Murray-Varley Testi

Temel bağlantı olarak wheatstone köprüsünden türemiş olan Murray-Varley köprüleri, genellikle yer altı elektrik ve telefon iletim hatlarında meydana gelen arıza yerlerinin belirlenmesi için kullanılır.
Murray-Varley Testi
Şekil 1: Murray-Varley Köprüsü
Murray-Varley testi ile;
-İletim hattı ile toprak arasında oluşan kaçaklar,
-Hatta meydana gelen kopmalar,
-Hatta çeşitli nedenlerle meydana gelebilen kısa devreler tespit edilebilir.
Şekil 1’de hat ile toprak arasında kaçak oluşması sonucunda meydana gelen arıza yerinin ölçümünü yapan Murray-Varley testinin devre şeması verilmiştir. Burada X1-X2 arasındaki kısa yol iletim hattını, X3 noktası ise toprak arızası olan kısmı göstermektedir. Bu devreye bir örnekle açıklık getirelim;

-Şekil 1’deki iletim hattında toprak arızası yeri bulunacaktır. X1-X2 arasındaki kısa yolun direnci wheatstone köprüsü ile ölçülmüş ve 300 ohm bulunmuştur.  Murray-Varley test devresinde R3=100 ohm ve R4=500 ohm olarak ayarlanmıştır. İletim hattındaki metrebaşı direnç 25,25 ohm/m ise arız noktasının yerini tespit ediniz.

Murray-Varley Testi-1

Benzer Yazılar

YAZAR : Admin

- Elektronik Mühendisi - E.Ü. Tıp Fakültesi Kalibrasyon Sorumlusu Test kontrol ve kalibrasyon sorumlu müdürü (Sağ.Bak. ÜTS) - X-Işınlı Görüntüleme Sistemleri Test Kontrol ve Kalibrasyon Uzmanı (Sağ.Bak.) - Usta Öğretici (MEB) - Hatalı veya kaldırılmasını istediğiniz sayfaları diyot.net@gmail.com bildirin

BU YAZIYI DA İNCELEDİNİZ Mİ ?

Elektronik Malzeme Testleri

Elektronik arıza bulma test cihazları iki başlık altında incelenebilir. ATE (Automatic Test Equipments-Otomatik Test Akuıpmınts) …

Bir yanıt yazın