Klinik Mühendislik Bakım ve Tedarik Birimi Görevi

klinikmuhendislik.com Klinik Mühendislik Tıbbi cihazların bakımını   yaparken büyük bakımları  firmalara nezaret ederek yaptırır. İhtiyaç duyulan cihazların rekabetçi bir ortamda tedariki için hazırlıklar yapar.

– Hastane bünyesindeki cihazlarda sorunsuz ve kaliteli sağlık hizmetleri verilmesini desteklemek üzere alımı yapılan tıbbi cihazların teslim alınması, CTS’ye envanter olarak tanımlamak veya güncellemek,
– Hastanede bulunan cihazların kullanma talimatlarının kullanıcılara brife edilmesi,
– Satın alınması tamamlanan Tıbbi cihazların listelenmesi, envanter ve kayıt bilgilerinin tutulması,
– Satın alınması veya bakım sonrası Devreye alınan ve alınacak cihazların bakım föylerini ve kalibrasyon bilgilerinin incelenerek kalibrasyon gerekli dokümantasyonlarının tutulması
– Klinik Mühendislik hizmetlerinden olan Bakım ve Tedarike yönelik ortaya çıkan sorunları çözümlemek, eksikleri tamamlamak,
– Klinik Mühendislik birimi çalışma planı doğrultusunda kritik cihaz ihtiyaçları ve özelliklerine dair bilgileri edinmek.
– Bakım sırasında kullanılması muhtemel olan alet setini ile gerekli sarf malzemelerini temin konusunda çalışma yapmak,
– Servis elemanları ile birlikte bakım yapılacak bölgedeki güvenliğin sağlanması için gerekli tedbirleri almak
– Cihazların bakım hizmetlerinin maliyet analizlerini yaparak verimliliklerini kontrol etmek,
– Cihazların bakım nedeni ile oluşan çalışmama süresini minimum seviyede tutmak

– Bakım faaliyetleri sonucu oluşan verilerin kolayca erişilebilecek bir şekilde dosyalanmasını sağlamak
– Bakım faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak
– Sözleşme ile dışarıdan alınan bakım hizmetlerinde ilgili firmanın bakım görevlisine, işin sorunsuz tamamlanabilmesi için gerekli desteği vermek. Bakımı yapan kişiyi izleyerek veya izleterek hastane dahilinde eşlik edilmesini sağlamak,
– Bakım hizmetinin tamamlanabilmesi için dışarıdan temin edilmesi gereken bir hizmet veya malzeme olması durumunda Müdürlüğü bilgilendirmek
– Satın alma öncesi Tıbbi cihazların teknik şartnamesinin hazırlanmasına yardımcı olmak ve ilgili değerlendirmelerde bulunmak
– Yeni satın alınan tıbbi cihazı teslim almak ve ilgili bölüme teslim etmek.
– Tıbbi cihazların etkin ve emniyetli bir biçimde kullanılabilmesi için ilgili personeli eğitmek
– Bakımı gerçekleştirilen Tıbbi cihazların çalışır halde olduklarını kontrol etmek, işi talep eden kişiye teslim etmek
– Hastanede bulunan Tıbbi cihazların servis manuel, kullanıcı manuel ve dökümanlarını arşivlemek
– Müdürlük bünyesinde kullandığı aletlerin temizliğini ve bakımını gerçekleştirerek ilgili yerlerine yerleştirmek
– Sorumlu olduğu Tıbbi cihazlarla ilgili malzeme deposu stokunu kontrol ederek belirlenmiş stok seviyelerine göre yedek parça, malzeme vb. eksikliklerini çıkartır ve Müdürlüğe iletir.
– Dışarıya Bakım hizmet almak için gönderilen cihazın takibini yapmak.
– Kişisel gelişimini takip etmek, eğitim ve gelişim ihtiyaçlarını Müdürlük ile birlikte saptamak.
– Kişisel gelişimi için planlanan eğitimlere katılarak kendisini sürekli geliştirmek
– Sorumluluk alanında yer alan Tıbbi cihazların güvenliğini sağlamak
– İdare ve yapılan çalışmalar ile ilgili tüm bilgilerin gizliliğini, değerli belgelerin güvenliğini sağlamak
– Yedek parça, malzeme vb. kullanımını izler ve depo eksikliklerinin tamamlanması için Satınalma’ya taleplerin iletilmesini sağlar.
– Birimdeki tüm çalışanların, Hastane değerleri doğrultusunda çalışmasını sağlar.
– Ekibindeki çalışanların motivasyonunu yüksek tutarak en üst düzeyde performans göstermelerini sağlar.
– Ekibindeki çalışanların performanslarını izler, değerlendirir, gelişimleri için destek olur.
– Çalışmalarını aksatan, servis düzenine, politika ve prosedürlerine uymayan, göreve geç gelen yada hiç gelmeyen ekibindeki çalışana gerekli uyarılarda bulunur. Uyumsuz davranışlarını tekrarlayan çalışan hakkında Müdürlüğü bilgilendirir.
– Ekibindeki kişilerin kılık, kıyafet, davranış ve iletişimlerini izler ve gördüğü aksaklıkların düzeltilmesini sağlar.
– Biirimdeki eğitim ve düzeni sağlamak, ortaya çıkan sorunları tartışmak, çözüm önerileri getirilmesini sağlamak ve gerçekleşen değişiklikleri aktarmak amacıyla ekip içinde toplantılar düzenler.
– Birim çalışanlarının özel ve mesleki sorunları ile ilgilenir; çözüm yolları bulmaya çalışır.
– Birim çalışanlarının hastane içinde kendi bölümleriyle ilgili tüm yapı, cihaz, makine ve sistemlere
yönelik hizmet verebilmeleri için gerekli olan eğitimleri planlar.
– Ekibinin ihtiyaç duyduğu teknik eğitimlerin oluşturulmasında ve verilmesinde gerekli planlamayı yapar.
– İnsan Kaynakları tarafından planlanan ve uygulanan eğitim programlarına katılır ve ekibinin katılmasını sağlar
– Birim çalışanlarının aldıkları eğitimlerin sonuçlarını izler ve İnsan Kaynakları’na ve Müdürlüğe geri bildirimde bulunur.
– Ekip çalışması anlayışı içerisinde tıbbi ve idari personel ile iş birliği içinde çalışır ve ekibinin de aynı şekilde çalışabilmesi için gerekli koordinasyonu sağlar.
– Tamamlanan işle ilgili olarak Müdürlüğü bilgilendirir

Benzer Yazılar

YAZAR : Admin

- Elektronik Mühendisi - E.Ü. Tıp Fakültesi Kalibrasyon Sorumlusu Test kontrol ve kalibrasyon sorumlu müdürü (Sağ.Bak. ÜTS) - X-Işınlı Görüntüleme Sistemleri Test Kontrol ve Kalibrasyon Uzmanı (Sağ.Bak.) - Usta Öğretici (MEB) - Hatalı veya kaldırılmasını istediğiniz sayfaları diyot.net@gmail.com bildirin

BU YAZIYI DA İNCELEDİNİZ Mİ ?

Elektrik-Elektronik Mühendisliği taban puanları

Elektrik-Elektronik Mühendisliği taban puanları 2020 Elektrik-Elektronik Mühendisliği Puan Türü Sayısal Tercih yapmadan önce  Türkiye’deki Elektrik …

Bir yanıt yazın