NTC Nedir ?

NTC  ( Negative Temperature Coefficient )

NTC (Sıcaklıkla direnci azalan termistör) Bulunduğu ortamın veya temas ettiği yüzeyin sıcaklığı arttıkça elektriksel direnci azalan devre elemanıdır.

NTC direnci ısıyla kontrol edilen bir direnç türüdür.
NTC’nin direnci ısıyla ters orantılı olarak değişir.Yani ısı arttıkca direnci azalır. Isı azaldıkça da direnci artar.
NTC  PTC’nin tam tersidir.

NTC’lerin kullanım alanları; NTC’ler – 300 C° ile +50 C° arasındaki sıcaklıklarda kararlı bir şekilde çalışabilirler. 0.1 C°’ye kadar duyarlılıkta olanları vardır. Daha çok elektronik termometrelerde, arabaların radyatörlerinde, amplifikatörlerin çıkış güç katlarında, ısı denetimli havyalarda kullanılırlar. PTC’lere göre kullanım alanları daha fazladır.

NTC termistörlerin çok değişik kullanım alanları vardır.

  • Motor ve transformatör gibi aşırı ısınması istenmeyen sistemlere yerleştirilen NTC termistörün direnci fazla ısınmadan dolayı küçülen bir alarm ve koruma devresini harekete geçirir.
  • Bir su deposunda seviye kontrolü için yerleştirilen NTC direnci su seviyesi düşünce, ısınarak pompa devresini çalıştırır.
  • Bir motora seri bağlanan NTC direnç önce küçük akım çekerek güvenli yol almasını sağlar.
  • Röleye seri bağlanan NTC direnç rölenin gecikmeli çalışmasını sağlar.

Şekil 1’de NTC ‘nin sembolü görülmektedir. Germanyum, silikon ve metal oksit gibi maddelerden üretilir.

NTCŞekil 1 NTC ‘nin sembolü

NTC Termistör karakteristik eğrileri

ntc

40°C’ ye kadar ısıtılan bir ortamdaki termistör direncindeki değişim;

ntc

Değişik sıcaklıklardaki Akım-gerilim (I,V) bağıntısı

NTC termistörün kullanılmasında dikkat edilecek noktalar:

Daha fazla yük çekmek için birkaç NTC termistörü paralel bağlamamalı; termistörlerden biri fazla akım çekip ısınırken, diğerlerinin soğuk kalması mümkündür.


Kaplamasız termistörler iletken sıvılarda, aşındırıcı ve indirgeyici gazlarla kullanılmamalıdır.
Ntc direnci ısıyla kontrol edilen bir direnç türüdür. Ntc ısıla ters orantılı olarak direnç değiştirir. Yani ısı arttıkca ntcnin direnci azalır. Isı azaldıkça da ntcnin direnci artar.
NTC

Şekil 2 NTC’nin Dış Görünüşü

NTC Renk Kodları

ntc

NTC Sağlamlık kontrolü

NTC’yi uçlarından ohmmetreye bağladığınızda ilk olarak oda sıcaklığında NTC’nin üzerinde yazılı değeri okumamız gerekiyor. Daha sonra mum veya benzeri bir araç ile ısıttığımızda direnci azalıyor ise NTC sağlam demektir. Bunun dışında bir durum gerçekleşiyorsa NTC arızalıdır.

Ohm metre x 100 konumunda iken (PTC / NTC) ohm metre uçlarına bağlanır, (termistör bir direnç olduğu için yönüne bakılmaz) ve eleman ısıtılarak ohm metre göstergesinin kontrolü yapılır.

Eleman ısıtıldığı zaman PTC ise ısındıkça direnç artar, NTC ise ısındıkça direnç azalır. Eğer termistör ısıtılmasına rağmen göstergede bir değişiklik olmuyorsa yeni bir termistör alınmalıdır.

NTC

Benzer Yazılar

YAZAR : Admin

Elektronik Mühendisi X-Işınlı Görüntüleme Sistemleri Test Kontrol ve Kalibrasyon Uzmanı (Sağ.Bak.)

BU YAZIYI DA İNCELEDİNİZ Mİ ?

PTC İle Sıcaklık Kontrolü

Devremizde PTC ile sıcaklık kontrolü yapılmaktadır. Elektrik Sobası ile ortam sıcaklığı arttırıldığında ve istenilen sıcaklığa …

Bir cevap yazın