Pil

Kimyasal bir tepkimede açığa çıkan enerjiyi elektrik enerjisine çeviren aygıt.Üretilen elektrik enerjisi, başka bir enerji biçiminin dönüşümünden kaynaklanır; pil akümülatörlerden bu dönüşümün tersidir olmasıyla ayrılır. Bir pilin elektriksel özellikleri bir …

Devamı »

LED Test Cihazı

Bilindiği gibi, LED üreten firmalar kataloglarında LED’e ait pek çok parametreye yer vermekte. İleri yön gerilimi, ileri yön akımı, ışık şiddeti, dalga boyu ve görüş açısı bu parametrelerin en önemlileri …

Devamı »

ELEKTRO TEKNİK SINAV SORU ve CEVAPLARI

SORU 1) Aşağıdaki devrenin şarj olma durumu için ; a) Devrenin zaman sabitini ( T ) bulunuz. b) Kondansatörün tamamen şarj olduğu süreyi c) Kondansatörün depo ettiği elektrik yükünü bulunuz. CEVAP …

Devamı »

DIJITAL TELEVIZYON YAYINLARININ (DVB) BUGÜNKÜ DURUMU

Özet Dijital sistemlerin çok hızlı bir şekilde gelişmesi ister istemez televizyon sistemlerini de etkilemiş ve dijital televizyona doğru hızlı bir geçiş başlamıştır. Dijital televizyon sistemlerinin çalışma prensiplerini anlatmadan önce dijital …

Devamı »

Radyo Vericileri – GM Vericiler

1- Genlik Modülasyonu Üreten Devreler Genlik modülasyonu, lineer olmayan bir devrede taşıyıcı ile bilgi işaretlerinin karıştırılması sonucunda meydana gelmektedir. Yarı iletken bir diyotun lineer olmayan bir bölgesi olmasına rağmen, kazancı olmadığı …

Devamı »

ANTENLER

Elektromanyetik dalgaları gönderebilen ve alabilen metalik iletkenler sistemine anten denir. Alıcı ve verici antenler tamamen birbirinin tersi çalışmasına rağmen, temel yapıları ve çalışma prensipleri aynıdır. Antenler pasif elemanlardır, bir sinyali …

Devamı »

RL RC ÖRNEK PROBLEMLER

1 – RL Zaman Sabitesi İle İlgili Problem Çözümü Örnek 1) Endüktansı 2 mH ve DC direnci 50 ohm olan bir bobinin zaman sabitesi nedir? Çözüm : T = L / R à T …

Devamı »

RC ZAMAN SABİTESİ

RC ZAMAN SABİTİ Direnç (R) ve kondansatör (C) den oluşan zamanlama devresidir. Kondansatörün direnç üzerinden şarj olması esasına göre çalışır. Direnç değeri kondansatörün şarj süresini belirlemektedir. Devrede direnç değeri büyüdükçe, …

Devamı »

RL ZAMAN SABİTESİ

RL Zaman Sabiti Zaman Sabiti : Enerji depo edebilen elemanların, yaklaşık % 63’ lük kısmı şarj yada deşarj olurken geçen süreye zaman sabiti denir. Bir devrenin zaman sabiti değişirse o devrenin …

Devamı »

ELEKTRONİK FLAŞ DEVRELERİ

1) Tanımı ve kullanım alanları: Elektronik flaş devreleri fotoğrafçılıkta ortamı kısa süreli aydınlatma amacıyla kullanılan devrelerdir. Kaliteli fotoğraf çekimi yapmak için kullanılır. Flaş lambası olarak soğuk katotlu, gaz iyonizasyonuna dayalı …

Devamı »