PIC nedir ? ne işe yarar ?

Peripheral Interface Controller

Piyasada bir çok mikro denetleyici üreten firma olduğundan bahsetmiştik. Bunlar içinde neden Microchip firmasının ürettiği PIC‘lerin seçildiği sorusu akla gelebilir. Bunun en temel sebebi Microchip firmasının web sayfaları üzerinden sağladığı teknik destektir. Tüm mikrodenetleyicilere ilişkin ayrıntılı bilgiler ve farklı mikrodenetleyiciler ile yapılmış, farklı uygulama örnekleri firma tarafından ücretsiz olarak dağıtılmaktadır . Hepsinden önemlisi, firma devamlı geliştirmekte olduğu MPLAB adlı simülasyon programını da ücretsiz olarak dağıtmaktadır. Böylece PIC programlamak isteyen bir kişi, assembly editor, derleyici, simülatör ve programlayıcı ihtiyaçlarının hepsini tek bir program ile ve ücretsiz olarak gidermiş olmaktadır . Sadece Assembly değil Basic (Pic Basic Pro) ve C (Hitech PicC, CCS C) ve Pascal dilleri ile de derlenebilirler . Firmanın sağladığı bu desteğe bağlı olarak gelişen bir başka avantaj ise, bu konu ile ilgili kaynağın çok olmasıdır. Ayrıca PIC’ler az sayıda komut içeren komut kümelerine sahiptirler ve kolayca programlanabilirler. PIC’ler karmaşık olmayan osilatör, reset, besleme devreleri ile sağlıklı olarak çalışabilirler. Elbette en büyük avantajlarından birisi de ekonomik olarak oldukça uygun fiyatlara edinilebilmeleridir.

PIC AİLESİ

Başlangıç Tarihi,Üretim Yeri
1923 CHICAGO, ILLLNOIS, U.S
1987 CHANDLER , ARIZONA, U.S

►PIC10 ve PIC12 Ailesi, 8-bit veriyolu, 12-bit yazılım mimarisi
►PIC 16 Ailesi, 14-bit yazılım mimarisi, gelişmiş iletişim ve ADC özellikleri, PIC16F628, çok popüler olan PIC16F84’ün yerini almıştır)
►PIC18 Ailesi 16-bit yazılım mimarisi, 16-bit veriyolu
►PIC24 Ailesi, 24-bit yazılım mimarisi
►dsPIC : PIC24 tabanlı, artı DSP ( sayısal sinyal işleme ) fonksiyonları
►PIC32-bit Ailesi, 32-bit veriyolu
►PIC32MX Ailesi : MIPS Mimarisi tabanlı, 32- bit veriyolu

PIC MİKRO DENETLEYİCİ AİLESİNİN GELİŞİMİ

1987 yılında EPROM bellek yapılarıyla üretilen PIC mikrolara, 1989‘da ek özellikler eklenerek ve EEPROM belleği ile piyasaya 16C5X sunuldu. PIC12XXX Ailesi ise bu çiplerin 8 bacaklı benzerleriydi.

1992 yılında PIC16CXXX piyasaya sunuldu. Özellikleri : Gelişmiş kesme işlemi, 10 bit Analod Dijital Çeviriciler, 16 bit sayıcılar gibi çevre ilbirimlerine sahipti.
KESME İŞLEMİ : İşlem süreci devam ederken bir başka işlem başladığında devam ettiği işlemi bir yerde bırakıp yeni işleme koyuluyor.

Kesmeler : RB0/INT harici kesmesi, Zamanlayıcı 0 taşması, Zamanlayıcı 1 taşması, Zamanlayıcı 2 eşleşmesi, RB <4:7> durum değişikliği kesmesi, CCP modülü kesmesi, Karşılaştırcı kesmesi, Veri EEPROM kesmesi, USART alıcı kesmesi USART gönderici kesmesi

1996 yılında gerçek 16 bit çekirdeğe sahip MCU ( Mikro Controller Unit) PIC17CXXXpiyasaya sunuldu. Özellikleri : 16 bit işlem kodu (Opcode), 16 seviyeli çağrı yığını (Call Stack) yapısı, geliştirilmiş programlama kapasitesine sahipti.

2000 yılında PIC18 mimarisi, PIC17 serisinden daha fazla popüler oldu. Özellikleri : Değiştirilen çağrı yığını yapısı, 31 seviyeye çıkarılan ve yazıp okunulabilen çağrı yığını, indekslenmiş adres modu (PlusW), 12 bite genişletilen FSR yazmaçları yani RAM’a dayanıklı erişim yazmaçları gibi özelliklere sahipti. Bunlara rağmen hala I/O yazmaçları 8 bitten oluşuyordu.

2001 yılında dsPIC piyasaya sunuldu. Özellikleri : I/O yazmaçları 16 bit, RAM yığınına erişim için fiziksel adres anahtarlaması gerektirmemesi, RAM!a tam dolaylı erişim özelliği çok önemlidir, Program Uzayı Görüntüleme sayesinde program hafızasına doğrudan erişim, Kesme Vektör tabloları ile kesme tanımlamaları, yüksek hızda sinyal işleme gibi özellikler içermektedir.

Şubat 2007 yılında endüstri standartı olan MIPS32 M4K çekirdeği üzeriine inşa edilen 32 bit mikro denetleyici ailesi PIC32MX piyasaya sunuldu. Özellikleri : Yüksek çalışma hızı 80 MIPS (80MHz), yüksek flash hafıza 512 Kb, 32 bit işlemci önceki işlemcilere farklı olarak Von Neuman mimarisi ile üretilmiştir. Bacak (Pin) yapıları, 64 ve 100 pindir. PIC24(PIC’+FxxGA0xx) ile benzer özellikte ve ortak yazılım kütüphanesi, yazılım dilleri,programlayıcı donanımları kullanmaktadır.

2013 PIC Ailesinin en gelişmiş mikro denetleyicisi olan PIC32MX ailesi, 32 bit çekirdek zamanlayıcısı, 4 GB Sanal Bellek alanı, 4 bağımsız kanaldan oluşan doğrudan bellek erişimi yöneticisi (DMA), Vektörel kesme yöneticisi, 8 ve 16 bit Paralel port arayüzü, gerçek zaman saati ve takvimi, 5 adet 16 bit, 2 adet 32 bit zamanlayıcısı (Timer), USB ve Seri portları, 16 kanal 10 bit ADC gibi gelişmiş özelliklere sahiptir.

PIC16F628

PIC NEDİR
PIC NEDİR
MicroChip Firmasının ürettiği PIC16F628 mikro denetleyiciye baktığımızda 1, 2, 3, 4, 15, 16, 17, 18 A Kapısına bağlı. 8 bitlik giriş-çıkış kapımız var RA5 giriş ayağımız olarak ayarlanıyor. Alkt kısımdaki 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 B kapısı için ayarlanmış durumda. Ortadaki 5, 6, ise mikro denetleyicimizin güç beslemesi Vss, Vdd bulunuyor.

Eğer devreyi kristalle çalıştıracaksak RA7 ve RA6 uçları kristali bağlayacak uçlarımız olur, birde reset yapıcaksak RA5‘e bağlarız. Bir de PIC16F628 mikro denetleyicinin içerisinde 4 MHz bir osilatörümüz var çok hassas zaman aralıkları gerektirmeyen uygulamalarda RA6,RA7 ayaklarını kullanabiliriz. Farkederseniz bir bacağın birden fazla görevi olabiliyor.
RA0-7 : Input /Output port A
RB0-7 : Input/Output port B
AN0-3 : Analog input port
RX : USART Asynchronous Receive
TX : USART Asynchronous Transmit
DT : Synchronous Data
CK : Synchronous Clock
CCP1 : Capture In/Compare Out/PWM Out
OSC1/CLKIN : Oscillator In/Ecternal Clock In
OSC2/CLKOUT : Oscillator Out/Clock Out
MCLR : Master Clear ( Active low Reset ) Vpp : Programming voltage input
T0CKI : Clock input to Timer0
T1OSO : Timer1 oscillator output
T1OSI :Timer1 oscillator input
PGD : Serial programming data
PGC : Serial programming clock
PGM : Low voltage programinng input
INT : External interrupt

VDD : Positive supply for logic and I/O pins
Vss : Ground reference for logic and I/O pins

Giriş / Çıkış ayaklarının herbiri birbirinden bağımsız şekilde çalışabiliyor.
İlgili kapının TRIS kaydedicisi hangi ayaklarının giriş hangilerinin çıkış olduğunu belirler.
Bir ayak birden fazla göreve sahip olabilir. Program sırasından ayak görevleri değiştirilebilir.

Microchip ( Pic ) Mikrodenetleyici Ailesi

Pic12CXXX/12FXXX Ailesi :

Bu aile RISC mimarisine sahip 8 pinli DIP veya yüzey montajlı paketlerinde imal edilen mikrodenetleyicilerden oluşmaktadır.12 ve 14 bit uzunlukta komut setine sahip değişik entegreler mevcuttur.2.5V luk gerilimde çalışabilme özellikleri ,kesme özellikleri,A/D çevirici özellikleri flash,ROM,veya OTP özellikleri, EEPROM veri belleği özelliklerinden dolayı düşük maliyetleriyle küçük uygulamalarda sıkça kullanılan mikrodenetleyicilerdir.

PIC16C5X Ailesi :

Microchip ailesinin en hesaplı mikrodeneyicileri bu ailendir.12 bitlik komut setine sahiptir.Oldukça kısıtlı özellikleri olan bu mikrodenetcilerin en büyük özellikleri ucuz olmaları ve 2v kadar düşük gerilimlerde çalışabilmeleridir.Ayrıca bu ailenin 16HVCXX mikrodenetcileri direkt 15v ile de çalışabilmektedir.

PIC16CXXX /PIC16FXXX Ailesi :

Microchip mikrodenetleyiciler içinde en yaygın olarak kullanılan mikrodeneyicilerdir.Seri haberleşme,A/D çevrim,analog karşılaştırıcı,zamanlayıcılar gibi alanlarda kullanılır.18 ayaktan 68 ayaklıya kadar birçok değişik kılıfta ve farklı özelliklerde mikrodenetleyici bu gruba dahildir.

PIC17CXXX Ailesi :

Microchip firması ilk 16 bit komut setine sahip 8 bit’lik mikrodenetleyicisidir.Bu pic sadece OTP ve ROM bellekli olarak üretilmiştir.Pic18xxx üretimiyle popülerliğini yitirmiştir.

PIC18FXXX Ailesi :

16 bitlik komut seti ,yüksek çalışma hızı,A/D çevrim,zamanlayıcılar,32 kesmeye imkan vermesi ,RS232 arabirimi,seri ve paralel haberleşme protokolleri ile bu aile Microchip pic serisi içinde en güçlü mikrodeneyici ailesidir.64k’ya kadar büyük program belleğiyle ve 1K byte’lık Ram belleğiyle çok gelişmiş uygulamalara imkan verir.

PIC16F SERİSİ 84A , 628 , 873 Karşılaştırma

PIC16F84A PIC16F628 PIC16F873
Program Hafızası 1K 2K 4K
GPR Hafızası 68 bytes
0Ch
224 bytes
20h
192 bytes
20h
I/O port 13 ports
RA : 5
RB : 8
16 ports
RA : 8
RB : 8
RA5 sadece gitiş
22 ports
RA : 6
RB : 8
RC : 8
Sayıcı (Timer) 1 3 3
CCP 1 2
Karıştırıcı (Comparator) 2
Analog Dijital Dönüştürücü
(A/D)
1
USART 1 1
SSP 1
Osilatör
(Built-in OSC
)
4MHz

PIC16F BLOK DİYAGRAM

PIC NEDİR

Benzer Yazılar

YAZAR : Admin

Elektronik Mühendisi / E.Üni. Kalibrasyon Lab. Sorumlusu / Biyomedikal Kalibrasyon Laboratuvarı Sorumlu Müdürü (Sağ.Bak.) / X-Işınlı Görüntüleme Sistemleri Test Kontrol ve Kalibrasyon Uzmanı (Sağ.Bak.) / Ultrason-Doppler Sistemleri Test Kontrol ve Kalibrasyon Uzmanı (Sağ.Bak.) - Hatalı veya kaldırılmasını istediğiniz sayfaları diyot.net@gmail.com bildirin

BU YAZIYI DA İNCELEDİNİZ Mİ ?

PICKAT – PIC Deneme Geliştirme Kartı

Pickat ekibi tarafından geliştirilen Pickat 1, açık kaynaklı, PIC 18f2550 MCU barındıran, bütün PIC derleyicileri …

Bir cevap yazın