Arduino Programla – Değişkenler

Değişkenle; daha sonradan tekrar kullanmak, değişiklik yapmak istediğiniz karakter veya değeri hafızada tutmanıza olanak sağlar. Değişkende tutmak istediğiniz değerin türüne göre değişkenlere tanımlama yapılması gerekir. Değişkenlerin türü ve boyutlarını aşağıdaki tablodan inceleyebilirsiniz.

 

DEĞİŞKEN TÜRÜBOYUTUHANGİ DURUMLARDA KULLANILIR?
string1 byte Metinsel değerleri barındıran char dizisidir.
int2 byteSayısal değerleri barındırır. -32768 ile +32767 arasındaki değerler
saklayabilir.
char1 byteTek bir karakteri barındırır. -128 ile 127 arasındaki değerleri saklayabilir.
byte1 byteSayısal değerleri barındırır. 0 ile 255 arası değerleri saklayabilir.
boolean1 byte Doğru veya Yanlış durumlarını barındırır. 0 veya 1 değerini alır.
long4 byteintegera göre daha büyük boyutludur. Sayısal değerleri barındırır. -2147483648 ile 2147483647 arasındaki değerleri saklayabilir.
float4 byteOndalıklı sayıları barındırır. -3,4028235E ile 3,4028235E arasındaki ondalıklı sayıları barındırır.
double4 byte Yüksek kesirli sayıları barındırır. -3,4028235E+38 ile 3,4028235E+38 arasındaki yüksek kesirli sayıları barındırır.

 

Bazı değişken türlerine yönelik örnek tanımlamalar aşağıdaki gibidir.

int sayisal=12; // int türündeki sayisal değişkenine 12 değeri atanmıştır.

String kelime= “diyot”;  // String türündeki kelime değişkenine diyot kelimesi atanmıştır.

char karakter = ‘A’ // char türündeki karakter değişkenine A karakteri atanmıştır.

byte b = 22;  // byte türündeki b değişkenine 22 değeri atanmıştır.

float ondalik 2.453; // fload türündeki ondalik değişkenine 2.453 değeri atanmıştır.

long deger = 654;  // long türündeki deger değişkenine 654 değeri atanmıştır.

 

Değişkenler genel olarak kullanılacaksa fonksiyonların dışında programın başında oluşturulmalıdır. Fakat bir fonksiyona özel sadece o fonksiyonda kullanılacaksa fonksiyon içerisinde oluşturulabilir. Fonksiyon içerisinde oluşturduğunuz bir değişken fonksiyon dışında kullanılamaz.

Benzer Yazılar

YAZAR : Admin

- Elektronik Mühendisi - E.Ü. Tıp Fakültesi Kalibrasyon Sorumlusu Test kontrol ve kalibrasyon sorumlu müdürü (Sağ.Bak. ÜTS) - X-Işınlı Görüntüleme Sistemleri Test Kontrol ve Kalibrasyon Uzmanı (Sağ.Bak.) - Usta Öğretici (MEB) - Hatalı veya kaldırılmasını istediğiniz sayfaları diyot.net@gmail.com bildirin

BU YAZIYI DA İNCELEDİNİZ Mİ ?

Arduino Sözlük

Accelerometer Hızlanmayı ölçen bir sensör. Bazen, yönlendirmeyi tespit etmek veya eğmek için kullanılırlar. Access Point …

Bir yanıt yazın