Klinik Mühendislik Arıza ve Onarım Birimi Görevi

klinikmuhendislik.com Klinik Mühendislik Hastanelerimizde bulunan cihazların arızalarını onarmak veya firmalara gönderilen arızalı cihazların arıza tespitinde ve takibinde  bulunmak.

-Hastane bünyesindeki cihazlarda sorunsuz ve kaliteli sağlık hizmetleri verilmesini desteklemek üzere Tıbbi cihazların kullanma talimatlarının kullanıcılara brife edilmesi,

-Hastane bünyesinde bulunan ve Cihaz Takip Sistemine kaydedilen Tıbbi cihazların listelenmesi, envanter ve kayıt bilgilerinin tutulması ve güncellenmesi,
Klinik Mühendislik hizmetlerin çalışma standartlarının, politika ve prosedürlerinin oluşturulmasına öncülük etmek ve bu doğrultuda performansı yönetmek,
Klinik Mühendislik hizmetlerinde ortaya çıkan sorunları çözümlemek, eksikleri tamamlamaktır.
Klinik Mühendislik birimi çalışma planı doğrultusunda yapacağı işler ile ilgili kritik cihaz ihtiyaçları ve özelliklerine dair bilgileri edinmek.
-Arıza ve Onarım sırasında kullanılması muhtemel olan alet setini tespiti ve tedariği için çalışma yapmak, kullanılacak sarf malzemelerini hastane deposundan temin etmek
-Servis sorumlusu ile birlikte Arıza ve Onarım yapılacak bölgedeki güvenliğin sağlanması için gerekli tedbirleri almak
-Cihazların Arıza ve Onarım hizmetlerinin maliyet analizlerini yaparak verimliliklerini kontrol etmek.
-Cihazların Arıza ve Onarım nedeni ile oluşan cihazın çalışmama süresini minimum seviyede tutmak
-Arıza ve Onarım faaliyetleri sonucu oluşan verilerin kolayca erişilebilecek bir şekilde dosyalanmasını sağlamak
-Arıza ve Onarım faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak
-Sorumluluk alanındaki acil duruma hemen müdahale ederek tespit edilen arızayı gidermek için çalışmak.
-Cihazlarda oluşan arızaları minimuma indirmek
-Sözleşme ile dışarıdan alınan Arıza ve Onarım hizmetlerinde ilgili firmanın görevlisine, işin sorunsuz tamamlanabilmesi için gerekli desteği vermek. Arıza ve Onarım işlemlerini yapan kişiyi izleyerek eşlik etmek
-Arıza ve Onarımın tamamlanabilmesi için dışarıdan temin edilmesi gereken bir hizmet veya malzeme olması durumunda Müdürlüğü bilgilendirmek
-Tıbbi cihazların etkin ve emniyetli bir biçimde kullanılabilmesi için ilgili personeli eğitmek
-Arıza veya onarımı gerçekleştirilen cihazların çalışır halde olduklarını kontrol etmek, arıza nedenini ve kullanımla ilgili uyarıları bildirerek işi talep eden kişiye teslim etmek
-Hastanede bulunan Tıbbi cihazların Servis Manuel, Kullanıcı Manuel şema ve dökümanlarını arşivlemek
-Tıbbi cihazların envanterlerini oluşturmak ve güncellemek
-Kullandığı aletlerin temizliğini ve bakımını gerçekleştirerek ilgili yerlerine yerleştirmek
-Sorumlu olduğu Tıbbi cihazlarla ilgili malzeme deposu stoğunu kontrol ederek belirlenmiş stok seviyelerine göre yedek parça, malzeme vb. eksikliklerini çıkartır ve Müdürlüğe iletir.
-Dışarıya Arıza ve Onarım kapsamında teknik hizmet almak için gönderilen cihazın takibini yapmak.
-Kişisel gelişimini takip etmek, eğitim ve gelişim ihtiyaçlarını Müdürlük ile birlikte saptamak.
-Kişisel gelişimi için planlanan eğitimlere katılarak kendisini sürekli geliştirmek
-Sorumluluk alanında yer alan Tıbbi cihazların güvenliğini sağlamak
-İdare ve yapılan çalışmalar ile ilgili tüm bilgilerin gizliliğini, değerli belgelerin güvenliğini sağlamak
-Yedek parça, malzeme vb. kullanımını izler ve depo eksikliklerinin tamamlanması için Müdürlüğe taleplerin iletilmesini sağlar.
-Gerektiğinde Klinik Mühendislik Servis tarafından kullanılan yedek parçaların, malzemelerin vb. stok sayımlarının yapılmasını koordine eder ve gerekli raporlamayı gerçekleştirir
-Birimdeki tüm çalışanların, Hastane değerleri doğrultusunda çalışmasını sağlar.
-Ekibindeki çalışanların motivasyonunu yüksek tutarak en üst düzeyde performans göstermelerini sağlar.
-Ekibindeki çalışanların performanslarını izler, değerlendirir, gelişimleri için destek olur.
-Çalışmalarını aksatan, servis düzenine, politika ve prosedürlerine uymayan, göreve geç gelen yada hiç gelmeyen ekibindeki çalışana gerekli uyarılarda bulunur. Uyumsuz davranışlarını tekrarlayan çalışan hakkında Müdürlüğü bilgilendirir.
-Birimdeki kişilerin kılık, kıyafet, davranış ve iletişimlerini izler ve gördüğü aksaklıkların düzeltilmesini sağlar.
-Birimdeki eğitim ve düzeni sağlamak, ortaya çıkan sorunları tartışmak, çözüm önerileri getirilmesini sağlamak ve gerçekleşen değişiklikleri aktarmak amacıyla ekip içinde toplantılar düzenler.
-Birimdeki çalışanlarının özel ve mesleki sorunları ile ilgilenir; çözüm yolları bulmaya çalışır.
-Birimdeki çalışanlarının hastane içinde kendi bölümleriyle ilgili tüm yapı, cihaz, makine ve sistemlere
yönelik hizmet verebilmeleri için gerekli olan eğitimleri planlar.
-Ekibinin ihtiyaç duyduğu teknik eğitimlerin oluşturulmasında ve verilmesinde gerekli planlamayı yapar.
-İdare tarafından planlanan ve uygulanan eğitim programlarına katılır ve ekibinin katılmasını sağlar
-Birim çalışanlarının aldıkları eğitimlerin sonuçlarını izler ve İdare İnsan Kaynakları’na geri bildirimde bulunur.
-Birim çalışması anlayışı içerisinde tıbbi ve idari personel ile iş birliği içinde çalışır ve ekibinin de aynı şekilde çalışabilmesi için gerekli koordinasyonu sağlar.
-Tamamlanan işle ilgili olarak Hastane Müdürü’nü bilgilendirir

Benzer Yazılar

YAZAR : Admin

- Elektronik Mühendisi - E.Ü. Tıp Fakültesi Kalibrasyon Sorumlusu Test kontrol ve kalibrasyon sorumlu müdürü (Sağ.Bak. ÜTS) - X-Işınlı Görüntüleme Sistemleri Test Kontrol ve Kalibrasyon Uzmanı (Sağ.Bak.) - Usta Öğretici (MEB) - Hatalı veya kaldırılmasını istediğiniz sayfaları diyot.net@gmail.com bildirin

BU YAZIYI DA İNCELEDİNİZ Mİ ?

Yüz Koruyucu Maske (siperlik) Yapımı

3 Boyutlu Destek siperlik Yüz Koruyucu Maske (siperlik) Yapımı Siperlik yapımı için gerekli dosya ve …

Bir cevap yazın