Pratik Diyot Modeli

Pratik kullanımda diyot, ideal modelden farklı davranışlar sergiler.

Örneğin; doğrupolarma altında kapalı bir anahtar gibi kısa devre değildir. Bir miktar direnci vardır. Bu nedenle üzerinde bir miktar gerilim düşümü oluşur.

Bu gerilime “diyot öngerilimi” denir ve VF veya VD sembolize edilir.

Bu gerilim değeri; silisyumda 0.7V, germanyumda ise 0.3V civarındadır.

Ters yönde polarmada ise, açık bir anahtar gibi direnci sonsuz değildir.

Bu nedenle üzerinden çok küçük bir miktar akım akar.

Bu akıma “sızıntı akımı” denir ve IR ile sembolize edilir.

diyot_davranisi

Benzer Yazılar

YAZAR : Admin

Elektronik Mühendisi E.Ü. Tıp Fakültesi Kalibrasyon Sorumlusu X-Işınlı Görüntüleme Sistemleri Test Kontrol ve Kalibrasyon Uzmanı (Sağ.Bak.) Hatalı veya kaldırılmasını istediğiniz sayfaları diyot.net@gmail.com bildirin

Bir cevap yazın