Tristör Katalog Bilgileri

VROM (Ters Tepe Gerilimi): Bu gerilim, SCR zarar görmeden, SCR’ye uygulanabilecek ters polarma geriliminin maksimum değeridir. Üretici firmalar bu değeri kataloglarında tanımlar. Bu parametre, bazen AC gerilimlere veya ani gerilim değerlerine göre de verilebilir.

VFOM (Doğru Polarmada Tepe Tutma Gerilimi): SCR iletim durumunda iken çalışabileceği maksimum ani ileri ön gerilimi değeridir. Bu parametre birkaç şekilde tanımlanabilir. Bazen gate açık devre olduğu durumda, bazen de gate ile katot arasındaki dirençle birlikte tanımlanır (VRRM).

IF(AV) (Ortalama İleri Yön Akımı): Bu parametre iletim esnasında SCR içerisinden geçmesine izin verilen maksimum DC akım değeridir. Bazen bu akım değeri etkin değer olarak da verilebilir.

IRx-IFx (Ters ve İleri yöndeki maksimum Sızıntı Akımları): Bu parametre SCR’nin sızıntı akımı değerlerini belirtmede kullanılır. Bu değerler üretici kataloglarında verilir. Bu parametre genellikle tepe değerlerine göre verilir. “x” gate ile katot arasındaki çıkış empedansı durumunu gösterir.

IGT (Geyt Tetikleme Akımı): Bu akım, verilen bir anot geriliminde SCR’ yi tetiklemeyi garanti eden maksimum geyt akımı değeridir. Üretici firmalar bu akımın değerini yük direnci ve anot-katot gerilim değeri ile birlikte verir. Verilen bu değerler tetiklemenin garanti edildiği minimum değerlerdir.

VGT (Geyt Tetikleme Gerilimi): Geyt giriş akımı IGT değerinde iken ve SCR tetiklenmeden önce meydana gelen maksimum gate gerilimidir. Bu gerilim sıcaklığa bağlıdır. 250C’de 0.6 volt, 1000C’de ise 0.3 volt civarındadır.

VGRM (Ters Tepe Geyt Gerilimi): SCR’nin zarar görebileceği gate terminaline uygulanan ters gerilimin maksimum değeridir.

PGM (Maksimum Geyt Gücü): İzin verilen ani güç harcamasının maksimum değeridir. Bazen bu değer ortalama olarak da verilebilir (PG(AV)).

IH (Tutma Akımı): SCR’nin iletimine sebep olan değerin hemen altındaki akım değeridir. Bu değer SCR’yi kesimde tutan sınır değeridir. Üretici firmalar aynı tip bütün SCR’ler için gerekli maksimum tutma akımı değerini verir. Örneğin, tutma akımı değeri IH=5mA verilmiş ise, bu durumda 5mA’in altındaki bütün akım değerlerinde SCR kesim durumundadır.

DV/DT (Akım Artış Hızı): SCR iletim durumunda çalışırken anot geriliminde zamana bağlı olarak meydana gelebilecek maksimum artış hızını belirtir.

Bazı Tristörlerin Katalog Bilgileri

 

Benzer Yazılar

YAZAR : Admin

- Elektronik Mühendisi - E.Ü. Tıp Fakültesi Kalibrasyon Sorumlusu Test kontrol ve kalibrasyon sorumlu müdürü (Sağ.Bak. ÜTS) - X-Işınlı Görüntüleme Sistemleri Test Kontrol ve Kalibrasyon Uzmanı (Sağ.Bak.) - Usta Öğretici (MEB) - Hatalı veya kaldırılmasını istediğiniz sayfaları diyot.net@gmail.com bildirin

BU YAZIYI DA İNCELEDİNİZ Mİ ?

Tristörü Durdurma Yöntemleri

1.)  Seri anahtarla durdurma 2.)  Paralel anahtarla durdurma 3.)  Kapasitif durdurma 4.)  Rezonans durdurma 5.) …

Bir cevap yazın