Klinik Mühendislik Görev Tanımı ve Sorumluluk Alanı

klinikmuhendislik.com

1- Klinik Mühendislik birimi çalışma planı doğrultusunda yapacağı işler ile ilgili kritik cihaz ihtiyaçları ve özelliklerine dair bilgileri edinmek.
2- Bakım veya kalibrasyon sırasında kullanılması muhtemel olan alet setini almak, kullanılacak sarf malzemelerini hastane deposundan temin etmek
3- Servis sorumlusu ile birlikte bakım veya kalibrasyon yapılacak bölgedeki güvenliğin sağlanması için gerekli tedbirleri almak
4- Cihazların bakım veya kalibrasyon hizmetlerinin maliyet analizlerini yaparak verimliliklerini kontrol etmek.
5- Cihazların tamir, bakım veya kalibrasyon nedeni ile oluşan down-time (cihazın çalışmama süresi) süresini minimum seviyede tutmak
6- Bakım veya kalibrasyon faaliyetleri sonucu oluşan verilerin kolayca erişilebilecek bir şekilde dosyalanmasını sağlamak
7- Bakım veya kalibrasyon faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak
8- Sorumluluk bölgesindeki acil duruma hemen müdahale ederek tespit edilen arızayı gidermek için çalışmak.
9- Cihazlarda oluşan arızaları minimuma indirmek
10- Sözleşme ile dışarıdan alınan bakım hizmetlerinde ilgili firmanın bakım görevlisine, işin sorunsuz tamamlanabilmesi için gerekli desteği vermek. Bakımı yapan kişiyi izleyerek hastane dahilinde eşlik etmek
11- Bakım, onarım veya kalibrasyonun tamamlanabilmesi için dışarıdan temin edilmesi gereken bir hizmet veya malzeme olması durumunda Hastane Müdürü’nü bilgilendirmek
12- Satınalma öncesi biyomedikal cihazların teknik şartnamesinin hazırlanmasına yardımcı olmak ve ilgili değerlendirmelerde bulunmak
13- Yeni alınan biyomedikal cihazı teslim almak ve ilgili bölüme teslim etmek.
14- Biyomedikal cihazların etkin ve emniyetli bir biçimde kullanılabilmesi için ilgili personeli eğitmek
15- Bakımı veya onarımı gerçekleştirilen cihazların çalışır halde olduklarını kontrol etmek, arıza nedenini ve kullanımla ilgili uyarıları bildirerek işi talep eden kişiye teslim etmek
16- Hastanede bulunan biyomedikal cihazların teknik şema ve dökümanlarını arşivlemek
17- Biyomedikal cihazların envanterlerini oluşturmak ve güncellemek
18- Tamamlanan işle ilgili olarak Hastane Müdürü’nü bilgilendirir
19- Kullandığı aletlerin temizliğini ve bakımını gerçekleştirerek ilgili yerlerine yerleştirmek
20- Sorumlu olduğu biyomedikal cihazlarla ilgili malzeme deposu stoğunu  kontrol ederek belirlenmiş stok seviyelerine göre yedek parça, malzeme vb. eksikliklerini çıkartır ve  Hastane Müdürüne iletir.
21- Biyomedikal cihaz kalibratörlerinin bakım ve kalibrasyonlarının gerçekleştirilmesi için ilgili firmaya göndermek ve takibini yapmak.
22- Dışarıya teknik hizmet almak için gönderilen cihazın takibini yapmak.
23- Kişisel gelişimini takip etmek, eğitim ve gelişim ihtiyaçlarını Hastane Müdürü ile birlikte saptamak.
24- Kişisel gelişimi için planlanan eğitimlere katılarak kendisini sürekli geliştirmek
25- Sorumluluk alanında yer alan biyomedikal cihazların güvenliğini sağlamak
26- Kurum ve yapılan çalışmalar ile ilgili tüm bilgilerin gizliliğini, değerli belgelerin güvenliğini sağlamak
27- Yedek parça, malzeme vb. kullanımını izler ve depo eksikliklerinin tamamlanması için Satınalma’ya taleplerin iletilmesini sağlar.
28- Gerektiğinde Biyomedikal Servis tarafından kullanılan yedek parçaların, malzemelerin vb. stok sayımlarının yapılmasını koordine eder ve gerekli raporlamayı gerçekleştirir
29- Biyomedikal Servis’deki tüm çalışanların, Hastane değerleri doğrultusunda çalışmasını sağlar.
30- Ekibindeki çalışanların motivasyonunu yüksek tutarak en üst düzeyde performans göstermelerini sağlar.
31- Ekibindeki çalışanların performanslarını izler, değerlendirir, gelişimleri için destek olur.
32- Çalışmalarını aksatan, servis düzenine, politika ve prosedürlerine uymayan, göreve geç gelen yada hiç gelmeyen ekibindeki çalışana gerekli uyarılarda bulunur. Uyumsuz davranışlarını tekrarlayan çalışan hakkında Hastane İşletme Müdürü’nü bilgilendirir.
33- Ekibindeki kişilerin kılık, kıyafet, davranış ve iletişimlerini izler ve gördüğü aksaklıkların düzeltilmesini sağlar.
34- Biyomedikal Servis de eğitim ve düzeni sağlamak, ortaya çıkan sorunları tartışmak, çözüm önerileri getirilmesini sağlamak ve gerçekleşen değişiklikleri aktarmak amacıyla ekip içinde toplantılar düzenler.
35- Biyomedikal Servis çalışanlarının özel ve mesleki sorunları ile ilgilenir; çözüm yolları bulmaya çalışır.
36- Biyomedikal Servis çalışanlarının hastane içinde kendi bölümleriyle ilgili tüm yapı, cihaz, makine ve sistemlere yönelik hizmet verebilmeleri için gerekli olan eğitimleri planlar.
37- Ekibinin ihtiyaç duyduğu teknik eğitimlerin oluşturulmasında ve verilmesinde gerekli planlamayı yapar.
38- İnsan Kaynakları tarafından planlanan ve uygulanan eğitim programlarına katılır ve ekibinin katılmasını sağlar
39- Biyomedikal Servis çalışanlarının aldıkları eğitimlerin sonuçlarını izler ve İnsan Kaynakları’na geri bildirimde bulunur.
40- Ekip çalışması anlayışı içerisinde tıbbi ve idari personel ile iş birliği içinde çalışır ve ekibinin de aynı şekilde çalışabilmesi için gerekli koordinasyonu sağlar.

Benzer Yazılar

YAZAR : Admin

- Elektronik Mühendisi - E.Ü. Tıp Fakültesi Kalibrasyon Sorumlusu Test kontrol ve kalibrasyon sorumlu müdürü (Sağ.Bak. ÜTS) - X-Işınlı Görüntüleme Sistemleri Test Kontrol ve Kalibrasyon Uzmanı (Sağ.Bak.) - Usta Öğretici (MEB) - Hatalı veya kaldırılmasını istediğiniz sayfaları diyot.net@gmail.com bildirin

BU YAZIYI DA İNCELEDİNİZ Mİ ?

Yüz Koruyucu Maske (siperlik) Yapımı

3 Boyutlu Destek siperlik Yüz Koruyucu Maske (siperlik) Yapımı Siperlik yapımı için gerekli dosya ve …

Bir cevap yazın