IT Nedir?

IT (Information Technology)’nin yani Enformasyon Teknolojileri’nin ne olduğunu öğrenmeden önce enformasyon kelimesine bakmamızda fayda var. Enformasyon, bilgi ve veri ile karıştırılsa da, genel anlamda, belirli ve dar kapsamdaki bir konuyu ölçüm, deney, gözlem, araştırma ve istihbarat sonuçlarının derlenmesi ile ortaya çıkan bir bilgi parçasıdır. Dolayısıyla birçok verinin toplanması sonucu oluşan enformasyonlar da bir araya gelerek bilgiyi oluştururlar.

Enformasyon Teknolojileri ise, büyüyen bilişim teknolojileri ile bilişim alanındaki bütün ihtiyaçlara çözüm üreten, kayıt, depolama, sorgulama, düzenleme ve özetleme süreçlerinden geçerek toplanan verileri işleyerek enformasyona dönüştürmeyi sağlayan ve bu bağlamda problemleri çözmeyi ve karar vermeyi sağlayan bir programdır. Daha basit bir ifadeyle, bilişim sektöründeki sorunlara, ihtiyaçlara, eksikliklere çözüm bulmayı sağlayan uzmanları yetiştirmeyi hedefleyen bir programdır.

IT Tarihi ve Önemi

IT’nin başlangıcı ve gelişim süreci Elektronik Mühendisliği’ne dayanır. Ayrıca bilgisayar teknolojisinin gelişmesi ile büyük önem kazanan Bilgisayar Mühendisliği, kuramsal altyapı ile Bilgisayar Bilimi ve bilgisayar teknolojilerinde daha spesifik bir alana sahip olan Yazılım Mühendisliği’nin gelişmesinin sonucunda bu alanlar sayesinde IT’nin temelleri ortaya atılmıştır.

Bilgisayar teknolojilerinin gelişimi ve üretiminden çok kullanımı ve ihtiyaçlara cevap vermesi önemli olan ülkelerde, bilgisayar teknolojilerinin ne kadar etkin ve geniş kullanıldığı önemlidir. Buna bağlı olarak bu etkinliği ve genişliği artırmak için Enformasyon Teknolojileri’ne verilen önem artmıştır ve böylece bilişim ve teknoloji dünyasında hızla yayılan IT, zamanla şirketlerin organizasyonlarında olmazsa olmaz bir departman haline gelmiş, buna bağlı olarak IT Uzmanlığı olarak bilinen bir iş alanı ortaya çıkarmıştır.

IT Uzmanı Ne İş Yapar?

IT uzmanları şirketlerin, bilişim ve teknoloji alanındaki sorunlarını tespit ederek, teknolojik imkanlar ve yetenekler sayesinde sorunlara çözüm bulur, ihtiyaçları karşılar. Bu özellikleri itibariyle IT Uzmanları, bilişim araçlarına, sistemlere, teknolojik gelişmelere hakimdir ve açıktır.

IT Uzmanları, aldıkları eğitimler ve yetkin teknolojiler ile büyük bilişim projelerinin tasarlanmasında ve idaresinde, bilgisayar sistemlerinin kurulması ve yönetiminde, bilgi güvenliğinin sağlanmasında ve veritabanları konusunda profesyonelleşirler.

IT Uzmanları aynı zamanda matematiksel düşünme ve analiz konusunda yetenekli, sorumluluk duygusuna sahip, işbirliğine ve takım çalışmalara yatkın insanlardır. Bilişim ve teknolojinin getirdiği yenilikleri takip eder, bu yenilikleri en yararlı biçimde uygulamaya, kullanmaya çalışır.

IT Uzmanı Çalışma Alanları ve İş Fırsatları

IT Uzmanları, şirketlerin bilgisayar, telekomünikasyon ve elektronik teknolojilerini kullanmaya başlaması ile birçok konuda iş sahibi olabilmekte ve bu sistemlerin gelişmesi ve her geçen gün yenilenmesiyle yeni iş alanları ortaya çıkmaktadır. IT Uzmanlarının çalışabileceği bu alanlardan bazıları şunlardır:

► Bilişim Sistemleri Yöneticisi ►Bilgisayar Destek Analisti
► Bilgisayar Sistem Analisti ►Yazılım Proje Lideri
►Yazılım Geliştiriciliği ►Kurumsal Mimari Uzmanı
► Bilgi Güvenliği Uzmanlığı ►Ağ Sistemleri Yöneticiliği
► Veri Tabanı Yöneticiliği ►İletişim Güvenliği Uzmanı

Birçok ülkede IT alanına yapılan yatırım yıldan yıla artmakta, bu da bu alana ne kadar önem verildiğini göstermektedir. Dünyada IT hizmetlerine yapılan yatırımlar 2012 yılında 881 milyar doları, 2013 yılında ise 927 milyar doları bulmuştur. Ayrıca bilgisayar teknolojileri ve tasarımını içeren hizmetlerde istihdam oranı büyük bir hızla artmaktadır. Bu gelişmeler ve büyümeler IT hizmetlerine verilen önemi büyük derecede göstermektedir.

Türkiye’de IT Eğitimi

IT eğitimi yıllardır birçok özel sertifikalı eğitimlerle desteklense de üniversite eğitiminin sağladığı imkanları ve kattığı bilgiyi karşılamakta yetersiz kalmıştır. Bu yüzden IT eğitiminde üniversitenin ağırlığı büyük derecede önem taşır. Ayrıca üniversitelerin sanayi ile işbirlikleri sayesinde öğrenciler, sadece teorik eğitimde kalmaz, uygulamalı eğitimlerle de yüksek projeler geliştirebilirler.

Türkiye’de Enformasyon Teknolojileri eğitimi ilk olarak 1999 yılında Işık Üniversitesi’nde verilmeye başlanmış, daha sonra Kadir Has Üniversitesi’nde de Enformasyon Teknolojileri lisans programı açılmıştır. Öğrenciler eğitimleri boyunca matematik, fizik, mühendislik ekonomisi gibi dersleri temel alarak, bilgisayar, yazılım, telekomunikasyon teknolojilerinde, yönetim alanında ve uzmanlaşmak istedikleri konularda eğitimler alırlar.

YAZAR : Admin

- Elektronik Mühendisi - E.Ü. Tıp Fakültesi Kalibrasyon Sorumlusu Test kontrol ve kalibrasyon sorumlu müdürü (Sağ.Bak. ÜTS) - X-Işınlı Görüntüleme Sistemleri Test Kontrol ve Kalibrasyon Uzmanı (Sağ.Bak.) - Usta Öğretici (MEB) - Hatalı veya kaldırılmasını istediğiniz sayfaları diyot.net@gmail.com bildirin

BU YAZIYI DA İNCELEDİNİZ Mİ ?

TEKNOFEST 2021

TEKNOFEST 2021 kapsamında düzenlenecek olan yarışmalar TEKNOFEST 2021 Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali 21-26 Eylül …

Bir yanıt yazın