Elektronik Devre Elemanları

Direnç Türleri

Dirençler iki gruba ayrılır:Büyük güçlü dirençler Küçük güçlü dirençler Büyük Güçlü Dirençler2W üzerindeki dirençler büyük güçlü direnç grubuna girer.Küçük Güçlü DirençlerKüçük güçlü dirençlerin sınıflandırılması:Sabit Dirençler Ayarlı Dirençler Termistör (Terminstans) Foto Direnç (Fotorezistans)Gerek büyük güçlü olsun, …

Devamı »

Seri ve Paralel Devre Özellikleri

Özellikler Tek ampullü devre Seri bağlı devre Paralel bağlı devre Parlaklık Tek devreli ampule göre az parlak yanar çünkü direnç artmış ve akım azalmıştır.Daha fazla ampul eklense parlaklık azalır(örneğin 3 …

Devamı »

Lazer Çeşitleri

Lazer nedir? Aynı fazda ışınım veren ışık kaynağı. İngilizce “ışınım uyarılmış yayım ile ışık güçlendirme” cümlesindeki kelimelerin baş harflerinden türetilmiş bir kelimedir. Lazer Çeşitleri Nelerdir? Lazer ışığının çeşitleri ve özellikleri şunlardır: Yarı …

Devamı »

Zaman Rölesi

Bir devreyi,bir makineyi veya bir mekanizmayı, ayarlanan süre içinde veya sürenin bitiminde devreye sokan yada devreden çıkaran otomatik kumanda devre elemanlarına zaman rölesi denir. Zaman rölesi başka bir şekilde tanımlanırsa …

Devamı »

Direnç Birimi Nedir

Direncin birimi Ohm (Ω)’dur. Denklemlerde R harfi ile gösterilir Direnç ölçülebilir bir büyüklüktür ve ölçülebilen her şeyin bir birimi vardır. Direnç hakkındaki çalışmaların temelini Alman bilim insanı  Georg Simon Ohm’dur. Ölümünden 30 yıl sonra …

Devamı »

Türev Alıcı Op-Amp

Türev Alan Op-Amp ( Differentiator Amplifier ) Şekil 1 – Türev Alan Devre Türev alan devre, girişine uygulanan sinyalin türevini alarak çıkışa aktaran bir devredir. Türev alan devrenin girişine üçgen dalga uygulandığında çıkışından …

Devamı »

İntegral Alan 0p-Amp (Integrator Amplifier)

Şekil 1- Integral Alan Devre Integratör devre, girişi uygulanan sinyalin integral alarak çıkışa aktarır. Matematiksel anlamda integral, bir eğrinin altında kalan alana karşı gelir. Integratör devrenin girişine kare dalga uygulandığını …

Devamı »

Temel Fark Alıcı Op-amp (Difference Amplifier)

Fark Yükselteci (Difference Amplifier) Şekil 1 – Fark Yükselteç Devresi Devrenin (+) ve (-) girişlerine uygulanan sinyallerin farkını alır, çıkarma işlemini yapar. Devre analizinde, girişlerden birisi yok sayılıp, diğeri var sayılarak …

Devamı »

Gerilim İzleyici Op-Amp

Gerilim İzleyici (Voltage Follower) Olarak Kullanılması Şekil 1 – Gerilim İzleyici ve Eşdeğer Devresi Gerilim izleyici devre, gerilim kazancının 1 ve giriş – çıkış işaretlerinin aynı fazda olduğu bir yükselteçtir. Eşdeğer …

Devamı »

Terslemeyen ( Evirmeyen, Noninverting ) Op-Amp

Terslemeyen Yükselteç ( Faz Çevirmeyen, Noninverting Amplifier)  Şekil 1 – Faz Çevirmeyen Yükselteç ve Eşdeğer Devresi Şekil 1 ‘de görüldüğü gibi giriş sinyali, OP-AMP ‘ın faz çevirmeyen (+) girişine uygulanmıştır. Dolayısıyla çıkış sinyali …

Devamı »

Tersleyen ( Eviren, Inverting ) Op-Amp

 Tersleyen Yükselteç ( Faz Çeviren, Inverting Amplifier ) Şekil 1 – Faz Çeviren Yükselteç OP-AMP ‘ın özelliklerinden biri de (+) ve (-) giriş uçlarında potansiyel fark 0 Volttur. Çünkü OP-AMP ‘lann …

Devamı »