PIC16F877A Temel Bağlantılar

Besleme Gerilimi

PIC16F877 ile sistemi tasarlarken ilk yapılacak iş besleme bağlantılarını çizmektir. Beslemeler 2V ile 5.5V arası gerilim ile beslenmelidir. Ama genellikle 5V ile çalışmak idealdir. Mikrodenetleyicinin 11 ve 32 nolu pinleri Vdd pozitif besleme, 12 ve31 nolu pinleri ise Vss negatif beslemedir. Devreye enerji verildiğinde oluşabilecek dalgalanmaları sönümleyebilmek için Vdd ile Vss arasına 100nF dekuplaj kapasitörü koyulmalıdır.

Osilatör Ayarları

Temel bağlantıları yaparken ikinci adım kristal osilatör ayarlamalarıdır. Osilatör bize komutları işleyebilmek için bir clock sinyali üretir. PIC16F877 denetleyicisinin osilatör pinleri 13 ve 14 no’lu pinlerdir. Çeşitli frekanslar için farklı kapasitör değerleri kullanmak gereklidir. Önce bağlantı şeklini göstereyim.
Tasarlanacak devreye göre HS,XT ve LP tip osilatörler mevcuttur. Aşağıdaki listede kristal osilatörler için uygun capasitör değerleri gösterilmektedir..Denetleyiciye bağlanan tüm osilatörlerin değer frekanslarına ulaşması enerji aldıktan sonra bir süre gecikmeli olmaktadır. Besleme geriliminin Vdd normal değere ulaştığı anda osilatör de istenen frekansta clock sinyali üretmeye başlar.
Herbir komutun kaç saniyede işlendiğini hesaplayabilmek için kristal frekansını 4’e bölüp tersini almak gereklidir. Örneğin 20Mhz kristal bulunan bir sitemde 5Mhz uygulama frekansı vardır. 1/5Mhz= 0.2 usn’de bir komut işleneceği anlamına gelir. Kristal osilatörlerin dışında R/C osilatör veya harici osilatör bağlanarak da mikrodenetleyicinin ihtiyaç duyduğu clock sinyali beslenebilir.

Reset Ayarları

PIC16F877 içerisinde çok çeşitli reset tipleri bulunmaktadır. Bunları kısaca açıklamak gerekirse:
Power On Reset (POR): Sisteme besleme geldiği ilk an reset oluşur. Vdd pininde 1.2V-1.7V arasında bir gerilim yükselmesi saptandığında POR sinyali oluşur.
Power Up Timer (PWRT): PIC beslendiği ilk anda devreye girmesin diye 72ms boyunca sistemi resette tutar. Yani PIC’in beslemeden 72ms sonra başlamasını sağlar. Bu süre zarfında besleme gerilimi gerekli seviyeye ulaşmış olur. Oldukça kararlı çalışması gerekli olan sistemlerde bu seçenek kullanılmalıdır.
Oscillator Start-Up Timer (OST): Osilatörlerin 1024 adet çevrimlik bir gecikme zamanı boyunca denetleyiciyi reset konumunda tutar. Bu sürede kristal osilatör kararlı duruma gelir.
Brown Out Reset (BOR): Beslenen enerji Vdd belirlenen Vbor değerinden 4V aşaşğı düştüğünde yani sitemde gerilim düşümü yaşandığında resetlemeyi sağlar.

Watch Dog Timer (WDT):

YAZAR : Admin

Elektronik Mühendisi X-Işınlı Görüntüleme Sistemleri Test Kontrol ve Kalibrasyon Uzmanı (Sağ.Bak.)

BU YAZIYI DA İNCELEDİNİZ Mİ ?

PICKAT – PIC Deneme Geliştirme Kartı

Pickat ekibi tarafından geliştirilen Pickat 1, açık kaynaklı, PIC 18f2550 MCU barındıran, bütün PIC derleyicileri …

Bir cevap yazın