İki Şok ve İki Kondansatörlü Filtre

π tipi filtrenin dezavantajını gidermek için Şekil 1 ‘de görüldüğü gibi, C1 ‘den önce bir şok bobini daha konur. Avantajları: C1 ‘den kaynaklanan akım darbesi hafifler. İkinci L1 + L2 etkisiyle, …

Devamı »

π (Pi) Tipi Filtre

Yukarıda yapılan açıklamalardan da anlaşılacağı gibi, doğrultucu çıkışına bağlanan paralel kondansatör, yük direnci uçları arasındaki DC gerilimdeki dalgalanmaları (Ripl) azalmakta, çıkışa seri olarak bağlanan şok bobini ise yük direncinden akan …

Devamı »

Şok Bobinli Filtre

Bobinler “L” self endüktansına sahiptirler. Bir bobinden akan akım, bir direnç üzerinden akan akıma göre 90° daha gecikmelidir. Bobinlerin bu özellikleri zıt elektro motor kuvvet  (E.M.K.) üretmelerindendir. Bunun anlamı: Bobinden …

Devamı »

Kondansatörlü Filtre

Kondansatöre gerilim uygulandığında, plakaları arasında, uygulanan gerilime eşit bir gerilim oluşur. Bu gerilim oluşuncaya kadar, devreden giderek azalan bir akım akar. Bu olaya Şarj etme (yükleme) işlemi denmektedir. Kondansatör şarj …

Devamı »

Filtre Devreleri

Filtre nedir? Yalnızca diyotlar ile yapılan doğrultmalarda darbeli bir DC gerilim ve akım elde edilmektedir. Pil ve akümülatör gibi DC gerilim kaynaklarından alınan gerilim ise, düzgün bir değerdedir. Doğrultma devrelerinden …

Devamı »

Köprü Tipi Tam Dalga Doğrultma

Köprü tipi veya dört diyotlu tam dalga doğrultmalarda, Şekil 1 ‘de görüldüğü gibi köprü şeklinde kurulmuş dört diyottan yararlanılmaktadır. Bu tür doğrultucularda AC gerilim transformatör sekonderinin iki ucundan alınmaktadır. Devre, bir …

Devamı »

İki Diyotlu Tam Dalga Doğrultma

İki diyotlu tam dalga doğrultma devresinde, Şekil 1’de görüldüğü gibi transformatörün sekonder sargısı ortasından dönüş için bir uç daha alınmaktadır. Şekil 1 – İki diyotlu tam dalga doğrultucu Bu devre kuruluşunda …

Devamı »

Yarım Dalga Doğrultucu Devresi

Şehir şebekesi 220 V’tur. Elektronik kısmı bulunan cihazlara gelen şehir akımı, cihazdaki transformatör de gerekli olan gerilim değerine(5, 12, 24 V gibi) düşürülür. Daha sonra doğrultma işlemi yapılır. 3 tip …

Devamı »

Doğrultma ve Filtre Devreleri

Doğrultma devreleri AC gerilimi DC gerilime çevirmektedir. Doğrultma devreleri aşağıdaki gruplara ayrılır: Yarım dalga doğrultma devresi Tam dalga doğrultma devresi ( Tam dalga doğrultmada, AC gerilimin iki alternansı da aynı yönde …

Devamı »

Tel ve Sargı Kesitinin Hesabı

1. Tel Kesitinin Hesabı Tel kesiti şu iki değer belirler:  Akım yoğunluğu (J)  Devre akımı (I) Akım yoğunluğunun şu değerler arasında olması gerekmektedir: Kendi kendine soğuyan transformatörde: J=1,8-2,6 Amper/mm2 Devre …

Devamı »

Çift Sargılı Transformatör

Çift Sargılı Transformatörün Yapısı Çift sargılı transformatörler, Şekil 1 ‘de görüldüğü gibi, bir nüve (çekirdek) üzerine üst üste veya karşılıklı olarak oturtulan iki sargı vasıtasıyla gerilim değişimi sağlayan devre elemanıdır. Şekil …

Devamı »