FazArşiv

3 Fazlı Sistemler

Tek fazlı alternatif sistemlerin yanında elektriğin üretimi, iletimi ve dağıtımı üç fazlı olarak gerçekleştirilir. Tek fazlı sistemde, yükün generatörden çektiği gücün frekansının, gerilim / akım frekansının iki katı olduğu ve değişiminde dalgalı olduğu yapılan analizlerde görülmüştür. Üç fazlı sistemlerde yüke ait toplam ani güç, her faza ait güçlerin toplamıdır. Bu toplam, sabit bir değerdir yani

Faz kayması nedir ?

İki alternatif dalga arasındaki faz kayması, bu dalgalar arasındaki faz farklılığından kaynaklanır. Genellikle bu faz farkı, aynı anda gözlemlenir ve ölçülür, buna karşılık bu farklılık her zaman aynı yerde oluşmaz. İki alternatif ve sinüsoydal dalga arasındaki faz kayması ölçü birimleri : 1-Bir açı ise radyan veya derece ve hatta devir olarak 2-Bir zaman ise saniye

50 Hertz nedir ?

Alternatif akımın standardize olmuş frekansıdır. O halde frekans nedir ? Maksimum akımın , 1saniyede yaptığı periyot sayısına frekans denir               f = Frekans 1 saniyedeki periyot sayısı, Hz ile ölçülür. T = Periyot, saniye ile ölçülür. T/2 = Yarım periyot ( alternans )

FAZ

Faz konusunda incelemeniz gereken sayfalar  3 Fazlı Sistemler  Faz kayması nedir ? Faz daha çok elektrikte kullanılan bir kavramdır. Genel olarak, büyüklükleri değişen iki değerin değişimlerinin birbirlerine göre durumunu gösterir. Alternatif (değişen) akımın en belirli özelliği, akım yönünün değişmesidir. Akımın yönüyle birlikte şiddeti de değişir. Bu değişiklik «sinüsoit» denen eğrilerle gösterilir. Alternatör veya dinamolar, çıkan iletkenlerin

KOMPANZASYON NEDİR ?

Kompanzasyon Nedir ? Voltaj ile akım arasında, idealde faz farkı olmaz. İndüktif ya da kapasitif yüklerin oluşturduğu etki neticesinde, akım sinyalinin, voltaj sinyaline göre maximum ±90 derecelik fazı kayar. İndüktif ve kapasitif etki neticesinde oluşan voltaj ve akım sinyali arasındaki faz kaymasını düzelterek, ideale yakın (0 derecede) sabit tutmaya yarayan işleme KOMPANZASYON denir. Pratikte  Elektrik
Ali Celebi