sağlar.
– Tamamlanan işle ilgili olarak Hastane Müdürü’nü bilgilendirir

Benzer Yazılar

YAZAR : Admin

- Elektronik Mühendisi - E.Ü. Tıp Fakültesi Kalibrasyon Sorumlusu Test kontrol ve kalibrasyon sorumlu müdürü (Sağ.Bak. ÜTS) - X-Işınlı Görüntüleme Sistemleri Test Kontrol ve Kalibrasyon Uzmanı (Sağ.Bak.) - Usta Öğretici (MEB) - Hatalı veya kaldırılmasını istediğiniz sayfaları diyot.net@gmail.com bildirin

BU YAZIYI DA İNCELEDİNİZ Mİ ?

Yüz Koruyucu Maske (siperlik) Yapımı

3 Boyutlu Destek siperlik Yüz Koruyucu Maske (siperlik) Yapımı Siperlik yapımı için gerekli dosya ve …

Bir cevap yazın