Led Ampul

Işık ve insan

Çok uzun zaman önce insanlar, yalnız gün ışığından (gündüz ışığından) istifade edebilmişler. Ateşin keşfi ile birlikte gündüzlerin dışında yapay ışıkla aydınlatmayı da öğrendiler. Daha sonra yapay ışık olarak meşaleler ve yağ lambaları ile aydınlandılar.Yağ lambası, meşale ve mum 19. yy ortalarına kadar gözde ışık kaynakları oldu.
1870’lerde Edison’un flamanlı lambayı geliştirmesiyle aydınlatmada yeni bir çığır açılmış oldu. 20. yüzyıda fluoresan lambalar, deşarj esaslı lambalar hayatımıza girdi. Geçtiğimiz asrın sonunda katı halde ve yarı iletken yapıda LED lambalar aydınlatmada yapay ışık kaynağı olarak yerini almaya başlıyacağının sinyalini verdi.

LED’lerin gelişimi (tarihçesi)

led lamba
1962 İlk ticari LED üretildi, ilk üretilen kırmızı LED‘ler sinyal ve göstergelerde kullanıldı.
1972 Siemens Semiconductor Division tarafından (Bugün Osram Optosemiconductor olarak faliyetini sürdürüyor) ilk radyal kılıf LED üretildi.
80 lerin sonu 90 ların başı İki büyük aşama kaydedildi;
• Kırmızı LED‘e ilave olarak sarı, yeşil, mavi ve beyaz LED‘ler geliştirildi.
• Işık verimlilikleri arttırıldı.
1994 Önce kırmızı ve sarı ardından yeşil renkler trafik ışıklarında kullanılmaya başlandı. VW başta olmak üzere otomobil endüstrisinde kullanılmaya başlandı.Araçlarda 3. fren lambası olarak kullanılmaya başlandı.
Yeni milenyum ile birlikte Titreşimlerden etkilenmeme özelliğinden dolayı araç tasarımcıları gösterge aydınlatması, stop lambası, fren lambaları, sinyal lambaları olarak LED dizinlerini kullandılar. Birkaç firma far lambası prototipleri geliştirdi.

Yapay ışık üretimi

Temel olarak elektrik enerjisini ışığa çevirmek için 3 yöntem kullanılır. Isıtma yöntemi, düşük ve yüksek basınçlı metal buharlı ortamda deşarj yöntemi ve uyarılma ile ışık verme (luminescence) yöntemleri.

 1. Isıtma yöntemi: Bir flaman yapısı üzrinden elektrik akımı geçirilerek flamanın ısınması sağlanır ve akkor hale gelen flamanın yaydığı görülebilir ışık kullanımımıza sunulur. Örnek, akkor lambalar ve halojen lambalar.
 2. Gaz deşarjı: Havası boşaltılmış ve metal buharı ilave edilmiş bir tüp içerisinde iki elektrot vasıtasıyla bir gerilim uygulanarak, metal buharı üzerinden geçen akımın meydana getirdiği ark’ın yaydığı görülebilir ışık aydınlatmada kullanılır. Örnek, civa buharlı lambalar, metal halide lambalar, sodyum buharlı lambalar.
 3. Uyarma ile ışıma yöntemi (Luminescence) : Alçak basınçlı civa buharlı lambalarda elde edilen gözle görülemeyen UV ışık ile bir fosfor tabakası uyarılarak görülebilen ışığa çevrilir. Örnek, fluoresan lambalar, kompact fluoresan lambalar.
 4. Elektrik enerjisini doğrudan ışığa çeviren bir yöntem olarak katı bir yapı içersinde elekronların uyarımı ile görülebilen ışık elde edilebilinir (electroluminescense). Örnek, LED lambalar.

Işık yayan diyotlar

Led Ampul
LED , İngilizcede L ight E mitting D iodes kelimelerinin kısaltılarak, bu ürünün jenerik adı haline gelmiş söylenişidir .
Bir LED yongası yapı itibarı ile N ve P tipi yarı iletken katmanlar arasına sandviç edilmiş aktif katman tabakasından ve bunların elektriksel bağlantılarından oluşan opto elektronik bir elemandır . LED’ten doğru yönde bir akım geçirildiğinde elektronlar aktif katmanı uyarır ve aktif katmanda ışık üretilir. Üretilen ışık doğrudan veya reflektörden yansıma ile pencere katmanından yayılır.
LED’ler aktif katmanın metaryel yapısına bağlı olarak görülebilir ışık tayfının belirli bir bölümünde ışık yayarlar. Başka bir deyişle tek renk ışık üretilir ve aktif katmanda kullanılan materyel LED ışığının rengini belirler.Yüksek seviyede ışık veren renkli LED’lerde aktif katman olarak farklı materyeller kullanılır (GaAs, Gap, GaN, AlInGaP ve InGaN). LED’lerle beyaz ışık üretmek iki yöntemle mümkündür. Bunlardan birincisi; kırmızı, yeşil ve mavi üç adet LED yongasını bir kılıf içersinde kullanarak beyaz ışığı elde etmektir. İkinci yöntem ise mavi LED yongasında üretilen ışığın bir fosfor tabakasını uyararak beyaz ışık üretilmesidir.
Şekil olarak çeşitli ebatlarda, radyal biçim başta olmak üzere çok çeşitli yapılarda kılıflandırılırlar. Normal baskı devreler için pin ayaklı üretidikleri gibi, SMT (yüzey montaj teknolojisi) ve doğrudan baskı devre üzerine montajlı (on board) biçimlerde üretimleri ticari olarak piyasaya sürülmektedir.

LED’lerin özellikleri ve sağladığı faydalar

Led Lamba

 • Tek renk ışık kaynağı (dar bantlı): Işık istenilen dalga boyunda olduğu için renk filtresi, prizma gibi renk ayrıştırıcılara ihtiyaç yoktur. Örneğin kırmızı trafik Ampullerinde 617 nm dalga boyunda kırmızı LED lerde üretilen ışığın tamamı kullanılır. Oysa akkor lambalarda üretilen ışığın mavi ve yeşil bileşenleri bastırılarak sadece kırmızı bileşeni kullanılır.                                                                           75 W akkor Ampul yerine 8-10W LED dizini kulanılarak %80 enerji tasarrufu sağlanır.
 • Çok küçük ışık kaynağı (birkaç mm 2 ): Küçük ebatlı armatürler geliştirilir, ışık kolayca yönlendirilebilir.
 • Tasarımcılara geniş ve kolay kullanım imkanları.
 • Hızlıdır, 200 ns içinde ışık vermeye başlar.
 • Uzun Ömür : Kullanım kondisyonuna bağlı olarak 100.000 saate kadar.
 • Yüksek ışık verimliliği (verimlilik giderek artıyor, örneğin laboratuvar ortamında kırmızı renkte 108 lümen/Watt’a ulaşılmış durumda).
 • Düşük ısı üretimi: Akkor Ampullerde flaman ısısı 2700 o C, halojen lambalarda 3100 o C, deşarjlı lambalarda tüp ısısı 800-1100 o C ye ulaşırken LED’lerde yonga ısısı 110 o C’yi geçmez.
 • Tanımlanmış ışık açıları.
 • Görülebilir renk tayfındaki hemen hemen bütün renkler elde edilebilir.
 • Dimerlenebilir (0 – 100 %).
 • Şok ve titreşimlere dayanıklı: Cam, flaman gibi kırılgan elemanlar ihtiva etmez.
 • Beyaz LED için farklı renk sıcaklıkları: 3200, 4700, 5400,6500 Kelvin.
 • Çevrecidir; yapısında civa gibi ağır metallar ve halojen gazları yoktur.

LED’lerin Elektriksel özellikleri

Öncelikle bilinmesi gereken özellik LED’ler doğru akımla çalışırlar. Elektrik devrelerinde LED’ler normal diyotlar gibi davranırlar. Farklı olan yanı normal diyotlarda 0,7 Volt civarında olan birleşme gerilimi yerine, renklerine göre 1,6 V ile 4 V aralığında değişmektedir. Genellikle kırmızı ve sarı LED’ler 1,9 – 2,6 V, yeşil mavi ve beyaz LED’ler 2,5 V – 4 V arasında gerilimle çalışırlar. Devreye bağlanırken polaritelerine dikkat etmek gereklidir. Ters gerilime tahammülleri azdır ve 5 – 10 V gibi ters gerilimle tahrip olabilirler. LED akımları yapılarına göre değişmekle birlikte 10 mA ile 700 mA aralığında LED üretimleri mevcuttur. LED empedansları üzerinden geçen akımın büyüklüğüne bağlı olarak doğrusal olmayan bir eğri ile değişkenlik gösterirler.
LED’ler genellikle seri bağlanıp bir dizin oluşturularak 10, 12, 24, 48V doğru akım veren elektronik güç kaynakları ile beslenirler. Tasarım yapılırken üreticisinden temin edilecek teknik bilgiler göz önüne alınarak optimum ışık ve elektriksel değerler ile çalıştırılmalıdır. Eğer elimizdeki LED hakkında hiçbir teknik bilgiye sahip değilsek 20 mA akımla sürülmesi önerilir. Bazı üretici firmalar LED dizinlerini değişik formlarda oluşturarak çeşitli LED MODÜLLERİ üretmektedir. Profesyonel uygulamalarda bu LED modüllerinin ve onlar için tasarlanmış güç kaynaklarının kullanılması tercih edilmelidir. LED’leri sürmek için elektronik kontrollü güç kaynaklarının kullanılması, verimli çalışmaları için önemlidir. Son birkaç yıdır üreticiler tarafından 1 W ve 2 W güçlerdeki LED’ler için 350 mA ve 700 mA akım kontrollü güç kaynakları kullanıma sunulmuştur.
Birçok uygulamada LED’in verdiği ışığın şiddetinin mümkün olduğu kadar yüksek olması istenir. LED’lerden elde edilen ışık şiddeti, içinden geçen akımla orantılı olduğundan akım arttırıldıkça ışık şiddeti de artacaktır. Bu durumda LED’in iç direncinden dolayı üretilen ısı artacak ve normal hizmet ömründen önce tahrip olacaktır. Ayrıca ısının artması ışık verimliliğini de olumsuz yönde etkileyecektir. Buradan çıkan sonuç, ısı LED’in en büyük düşmanıdır. Bu bilgiler ışığında firmaların LED’leri hakkında verdiği teknik bilgilerin ne kadar güvenilir olduğu göz önünde bulundurulmalıdır. Örnek 20 mA lik bir LED’ten 25-30 mA akım akıtarak yüksek ışık değerleri elde edilebilir, ancak LED ömrü oldukça düşecektir.

LED Ampullerin ömürleri

Teorik olarak yapılan hesaplamalar ve deneyler LED’lerden 100.000 saat üzerinde bir süre istifade edebiliceğimizi ortaya çıkarmaktadır. Elektriksel, ısıl kondisyon (soğutma), çevresel etkiler, kullanılan çevre elemanları, kılıfın materyel yapısı vb. etkenler göz önüne alındığında 50.000 saat ve üzeri hizmet ömrü olduğu kabul edilebilir.

LED Ampullerde ışık verimliliği

Led Ampul
Not: Ampul seçiminde lümen çok önemlidir yüksek lümen ampul  daha parlaktır
Lambaların verdiği ışığın, harcadığı elektrik enerjisine oranı ışık etkinliği h ‘ dır,
birimi ise lumen/Watt’dır.
Biraz rakamlarla konuşmak istersek;
Akkor lambalarda ışıksal verim 12 – 15 lm/W
Halojen lambalarda 18 – 22 lm/W
Kompakt fluoresan lambalarda 60 lm/W
Fluoresan lambalarda 55 – 104 lm/W
LED Ampullerde durum biraz farklıdır, LED rengine göre ışık etkinliği farklılık gösterir. Örnek; kırmızı en yüksek verimliliğe sahiptir 45 lm/W, sarı 35 lm/W, yeşil 18 lm/W, mavi 8 lm/W civarındadır. Aydınlatmada beyaz ışık önemli olduğuna göre beyaz LED için verimlilik, üretici firmalara göre değişmekle birlikte 18 – 25 lm/W arasında değişmektedir.
Bu verilerle şunu söyleyebiliriz ki bugün (mayıs 2005) LED’ler akkor ve halojen lambalara alternatif olabilmekte ancak fluoresan ve kompakt fluoresan lambalarla verimlilik açısından rekabet edebilecek seviyede değildir. Diğer taraftan ışık verimliliğinde çok hızlı gelişmeler olmaktadır. 2008 – 2010 yıllarında beyaz LED’te verimliliğin 50 – 70 lm/W değerlerine ulaşması beklenmektedir. LED üretici bir firmanın deklare ettiğine göre, laboratuvar ortamında kırmızı ışıkta 108 lm/W değeri yakalanmıştır.
LED ışık değerleri konusunda dikkat edilmesi gereken bir konuda ışık açılarıdır. LED’ler yönlendirilmiş ışık oldukları için ışık değerleri, cd (candela) veya mcd cinsinden verilmektedir. Işık açıları düşük tutularak yüksek candela değerleri telaffuz edilmektedir. LED seçiminde değerlendirme yapılırken bu konu dikkate alınmalıdır.
Led Ampul
Ampul seçerken duya dikkat edin

Optik önemlidir

Önemli noktalardan biri de ışığın açısının değiştirilmesi, yönlendirilmesi, bir ışık kılavuzu ile dağıtılması, kısaca LED ile ürettiğimiz ışığın kullanılmasıdır. Bu konuda en çok ihtiyacımız olacak mercek sistemleridir. Efektif ve faydalı ürünler tasarlamayı düşünüyorsanız, fizik kitaplarınızı, notlarınızı çıkarıp optik kunularını tekrar incelemelisiniz.

Renklerin dünyası

Yukarıda da anlattığımız gibi LED’ler tek renk ışık kaynağıdır. Dekoratif aydınlatma yaparken tek rekli kullanabileceğimiz gibi, renkli LED ışıklarını karıştırarak bir ressam gibi değişik ara renkleri elde edebiliriz. Bunun için yapmamız gereken üç ana renkten (kırmızı, yeşil, mavi) oluşan LED dizinlerini dimerlemektir. Hatta bazı üretici firmalar üç ayrı renk yongayı aynı kılıf içerisine yerleştirerek RGB uygulamaları için hazır LED’ler ve LED modülleri üretmektedir. LED’leri dimerlemek için darbe genişlik modülasyonunu (PWM) kullanmak en iyi verimi sağlıyacaktır. Teorik olarak her rengi 255 kademe dimerlenirse 16 milyon renk elde edilebilir. Ancak insan gözü kişiden kişiye değişmekle birlikte 600 – 640 rengi ayrıt edip algılayabilmektedir.
LED’lerin renk dalgaboyu ile ilgili bilgiler üretici firmanın kataloglarında verilmektedir. LED dizinleri oluşturulurken kullanılan LED’lerin dalga boyları aynı veya birbirine yakın olmalıdır. 5 – 10 nm lik farklar özellikle yeşil ve sarı renklerde göz tarafından algılanır. Renklerin önemli olduğu projelerde, renk dalgaboyu toleransı düşük LED’ler kullanılmalıdır.
Renk ile ilgili olarak bir başka konu da LED dizinleri önüne renkli lenslerin kullanılmasıdır. Burada LED dalga boyu ile renkli lensin dalga boyu aynı olmalıdır. Aksi halde farklılık ışık kaybına sebep olacaktır.

Bugün LED’ler aşağıdaki uygulamalarda sıkça kullanılmakta.

• Bir otomobilde 300 den fazla LED kullanılmakta (konsol, radyo, CD çalar, navigasyon sistemi, göstergeler ve butonlar içinde).
• Cep telefonları gösterge ve tuş aydınlatması için 12 adet LED kullanılmakta (fotoğraf çeken modellerde flaş olarak).
• 100.000 LED’ten fazlası büyük ölçekli göstergelerde kullanılmakta. Örneğin futbol sahaları, dış mekan görüntü cihazları, büyük trafik bilgilendirme göstergeleri.
• Dekoratif aydınlatmalarda ışık kaynağı olarak.
• Reklam panolarında neon lambalara altenatif olarak.
Yarın Aydınlatma dahil o kadar çok geniş alanda kullanlacak ki, bunları sayarak kullanım alanlarını sınırlamayalım. Sonuç olarak LED ışık tasarımcısının vazgeçemeyeceği bir konudur. Büyüleyen ışığı, verimliliği, faydaları ile ışıkla uğraşan herkesin ilgi odağıdır. Işığın geleceği LED ile kesişmiştir. Bize düşen konuya uzak kalmayıp gelişmeleri takip etmektir.

Led lamba hakkında yanlış bilinenler

Yüksek watt değerine sahip LED lambalar daha fazla ışık verir.
Hayır, birçok kişi lambanın üzerinde yazan yüksek watt değerinin daha parlak ışık vereceğini düşünür, ancak bu durum her zaman doğru değildir. Örneğin 60 watt’lık bir akkor flamanlı ampul, 20 watt’lık bir akkor flamanlı lambaya göre daha parlaktır; ancak 15 watt’lık LED lambadan daha az parlaklığa sahiptir. akkor flamanlı ampul ve halojen lambaların ışık vermesi için lambaların içinde yer alan filaman telin ısınmasını gerekir. Bu tip lambalarda ışık parlaklığını arttırmak için, telin daha fazla ısınarak daha parlak ışık vermesi garantilenir. Bu nedenle çekilen watt gücü ne kadar yüksek ise o kadar parlak bir ışık elde edilir. Ancak LED lambaların teknolojisi çok farklıdır; ışığın üretimi telin ısınma prensibine dayanmaz; yarı iletken diyot teknolojisi sayesinde ışık verirler. Bu nedenle LED lamba seçimi yapılırken enerji tüketim değeri olan watt değerine değil, ışık akısı değeri olan lümen değerine bakılmalıdır. Seçilen lambanın lümen değeri ne kadar yüksekse, LED lamba daha fazla ışık verir.

İçinde daha çok LED çipi bulunan lambalar daha çok ışık verir.
Hayır, LED lamba içinde bulunan LED çip adedi, lambanın yayacağı ışık miktarını hiç bir zaman göstermez. Çok farklı kalitede ve boyutlarda LED çipi bulunmaktadır ve üreticiler kendi ürünlerini farklılaştırmak adına farklı boyutlardaki LED çiplerini farklı adetlerde dizerek üretim yaparlar. Işık miktarı ise lümen değerine bağlıdır.

LED lambalar çok uzun ömürlüdür, neredeyse sonsuza kadar yanar.
Hayır, LED lambaların kullanım ömürlerinin diğer lamba teknolojileri ile karşılaştırıldığında çok uzun olduğu bir gerçektir. Ancak diğerleri gibi zamanla daha az ve soluk ışık verir, çünkü verimli ışık miktarının azalması- lümen düşümü gerçekleşir ve ilk parlaklığı yok olabilir. Lümen düşümünü hızlandıran çeşitli faktörler olarak sürücü akımı ve soğutucu olsa dahi LED lamba içinde oluşan ısı miktarı örnek gösterilebilir. Lümen kararlılığı bir LED lambanın ilk kullanıldığı zaman verdiği ışık akısının yüzdesel bir değeridir. Genellikle %70’in altına düştüğünde LED lambanın ömrünün sonuna gelinmiştir. (L70 kuralı) Öte yandan işletme, bakım ve lamba değiştirme maliyetleri toplamında bakıldığında LED lambalar çok uzun ömürlüdür; kullanım ömrü 15000 saat / 15 yıl* gibi uzun sürelerden başlar. Günde 3 saat ortalama kullanım ömrü olduğu varsayıldığında, 1 adet LED lamba, 2 adet tasarruflu, 4 adet halojen ve 10 adet şeffaf akkor flamanlı lambaya eşit kullanım ömrüne sahiptir.

LED lambalar hiç ısınmaz.
Hayır, LED lambalar ışık üretimi sırasında ortaya ısı yayarlar, ancak dışarıya ısı vermezler. LED lambanın ışık üretimi sırasında oluşan ısı, lambanın içinde bulunan soğutucu sayesinde kolayca soğutulur. Örneğin, uzun süre yanmakta olan bir LED lambaya çıplak elle dokunduğunuzda elinizin yanmadığını, lambanın sıcak olmadığı fark ederseniz.

LED lambalar ortam şartlarından çabuk etkilenir.
Hayır, sanılanın aksine LED lambalar zorlu ortam şartlarından etkilenmezler. Çok sıcak veya çok soğuk ortamlarda ışık kalitesinden ödün vermeksizin rahatça kullanılabilirler. Soğuk hava deposu ve otoparklar LED tüplerin daha iyi performansta çalıştığı mekânlar arasında gelir.

LED lambalar tarafından yayılan ışık kalitesizdir.
Cevap: Hayır, kalitesiz ışık genellikle renklerin bozulduğu ve gölge oluşturan ışık anlamına gelir. LED lambalar belirli standartlara bağlı olarak üretilmek zorundadır. CRI kısaltmasıyla bilinen renksel geri verimi indeksi yapay ışık kaynaklarının üretimi açısından önemli bir faktördür. CRI değeri, 100 rakamına ne kadar yakınsa, lambalar ilgili rengi o kadar doğru renginde yansıtırlar. Ofis ve günlük hayatımız için genellikle CRI 80 ve üzeri olan lambaların kullanımı uygundur. CRI değeri 70 ise, birçok renk olduğundan daha soluk ve cansız olarak gözükür. Canlı ve doğru renklerin elde edilmesi için CRI 80 ve üzerinde olan lambalar kullanılmalıdır. Philips LED lambaların CRI renksel geri verim indeksi minimum 80’dir. 4W&5.4W ve 2700K-3000K-4000K renk sıcaklıklarına sahip Philips Master LEDspot lambaları ise CRI 90 renksel geri verim indeksine sahiptir.

LED lambalar dim edilmez.
Hayır, kutularının üzerinde dim edilebilir (dimmable) ibaresi bulunan LED lambaların parlaklığı ile oynanabilir. Günümüzde pek çok dimmer anahtar ile uyumlu olan LED lambalar bulunmaktadır. Philips’in olarak benzersiz dim deneyimi sunan DimTone özelliği ile sadece ışığın parlaklığını değil, aynı zamanda ışık rengini de ayarlamak mümkündür. 2700K sarı renk sıcaklığı 2200 K “gün batımı” renk sıcaklığına kadar kısılarak sıcak ambiyans ortamları yaratılabilir.

LED lambalar çevreye zararlıdır.
Hayır, LED lambaların iç yapılarına bakıldığında, çevre dostu yarı iletken diyot teknolojisi ile donatıldıkları görünmektedir. Bu lambalar 2002/95/EC Avrupa direktiflerine ve RoHS standartlarına uygun olarak üretilirler, çevreye zararları bulunmaz.

LED lambalar sağlığa zararlıdır: Kansorejen etkisi var, radyasyon yayar.
Hayır, LED lambalar IR (kızılötesi) veya UV (morötesi) gibi zararlı ışınlar yaymaz. Tipik bir LED spektrumu ekteki gibidir. Bir LED lamba sadece gözle görünür ışın yayar bu nedenle göze de zararlı değildir.

Efsane 10: LED lambalar çok pahalıdır.
Cevap: Hayır, yatırımın geri dönüşü hesaplandığında LED lambalar, diğer teknolojilerindeki lambalara göre daha iyi bir yatırım aracıdır. İlk yatırım maliyeti daha yüksek olsa dahi, uzun vadede toplam sahip olma maliyeti açısından bakıldığında LED lamba satın almak, tasarruf ettirecek ve elektrik faturasını hızlıca düşürecektir.

Toplam sahip olma maliyeti = İlk yatırım maliyeti + Operasyonel maliyetler + Lamba değişim maliyeti

LED lambalar halojen ve akkor flamanlı lambalar ile karşılaştırıldığında daha düşük enerji tüketimine (%90 daha az enerji tüketirler) ve çok uzun kullanım ömrüne (50.000 saat gibi) sahiptir. Bu sayede elektrik faturasında ciddi miktarda tasarruf yapmanıza yardımcı olarak operasyonel maliyetleri düşürürler. Çok uzun ömürlü oldukları için lamba değişikliği yapılmasına daha az ihtiyaç duyarlar. Örneğin; 1 sene içinde 4 adet halojen lamba değişimi yaparken, 1 adet LED lambayı değiştirmeksizin ışık almaya devam edebilirsiniz. LED lambaların operasyonel maliyetleri ve değişim maliyeti çok düşük olacağından, başlangıçtaki yatırım maliyeti yüksek dahi olsa, toplam sahip olma maliyeti uzun vadede çok daha avantajlı olacak. Ayrıca, LED teknolojileri geliştikçe ve bu teknolojiye olan talep arttıkça LED lambaların maliyetleri de giderek optimum hale gelecektir.

Benzer Yazılar

YAZAR : Admin

- Elektronik Mühendisi - E.Ü. Tıp Fakültesi Kalibrasyon Sorumlusu Test kontrol ve kalibrasyon sorumlu müdürü (Sağ.Bak. ÜTS) - X-Işınlı Görüntüleme Sistemleri Test Kontrol ve Kalibrasyon Uzmanı (Sağ.Bak.) - Usta Öğretici (MEB) - Hatalı veya kaldırılmasını istediğiniz sayfaları diyot.net@gmail.com bildirin

BU YAZIYI DA İNCELEDİNİZ Mİ ?

Elektrik Akımının Etkileri

Günlük yaşamımızda hemen her gün elektrik akımının etkileri ile birçok alanda yüz yüze gelmekteyiz. Evlerimizdeki lambalar, …

Bir yanıt yazın