Transistör

Beyzi Ortak Bağlantının Dinamik Karakteristikleri

Şekil 1 Beyz ‘i ortak yükseltecin dinamik karakteristiklerini çıkartmak üzere kurulan devre Sekil 1 ‘de verilmistir Şekilden de görüldüğü gibi, emiterin pozitif polarma gerilimi, VEE kaynağından ve R1 direnci üzerinden sağlanmaktadır. …

Devamı »

Beyzi Ortak Bağlantının Statik Gerilim Kazancı

Gerilim kazancı, Şekil 1 ‘den yararlanılarak hesaplanacaktır. Giriş ve çıkış gerilimleri R1 ve R2 dirençleri üzerinden ölçülmektedir. Buna göre, Beyz ‘i ortak bağlantıda gerilim kazancı şöyle olmaktadır: KV = VÇ/Vg = …

Devamı »

Beyzi Ortak Bağlantının Statik Giriş Direnci

BOB statik giriş direnci, Emiter ile Beyz arasında ölçülen DC direncidir. Şekil 1 – Beyz ‘i ortak bağlantıda giriş karakteristik eğrisi.(Silikon) Giriş, direncini iki yoldan hesaplamak mümkündür: 1- Ölçü yolu: Sekil …

Devamı »

Beyzi Ortak Yükselteç (BOB)

Beyz ‘i ortak bağlantılı (kısaltılmışı BOB) yükselteç devresinde, transistörün beyz ‘i giriş ve çıkışta ortaktır. Giriş, emiter ile beyz uçları arasından, çıkış ise, kollektör ile beyz uçları arasından yapılmaktadır. 1. …

Devamı »

Birleşik (Tam Kararlı – Otomatik) Polarma

Şekil 1 Şekil 1(e) ‘de ve Şekil 2(a) gösterilmiş olanı birleşik polarma en çok uygulanan polarma yöntemidir. Bu polarma şekli, “gerilim bölücü” , “tam kararlı” , “otomatik” polarma gibi değişik …

Devamı »

Kollektör Beyz Polarması

Kollektör – Beyz polarması  iki şekilde uygulanabilmektedir. Seri Polarma Gerek NPN ve gerekse de PNP transistörler de kollektör ile beyz polarma gerilimleri bilindiği gibi aynı işaretlidir. Bu nedenle kollektörün ve …

Devamı »

Temel Yükselteç Devreleri

Bir transistor den yükselteç olarak yararlanabilmek için şu üç temel bağlantı şeklinden biri uygulanır. Emiteri ortak bağlantılı yükselteç Beyzi ortak bağlantılı yükselteç Kollektörü ortak bağlantılı yükselteç Bir transistor ‘den gerektiği …

Devamı »

Emiteri Ortak Yükselteç (EOB)

Emiteri ortak yükselteç en çok kullanılan yükselteç türüdür. Transistör uygulamasının %90-95 ‘inde kullanılır. Özellikle ses frekansı yükselteci olarak uygundur. Emiteri Ortak Bağlantının Statik Karakterisitkleri Transistörün Emiteri Ortak Bağlantılı” hali belirtilirken, …

Devamı »