Etiket Arşivi: Diyot Çeşitleri

Nokta Temaslı Diyot

Nokta Temaslı (kedi bıyığı, dedektör) Diyot elektronik alanında ilk kez kullanılan diyottur. 1900-1940 yılları arasında radyo alanında kullanılan galenli ve pritli detektörler kristal diyotların ilk örneğidir. Galen veya prit kristali …

Devamı »

Diyot

Diyot Nedir ? Diyot, elektrik akımının yalnızca bir yönde geçişine izin veren, yarı iletken maddelerden yapılmış iki uçlu bir devre elemanıdır. Diyotların Anod ( A ) ve Katot ( K …

Devamı »

Tünel Diyot

Tünel Diyot Çok hızlı anahtarlama yeteneğine sahiptir. Saf germanyum maddesine diğer diyotlara nazaran çok daha fazla katkı maddesı (galyum arsenit) katılmasıyla elde edilir. Diğer diyotlardan ayırt edici bir özelliği de …

Devamı »

GÜÇ DİYOTLARI

Genel amaçlı diyotların genel yapısı ve çalışması  temel elektronikte kullanılan diyotlarla aynıdır. Bu diyotlarda da normal diyotlarda olduğu gibi ANOT terminali KATOT terminaline göre 0.7V daha pozitif olduğunda iletime geçer. …

Devamı »

DİĞER DİYOTLAR

MİKRODALGA DİYOTLARI Mikrodalga frekansları; uzay haberleşmesi, kıtalar arası televizyon yayını, radar, tıp, endüstri gibi çok geniş kullanım alanları vardır. Giga Hertz (GHz) mertebesindeki frekanslardır. Mikro dalga diyotlarının ortak özelliği, çok …

Devamı »

Varikap Diyot

Varikap diyot bir nevi kondansatördür. Devreye ters bağlanır ve uçlarına düşen gerilim arttıkça ayarlı bir kondansatör gibi kapasitesi artar Üzerine yüksek bir gerilim geldiğinde normal diyotta bulunan yalıtkan bölge büyür …

Devamı »

FOTO DİYOT

Foto diyot ışık enerjisiyle iletime geçen diyottur. Normal bir diyot ters yönde kutuplandığında, akan ters yönlü akım sızıntı akımıdır ve değeri çok küçüktür. Bu akıma azınlık akım taşıyıcıları neden olur …

Devamı »

KRİSTAL DİYOT VE KARAKTERİSTİĞİ

Nokta temaslı diyot elektronik alanında ilk kullanılan diyottur. 1900-1940 tarihleri arasında özellikle radyo alanında kullanılan galenli ve prit ‘li detektörler kristal diyotların ilk örnekleridir. Şekil  (a) ‘da görüldüğü gibi galen …

Devamı »

PIN DİYOTLAR

PIN diyodun yapısı ve karakteristiği Pin diyotlar üçlü bir yapıdan oluşur. Ortasında malzemenin saf bir kısmı i-zon (intrinsic zone) yer almakta, kenarlarda ise kuvvetlice katkılanmış, biri p-tipi, diğeri n-tipi iki …

Devamı »

Köprü diyot

Güç kaynaklarında tam dalga doğrultma elemanı olarak kullanılan, dört adet diyot‘ un bir arada paketlenmesiyle oluşan diyotlara köprü diyot denir. Alternatif akımı doğru akıma dönüştürmenin en hızlı ve ekonomik yolu köprü diyotlardır. …

Devamı »

Schottky Diyot Nedir?

Alman fizikçi Walter H. Schottky tarafından yarı iletken teknolojisi ile birlikte bulunan Schottky diyodu, güç elektroniği elemanı olarak bilinirken aynı zamanda sıcaklık taşıyıcı diyot olarak da bilinir. Düşük seviyede ileri gerilim …

Devamı »