ÖLÇME VE ÖLÇÜ ALETLERİ

Açıölçer: açıları ölçmeye yarayan aygıttır.
Altimetre: deniz seviyesine göre bir yerin yüksekliğini ölçebilen özel bir barometre. Barometreler basıncı mm civa olarak göstermelerine mukabil; altimetre, yüksekliği doğrudan doğruya metre cinsinden gösterir.
Ampermetre: bir iletkenden geçen elektrik akımının şiddetini ölçen alet.
Anemometre: rüzgar/hava hızını ölçen alettir. Havalandırma sistemlerinde ve Meteoroloji istasyonlarında kullanılır.
Avometre: akım (Amper), gerilim (Volt),direnç (Ohm) ve kısa devre ölçebilen elektronik alet.
barometre: atmosfer basıncını ölçmeye yarayan bir alet
Cetvel: doğru çizgileri çizmeye yarayan, dereceli veya derecesiz, tahtadan, plastikten, madenden yapılmış araç, çizgilik ve liste, çizelge anlamlarına gelmektedir.
Çift ölçer: kuvvet çiftlerini ya kendisine eşit, ancak karşıt yönde ve bilinen bir kuvvet çifti (karşılaştırma yöntemi) ya da değişken ve ölçülebilir bir büyüklükle doğru orantılı bir kuvvet çifti uygulayarak (uzanım yöntemi) ölçmede kullanılan aygıt.
Dkışmetre : gaz, sıvı ve buhar gibi akışkanlığı olan ve bir tesisat üzerinden geçen maddeleri, “birim miktar / birim zaman” cinsinden, mekanik ya da elektronik olarak ölçen cihazdır.
Doz ölçer: nükleer ışınım altında kalmışlık derecesini ölçen aygıt.
Durometre: bir materyalin üzerine çentik atılmasına gösterdiği dirence göre sertliğinin ölçülmesine dayalı bir metoddur.
Eğimölçer: dünyanın manyetik alanının yerel ufka göre derinliği ya da eğimi ölçülür.
Fotometre: elektromanyetik spektrumun kızıl ötesi, görünür ışık ve mor ötesi bölgeleri (bu üçüne kısaca optik bölge de denilir) içinde kalan radyasyonun enerji ölçümü ve/veya renk belirlemesinde kullanılan ölçü aleti için genel isimdir.
Frekans ölçer: Rezonans boşluğu kullanılarak frekans ölçümü yapma prensibiyle çalışır.
Galvanometre: elektrik akımındaki değişimin manyetik alan oluşturması prensibiyle çalışan bir tür test cihazıdır.
Girişim ölçer: ışığın girişim özelliğinden faydalanılarak çok küçük mesafelerin ve maddelerinin kırılma indislerinin ölçümünde ve saydam cisimlerin yüzeylerinin düzgünlüğünün kontrolünde kullanılan bir ölçü aletidir.
Hidrometre: sıvıların özgül ağırlığını ölçmeye yarayan alete verilen isimdir.
Higrometre: havadaki nemi ölçmek için kullanılan bir araçtır.
Işık ölçer: ölçümü yapmaya yarayan her hangi bir aygıttır. İşleyimdeki (endüstrideki) uygulaması ile, ışıkölçer soğurma ve dağılma saptayan veya ölçen bir aygıttır.
Kalorimetre: bir nicelik olarak ısıyı ölçen aygıttır. Kalorimetri ise “ısı ölçüm bilimi” ve “ısı ölçümü” için kullanılır.
Lazerli ölçüm aletleri: lazer ışı yardımıyla mesafe ölçmeye yarayan dijital ekranlı ölçü aleti.
Magnometre : Manyetik alanın yoğunluğunu ölçmeye yarayan bir araçtır.
Makmetre: bir uçağın Mach (mak) sayısını (uçağın hızının sesin atmosferdeki hızına oranı) ölçmeye yarayan alet.
Mezura: Metraj ölçme amaçlı bir alet.
Multimetre:cihazlardaki akım ve gerilimi ölçmeye yarayan alet.
Pedometre: adım ölçen alet olarak tanımlanabilir.
Pergel: birbirine üstten eklenmiş iki koldan meydana gelen, çember çizmeye ve küçük mesafeleri ölçmeye yarayan alet.
Pistole: kağıt üzerine tasarım yaparken vektörel (doğrusal eğri) çizmek için kullanılan, ölçü işaretsiz cetvel.
Polarimetre: maddelerin optikçe aktifliklerini ölçen cihazdır.
Radar: uzaktaki hedefleri mikrodalga yansıtma metodu ile tespit eden cihazdır.
Radyometre: ortamdaki, ışık şiddetini ölçer.
Sekstant: denizlerde gemicilerin, bulundukları yerin enlem ve boylamların belirlenmesi amacıyla, güneşle ufuk düzlemi arasındaki açısal mesafeyi ölçen optik seyir cihazı.
Sismograf :yer sarsıntılarının büyüklüğünü, süresini, merkezini, ve saatini saptamaya yarayan aygıta denir.
Stackmat zamanlayıcısı: Rubik küpü, bardak sıralama gibi hıza dayalı zeka ve yetenek oyunlarında daha hassas ve doğru bir sıralama yapmak için kullanılan bir zaman ölçme cihazıdır.
Takeometre: bir arazinin yüz ölçümünü bulup planını yapmaya yarayan, dakika hassasiyetinde, yatay veya dikey açı ölçümleri yapan ölçü aleti.
Tansiyometre: toprağın su (nem) içeriğinin dolaylı bir ölçümü olan toprak suyu gerilimini belirlemek için kullanılan bir aygıttır.
Tansiyon aleti: kan basıncının ölçülmesine yarayan bir araçtır.
Terazi: bir cismin üzerindeki yerçekimi etkisinden yararlanarak o cismin kütlesinin belirlenmesinde kullanılan bir ölçüm cihazıdır.
Termometre:sıcaklığı ölçmek için kullanılan alet. kumpas: İki çenesi arasında kalan kısmı ölçen, sürgülü bir alettir.
Venturimetre: akışkanların debisini ölçmekte kullanılan, iki ucu açık, kesiti ortasına doğru her iki ucundan da daralan ve ince bir tüp şeklinde olan bir ölçü aletidir.
Voltmetre: devrenin herhangi iki noktası arasındaki potansiyel farkını (gerilimi) ölçmek için kullanılan araç.

Benzer Yazılar

YAZAR : Admin

- Elektronik Mühendisi - E.Ü. Tıp Fakültesi Kalibrasyon Sorumlusu Test kontrol ve kalibrasyon sorumlu müdürü (Sağ.Bak. ÜTS) - X-Işınlı Görüntüleme Sistemleri Test Kontrol ve Kalibrasyon Uzmanı (Sağ.Bak.) - Usta Öğretici (MEB) - Hatalı veya kaldırılmasını istediğiniz sayfaları diyot.net@gmail.com bildirin

BU YAZIYI DA İNCELEDİNİZ Mİ ?

Elektronik Malzeme Testleri

Elektronik arıza bulma test cihazları iki başlık altında incelenebilir. ATE (Automatic Test Equipments-Otomatik Test Akuıpmınts) …

Bir yanıt yazın