TRİSTÖRLÜ KONVERTİSÖRLER

Transistör yerine tristör kullanılarak çok yüksek güçlü konvertisörler yapılabilir. Bildiğimiz gibi tristörler binlerce volt gerilim ve akım değerlerinde çalışabilir. Transistörler ise genelde 30A. akım ve birkaç yüz volt gerilim üstüne …

Devamı »

KONVERTİSÖRLER

1) Konvertisörün tanımı, çeşitleri ve kullanım alanları: Düşük seviyeli DC gerilimleri yeterli akımı da sağlayabilecek şekilde istenilen seviye AC veya DC gerilimlere dönüştüren cihazlara konvertisör denir. Temelde iki çeşittir. Birincisi, Kare …

Devamı »

OPTİK TRANSDUSERLER

1. Optik Transduserlerin çeşitleri: Bulunduğu ortamdan aldığı ışık enerjisine göre direnci değişen ya da uçları arasında potansiyel farkı oluşturan elemanlar ve uygulanan elektrik enerjisini ışık enerjisine dönüştüren elemanlara denir. Işık algılayıcılar …

Devamı »

ISI TRANSDUSERLERİ

1. Isı transduserlerinin tanımı ve kullanım alanları: İçinde bulundukları ortamın ısısından ya da ısı değişiminden etkilenerek karakteristik değerleri değişen, ya da uçlarında ısıya bağlı potansiyel fark oluşturan elemanlardır. Isı transduserleri birçok …

Devamı »

BASINÇ TRANSDUSERLERİ

1- Basınç Transduserlerinin Tanımı ve Kullanım Alanları: Üzerlerine düşen basınçla orantılı olarak fiziki yapılarında meydana gelen değişimden dolayı basınç seviyesini ya da basınç değişimi seviyesini elektriksel işarete dönüştüren devre elemanlarına denir. …

Devamı »

MANYETİK TRANSDUSERLER

 1. Manyetik Transduserlerin Tanımı ve Kullanım Alanları Ortamdaki manyetik değişikliği algılayan ve buna bağlı olarak çıkışında gerilim üreten elemanlara denir. Manyetik transduserlere “Alan Etkili Transduser” adı da verilir. Manyetik transduserler, aralarında …

Devamı »

TRİYAKLA YAPILAN YARIM VE TAM DALGA GÜÇ KONTROLÜ

1) AC güç kontrolünün tanımı: AC’de çalışan cihazların güçlerinin çeşitli yollarla ayarlanmasına AC güç kontrolü denir. AC güç kontrolünde özelikle triyaklar kullanılmaktadır. 2) Triyakla güç kontrolü çeşitleri: Triyakla tam ve yarım dalga olmak üzere …

Devamı »

KUADRAKIN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ

1) Kuadrakın yapısı ve özellikleri: Kuadrak diyak ile triyakın birleşiminden meydana gelmiştir. Kuadrak, diyak ve triyakın tüm özelliklerine sahiptir. Tek bir eleman olarak imal edilirler. Aşağıda kuadrakın sembolü gösterilmektedir. 2) Kuadrakın …

Devamı »

TRİYAKLARIN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ

1) Triyakın yapısı ve özellikleri: Triyaklar, çift yönlü akım geçirebilen, küçük uyartım akımı ile büyük yük akımlarını kontrol edebilen, AC akımda çalışabilen yarı iletken devre elemanlarıdır. Tristörler AC akımın sadece pozitif …

Devamı »

Diyakın yapısı ve özellikleri

1)Diyakın yapısı ve özellikleri: Diyak silisyumdan yapılmış iki uçlu, Dört bölgeli , AC gerilimde çalışan bir tetikleme elemanıdır. Diyak ( DİAC ) kelimesi “Diode Alternative Current Switch” kelimelerinin baş harflerinin birleşmesi …

Devamı »

UJT ve TRİSTÖRÜN UJT İLE TETİKLENMESİ

 1) UJT’ nin yapısı ve çalışması : N maddesinden bir gövde içerisine P madde eklenmesi ile yapılmış tek PN bileşimli bir yarı iletken elemandır. UJT’ nin açılmış hali Tek bileşimli ( …

Devamı »