Timer Devresi

555 Zamanlayıcı Entegresinin Bacakları (Pinleri)

555 zamanlayıcı entegre devresi standart olarak 8 bacaktan diğer adıyla 8 pinden oluşmaktadır. 8 pinin ne işe yaradığını bilmeliyiz ki devremizi kurarken neler yapabileceğimizi anlayabilelim. 8 pini açıklarsak;

555 Zamanlayıcı entegresinin dıştan görünüşü

Üreticiye bağlı olmakla beraber standart bir 555 zamanlayıcı devresi; 25 Transistör, 2 Diyot, 15 direnç, etrafını saran plastik bir koruyucu ve 8 bacaktan oluşmaktadır. Dış kılıfının üzerinde ise NE555 kodu yazmaktadır.
► Ek olarak bir araştırma yaparken İngilizce olarak “Internal Circuit” yazarak aramalar yaptığınızda istediğiniz devrenin iç yapısını İngilizce kaynaklardan daha rahat bulabilirsiniz.

Aşağıdaki resimde NE555 zamanlayıcı (Timer) devresinin iç yapısı görülmektedir;

Aşağıdaki resimde ise 555 Zamanlayıcısının Blok Diyagramı görülmektedir;


555 Zamanlayıcı entegresinin içten görüşünü
1)  GND (Ground);
Toprak Bacağıdır. Toprak referans voltajıda denmektedir. Voltaj değeri; 0’dır.

2)  TRIGGER;
Türkçe olarak Tetikleme bacağı denir. Bu giriş değerinde voltaj değeri kontrol voltajın yarısına düştüğünde bir zaman aralığı başlar ve Çıkış pini HIGH olur

3)  OUTPUT
Türkçe olarak Çıkış bacağı denir. Yüksek çıkış seviyesinde besleme geriliminin yaklaşık 1.7V altında gerilim sağlar.

4)  RESET
Bu bacak LOW (Lojik 0) olunca devre reset yapmaktadır. Ayrıca bu bacağın herhangi bir bacakla bağlantısı da yoktur.

5)  CONTROL VOLTAGE
Bu bacak iç devrede 2*Vcc/3 değerine bağlıdır. İstenirse bu ayağın gerilimi değiştirilerek zamanlama periyodu da değiştirilebilir. Normal çalışma anında küçük kapasiteye sahip bir kondansatör ile toprağa bağlanarak oluşabilecek gürültü engellenebilir.

6)  THRESHOLD
Türkçe olarak Eşik bacağı denmektedir. Bu bacaktaki gerilim eğer 2*Vcc/3 değerini aşarsa çıkışımız LOW (Lojik 0) değerine gider ve flip flop reset atar.

7)  DISCHARGE
Türkçe olarak Deşarj bacağı denmektedir. Bu bacak iç devredeki bir npn transistörünün kollektör bacağına bağlanmıştır. Yüksek ve düşük seviyelerde dirençlerin değişimine göre kondansatörün şarjını ve deşarjını sağlar.

8)  Vcc
Türkçe olarak Besleme bacağı denmektedir. Bu bacaktan besleme gerilimi uygulanır. Besleme gerilim değeri ise 4.5 ile 16V arasında değişebilir.

555 zamanlayıcı entegresi; 25 Transistör, 2 Diyot, 15 direnç, etrafını saran plastik bir koruyucu ve 8 bacaktan oluşmaktadır.

555 Zamanlayıcı Entegresinin Özellikleri
►En önemli özelliklerinden biriside flip flop, sayıcı gibi çoğu devrelerde kare dalga sinyal kullanılır. 555 entegresi ile bu kare dalgayı kolay bir şekilde elde edebiliriz. Diğer özellikleri ise;
►Darbe genişliğinde bir keskinlik vardır,
►Darbe genişliği, kaynak geriliminden etkilenmez,
►4.5 – 16V arasında besleme gerilimine sahiptir,
►Uzun bir darbe genişliği sağlanayabilir,
►Bir lambayı yakmaya yetecek kadar akım verebilir. 200 mA’e kadar çıkış akımı elde edilebilir,
►Zamanlama ayarları devreye eklenecek RC devresi ile değiştirilebilir.

Benzer Yazılar

YAZAR : Admin

- Elektronik Mühendisi - E.Ü. Tıp Fakültesi Kalibrasyon Sorumlusu Test kontrol ve kalibrasyon sorumlu müdürü (Sağ.Bak. ÜTS) - X-Işınlı Görüntüleme Sistemleri Test Kontrol ve Kalibrasyon Uzmanı (Sağ.Bak.) - Usta Öğretici (MEB) - Hatalı veya kaldırılmasını istediğiniz sayfaları diyot.net@gmail.com bildirin

BU YAZIYI DA İNCELEDİNİZ Mİ ?

Astable Multivibratör

SERBEST ÇALIŞAN – KARARSIZ (ASTABLE) MULTİVİBRATÖRLER İki durum arasında gidip gelen hiçbir zaman kararlı olarak …

Bir yanıt yazın