Lojik Prob Nedir ? Lojik Prob Devresi

Lojik problar konusunda çok çeşitli devreler yayınlanmıştır. Bunlar basit high/low indikatörlerinden kompleks dalga uzatıcılarına kadar geniş bir yer işgal eder. Bizim lojik probumuz bunların arasında ortada bir yer işgal eder. Bu probe ile günlük arıza arama işlemlerinizi kolaylaştırabileceksiniz. High ve Low türü lojik gösterimleri dışında açık devre ve darbeli sinyalleri de gözlemleyebilirsiniz. Darbeli sinyalleri 1 Hz den itibaren cmos devrenin izin verdiği üst limite kadar hissedebilirsiniz.

Bu lojik prob ile diğerleri arasındaki en önemli fark; bunda gösterimin bir 7 segmanlı LED gösterge yardımı ile olmasıdır. H=High level, L=Low level, F=Floating (açık devre), P=Pulsing (darbeli sinyal) anlamına gelir. Bu sayede lojik sinyali, kolaylıkla ve karmaşaya yol açmadan algılanır. Özel yüksek verimli bir Led display kullanılması durumunda akım ihtiyacını 15V besleme voltajinda 15mA’de sınırlayabilir.

Devrenin çalışma prensibi…

Prob çivisinden giren ölçülecek sinyal bir koruma devresinden geçtikten sonra pencere karşılaştırıcısına ulaşır. Bu karşılaştırıcının anahtarlama aralığı %70 ile %30 dur. Bunlar cmos standart limitleridir.

lojik prob

Şekil 1.

Eğer üst limit aşılırsa prob girişi CMOS HIGH dır. Böylece göstergede “H” yazmayı sağlayan devre parçası aktif olur. Eğer alt limit aşılmazsa bu durumda CMOS LOW lojik durumu algılanmış olur. Karşılaştırıcının alt ucu ters çevrilerek high seviyesinde bir sinyal elde edilir. Bu sayede ilgili gösterge Low devresinde “L” yazılması sağlanır.

Eğer üst seviye karşılaştırıcısı low ve alt seviye karşılaştırıcısı high seviyesinde ise, bu iki çıkış bir NOR kapısında eşlenir ve kapı çıkışı high ise FLOAT durumu algılanmış olur ve “F” yazılır. High gösterimi aynı anda bir tekrar tetiklenebilen monostabili sürer. Bu monostabil sürekli Low üretir. Eğer bu monostabil girişi Low olursa gösterge basit bir kapı sistemiyle kapatılır. Bu, prob boşta kaldığında göstergenin yanlış bir değer göstermesini önlemek içindir. Monostabil çıkışında bir Low belirdiği anda monostabil zamanından biraz uzun süren bir gecikme devreye girer. Eğer bu gecikme sonunda monostabil çıkışı hala Low ise PULSE tipi bir sinyal olduğuna karar verilir ve göstergede “P” yazar. Aksi bir durumda High/Float/Low göstergesi aktif olur.

Devre üzerinde ne nedir… : Giriş sinyali 100k lık dirençten geçtikten sonra CA3240 ile yapılmış olan pencere karşılaştırıcısına gelir. Hemen girişteki 100 k ve BAR28 diyotları koruma devresidir. Komparatörlerin + girişlerine bağlı 1M dirençler eğer devre açık devre ise “Float” yazmasını sağlayıcı devre içindir. Sinyal, IC1a komparatörü çıkışında iki NOR kapısı ile kuvvetlendirilir ve IC3d aracılığı ile “High” yazmasını sağlayan transistörü tetikler.

Image

Şekil 2. Şekli daha yakında görmek için üzerine tıklayınız…

“Low” gösterimi için; IC2b ve IC3b, “Float” gösterimi içinde IC2c ve IC3c yarı iletkenleri kullanılır. Monostabil devresi ise IC3a ve IC4c ile gerçekleştirilmiştir. Darbeli sinyal giriş hassasiyet periyodu 0.5 sn civarında belirlenmiştir. Gecikme devresi ise IC4a ve IC4d nin giriş ve çıkışlarındaki 100k direnç ve 4,7 uF lık kondansatör ile sağlanır. Eğer darbeli sinyal hissedilmişse IC4b aracılığı ile transistör tetiklenir ve “P” yazması sağlanır.

Şimdi de devre montajı…

Aşağıda da göreceğiniz gibi devre iki adet pcb den oluşuyor, bu iki baskılı devrenin sol ve sağ tarafındaki lehim noktaları her iki baskılı devrede de aynı yerlere gelmektedir, bu delikler yardımı ile iki baskılı devreyi, tercihan sert tel parçaları ile birbirine irtibatlandırmanız gerekecek.

Image

Şekil 3.

Bu sayede “sandöviç” tabir ettiğimiz bir montaj şekli ile devre hem bir bütünlük kazanacak hemde iki baskılı devre arasında iletkenlik sağlanacaktır. Ve en önemlisi de ince uzun bir kutu içine sığmış olacaktır. Bu kutunun ucuna da probun sinyal girişleri için ince bir çivi monte ediniz. Bir iletken yardımı ile birinci baskılı devrenin “Prob” yazılı yerine, çividen gelen iletkeni irtibatlandırın. İşte devremiz çalışmaya hazır.

Image

Şekil 4. Şekli daha yakında görmek için üzerine tıklayınız…

555 Entegreli Lojik Prob

555  ENTEGRELİ  lojik prob

Şekil 5

Şekil 5 deki devre hem TTL hemde CMOS devrelerin lojik seviyelerini ölçebilir. 555’in 2 nolu tetikleme ucu lojik probun giriş ucudur. Girişe konan iki diyot, lojik seviye 0,6V’ un üzerine çıktığı zaman iletime geçer. Giriş lojik-0 iken, entegrenin 3 nolu çıkış ucunda bunun evrilmiş şekli lojik-1 bulunur. Lojik-0 seviye LED’i iletime geçerek ışık verir. Lojik-1 LED’i ters polarmadadır ve yalıtkandır. Girişe lojik-1 seviyesi uygulandığı zaman entegrenin 3 nolu çıkışı lojik-0 seviyesindedir. Lojik-1 seviyesini gösteren LED doğru polarma olur ve ışık verir. Diğer LED, ters polarma altındadır ve sönüktür.

Benzer Yazılar

YAZAR : Admin

- Elektronik Mühendisi - E.Ü. Tıp Fakültesi Kalibrasyon Sorumlusu Test kontrol ve kalibrasyon sorumlu müdürü (Sağ.Bak. ÜTS) - X-Işınlı Görüntüleme Sistemleri Test Kontrol ve Kalibrasyon Uzmanı (Sağ.Bak.) - Usta Öğretici (MEB) - Hatalı veya kaldırılmasını istediğiniz sayfaları diyot.net@gmail.com bildirin

BU YAZIYI DA İNCELEDİNİZ Mİ ?

D/A (Digital Analog ) Çevirici – 2

AD 557, 8 bitlik D/A çeviricidir. Şekilde AD 557’ nin en kolay uygulanabilir bağlantı şekli …

Bir yanıt yazın