Alternatif Akım

Şiddeti ve yönü eşit zaman araklıklarında sürekli değişen akımlara alternatif akım (AC) denir.

Alternatif akımın elde edilmesi için kullanılan araçlara da alternatif akım kaynakları denir.

Alternatif akım kaynaklarında akım, manyetik alan içinde eşit zaman araklarında dönen bobinlerle (tel sarım) elde edilir.

Elektrik santrallerinde döner elektrik makinaları alternatif akım, yani sinüsoidal akım üretirler. Bu akımın üretilmesi Faraday Yasası’na dayanmaktadır. Faraday Yasası’na göre bir manyetik alan içerisinde hareket eden bir iletkende bir gerilim endüklenir. Buna göre manyetik alan ve ve iletkenlerden oluşan bir sistemde bu büyüklükten birinin sabit, diğerinin hareketli olması gerekir.

Alternatif Akım

Şekil 1: Temel sinüsoidal gerilim üretme düzeneği
Gördüğümüz üzere manyetik alan hareketli, iletken (bobin) ise sabittir. Döndürülen çift kutuplu mıknatıs, bobin üzerindeki toplam akıyı değiştirerek bir gerilim endüklenmesine neden olur.

Sinüsoidal Fonksiyon ve Dalga Şekli

Alternatördeki iletkenin bir tam dönüşünü tamamlaması, yani 3600’lik bir dönüş yapması sonucunda elektromotor kuvvetin bir periyodu oluşmaktadır. Gerilim değerinin sıfırdan başlayarak pozitif maksimum değere çıkması, buradan tekrar düşerek sıfıra inmesi, ardından negatif maksimum değere ulaşması ve artarak tekrar sıfıra çıkması sonunda geçen zamanaperiyot denir. Periyot, T harfi ile gösterilir. Birimi saniye’dir.

alternatif-akim

Şekil 2: Sinüs dalgasının 360 derecedeki bir periyodu

Bir saniyede oluşan periyot sayısına frekans denir. Frekans, f ile gösterilir. Frekans ile periyot arasındaki ilişki, aşağıdaki gibi ifade edilebilir:

Alternatif Akım

Frekansın birimi Hertz (Hz)’dir. Şebekelerimizde kullandığımızı alternatif akımın frekansı 50 Hz’dir. Yani alternatif gerilim 1 saniyede 50 periyot tamamlamaktadır.

Alternatördeki iletken ne kadar hızlı dönerse, yani birim zamanda devir sayısı ne kadar yüksekse elde edilen gerilimin frekansı da o kadar yüksek olur. Frekansa etki eden diğer bir etken de alternatördeki manyetik kutupların sayısıdır. Buna göre elde edilen gerilimin frekansı için aşağıdaki bağıntı geçerlidir:

Alternatif Akım

Burada;

f: üretilen alternatif gerilimin frekansı (Hertz)

p: Alternatörün kutup çifti sayısı

n: Alternatörün devir sayısı (devir/dakika)

Alternatif Akımın Ani ve Maksimum Değerleri

► Maksimum değer
Alternatif gerilim, bir periyot içerisinde bir defa pozitif maksimum değeri, bir defa da negatif maksimum değeri alır. Alternatif akımın veya gerilimin bu maksimum değerine tepe değer veya maksimum değer denir. Gerilim için UM, akım için IM şeklinde gösterilir.

 Ani değer
Alternatif akımın, zamanın herhangi ir anındaki değerini ani değer denir. Ani değer, küçük harflerle gösterilir. Gerilim için u(t), akım için i(t) harfi ile gösterilir. Maksimum değer, ani değerlerin en büyüğüdür ve bir periyotta sonsuz sayıda ani değer vardır.

Akım veya gerilimin, bir periyottaki ani değeri, aşağıdaki gibi ifade edilir:

Alternatif Akım

Burada;

ω: açısal hız (radyan/saniye veya derece/saniye)

t: zaman (saniye)

Alternatif Akımın Ortalama ve Etkin Değeri

► Ortalama Değer
Ortalama değer, herhangi bir u(t) fonksiyonun bir periyottaki ani değerlerinin ortalamasıdır.Alternatif akımın bir periyottaki pozitif ani değerlerin sayısı, negatif ani değerlerin sayısına eşit ve aynı büyüklükte olduğundan alternatif akımda ortalama değer sıfırdır. Bu nedenden dolayı ortalama değer hesaplanırken alternanslardan birinde hesaplama yapılır.

Matematiksel olarak bir u(t) fonksiyonunun ortalama değeri:

Alternatif Akım

T periyodu için alternatif akımın ortalama değerini hesaplarsak:Alternatif Akım

Bu sonuca göre pozitif ve negatif alternansı kapsayan tam bir periyot için alternatif akımın ortalama değeri sıfırdır.

► Etkin (Efektif) Değer
Alternatif gerilimin en büyük değeri veya genliği, sinüs sinyalinin yukarıda tanımlanmış periyot süresi içerisinde aldığı en büyük değeri belirtir. Bu değer, 220 V’luk şebeke gerilimi için yaklaşık 311 volt’dur. Fakat bu genlik değeri, anma değeri olarak kullanılmaz. Bunun yerine alternatif akımın sinüs fonksiyonunun etkin değeri (rms) kullanılır. Alternatif gerilim uygulanan bir devre elemanında harcanan gücü bulmak isterken hangi akım veya gerilim değerini alacağımızı öncelikli olarak belirlemeliyiz. Çünkü maksimum (tepe) değeri (Um veya Im) kullanacak olsaydık, tepe değer bir periyotta aynı değeri hem pozitif hem de negatif alternansta iki kez alacaktı ve bu durumda sistemin gücünü hesapladığımızda büyük bir hata payı oluşacaktı. Ortalama değer ise alternatif akımda sıfır olduğu onu da kullanamıyoruz. Bu durumda gücü belirlemenin en iyi yolu etkin değeri kullanmak olacaktır.
Etkin değer ısı etkisi ile alakalıdır. Yani bir direnç üzerinden akan akımın DC’de yaptığı işe eşit iş yapan AC değeridir.
Şekil 3’te DC ve AC gerilim ve akım uygulanan iki temel devre vardır. DC devrede akım sabit olduğundan (Im= 5 A), ısı şekline dönüşen güçte P=(Im)2.R ve sabittir. Ancak AC devrede ise akım zamana bağlı olarak değiştiğinden güçte zamana bağlı olarak değişecektir. Şekilde DC ile aynı tepe değere sahip olan AC direnç üzerinde oluşturduğu ısı etkisi doğru akımın oluşturduğu ısı etkisinden daha azdır. Devrelerde her iki kaynağın da aynı R direnci üzerinde aynı zaman diliminde aynı etkiyi göstermesi için, doğru gerilim kaynağının değeri AC gerilim kaynağının tepe değerinden daha küçük olması gerekir. DC gerilimin bu değerine, AC gerilimin etkin değeri denir.

Alternatif Akım

Şekil 3

Periyodu T olan genel bir f(t) fonksiyonunun etkin değeri aşağıdaki gibi tanımlanır:

tek_terimler2.gif

Alternatif akımın etkin değerini hesaplarsak aşağıdaki sonucu elde ederiz:

Alternatif Akım

Bu sonuca göre alternatif akımın etfin değeri, maksimum değerin 0,707 ile çağrılması ile elde edilen değerdir. Şebekelerimizde kullandığımız gerilimin maksimum değeri yaklaşık 311 V’tur. Bu durumda şebeke geriliminin etkin değeri;

Alternatif Akım

Bu sonuca göre şebeke geriliminin etkin değeri 220 V’tur. Ölçü aletleri her zaman gerilimin etkin değerini ölçer. Bu nedenle şebekede ölçüm yaptığımızda gerilimin etkin değeri olan 220 V değerini görürüz.

Benzer Yazılar

YAZAR : Admin

- Elektronik Mühendisi - E.Ü. Tıp Fakültesi Kalibrasyon Sorumlusu Test kontrol ve kalibrasyon sorumlu müdürü (Sağ.Bak. ÜTS) - X-Işınlı Görüntüleme Sistemleri Test Kontrol ve Kalibrasyon Uzmanı (Sağ.Bak.) - Usta Öğretici (MEB) - Hatalı veya kaldırılmasını istediğiniz sayfaları diyot.net@gmail.com bildirin

BU YAZIYI DA İNCELEDİNİZ Mİ ?

İnovasyon Örnekleri – En yaratıcı 35 proje

İnovasyon, yeni veya iyileştirilmiş ürün, hizmet veya üretim yöntemi geliştirmek ve bunu ticari gelir elde …

Bir yanıt yazın