Transistör

JFET ‘in Polarmalandırılması

a) Sabit Polarma Şekil 1 (a) ve (b) ‘deki gibi kullanılan JFET devrelerine sabit (fixed) polarmalı devreler adı verilir. Çünkü, gate ve source uçları arasına VGG gibi sabit bir güç …

Devamı »

Fetlerin Parametreleri

JFET ‘e uygulanan voltajların değiştirilmesiyle, JFET ‘in gösterdiği davranışa Parametre denir. Başka bir değişle JFET karakteristiği veya sabitleridir. Üretici firmalar, elemanı tanımlamak ve farklı elemanlar arasında seçim yapabilmek için gerekli …

Devamı »

JFET ‘inTransfer Karakteristiği

JFET elemanının transfer karakteristiği, sabit bir drain – source gerilimi VDS için gate -source VGS geriliminin bir fonksiyonu olarak ID drain akımının grafiğidir. Şekil 1 ‘de görüldüğü gibi transfer eğride …

Devamı »

JFET ‘in Karakteristiği

Drain – Source Karakteristiği: Bu karakeristik eğri drain akımının (ID), drain – source gerilimine (VDS) göre bir grafiği olduğundan, drain karakteristiği adınıda almaktadır.   VGS=0 Volt için çizilen eğride, VDS …

Devamı »

JFET ‘in Çalışması

BJT ‘lerde olduğu gibi JFET ‘lerde de 3 terminal vardır. Bunlar; Drain (Oluk, Akaç), Source (Kaynak) ve Gate (Kapı, Geçit) dir. Transistörlerde, kollektörün karşılığı drain, emiterin karşılığı source, beyzin karşılığı …

Devamı »

Fetlerin Yapısı

NPN ve PNP tipi olarak adlandırılan klasik tip transistörler (İki Kutuplu Jonksiyon Transistör – BJT) alçak giriş empedansına sahiptirler. BJT ‘ler, hem elektron akımı hem de delik (boşluk) akımının kullanıldığı …

Devamı »

BİPOLAR TRANSİSTÖRLER

Bipolar transistörlar iki tiptir NPN ve PNP. Detaylı ” Transistör Nedir ? ” Sayfasını Ziyaret edin N tipi transistorlarda Emiter negatif olarak,P tipi transistorlarda ise Emiter pozitif olarak polarize edilir. …

Devamı »

PRATİK TRANSİSTOR DEVRE HESABI

Emiter montajında bir güç kazanç katı planlıyalım. Transistor karakteristiklerinden, transistorun çalışma noktasına göre Vcc / Ic  den R3, yani collector yük direnci bulunabilir. R4 direnci büyüdükçe kazanç düşer, küçüldükçe kararlılık …

Devamı »

Transistör datasheet terimlerinin anlamları

L: Güç NF:Alçak frekans SCH:Kominikasyon VST:Yükselteç UCBO:Emitör açık iken maksimum kollektör-baz gerilimi UCEO: Baz açık iken maksimum kollektör-emitör gerilimi UEBO:Kollektör açık iken maksimum emitör-baz gerilimi Ic: Maksimum kollektör akımı Ptot:Maksimum …

Devamı »