Transistör

Transistör çalışma noktası

Gerek DC yükselteçte, gerekse de AC yükselteçte, transistörün çalışabilmesi için belirli bir DC polarma geriliminin uygulanması gerekmektedir. Bu uygulama sonucunda, VBE ve VCE gibi DC gerilimleri ile, IB ve IC …

Devamı »

Emiteri Ortak Bağlantının DC Yük Doğrusu

Yük Doğrusu Nedir? Buraya kadar yapılan incelemelerde, transistörün iki çeşit bağlantı hali dikkate alınmıştır: Kısa devre bağlantı hali: Bu durumda giriş ve çıkış dirençleri ile akım kazancı incelendi. Bunlar, tamamen …

Devamı »

Emiteri Ortak Bağlantının Statik Gerilim Kazancı

Gerilim kazancında durum akım kazancı ve direnç hesaplamalarından farklı olmaktadır. Gerilim kazancında, bir devreden alınan zayıf gerilimin kuvvetlendiripbaşka br devreye verilmesi sözkonusudur. Bunun için dört bölge karakteristik eğrilerinden yararlanılmaktadır. Örnek …

Devamı »

Emiteri Ortak Bağlantının Statik Akım Kazancı

AKIM KAZANCI, çıkış akımının giriş akımına oranı ile bulunur. Buna, Transfer  karakteristiği denir. Emiteri ortak bağlantılı yükselteçte DC çıkış akımı “IC“, DC giriş akımı “IB” olduğuna göre; Statik akım kazancı: …

Devamı »

Beyzi Ortak Bağlantının Statik Çıkış Direnci

BOB statik çıkış direnci, kollektör ile beyz arasında ölçülen dirençtir. Hem ölçü aletleri vasıtasıyla, hem de Şekil 1’de verilmiş olan çıkış karakteristik eğrisinden yararlanılarak hesaplanabilir. Ölçerek: RÇ = VCB / …

Devamı »

Emiteri Ortak Bağlantının Statik Giriş Direnci

“Rg” Giriş direnci, transistörün önemli karakteristik değerlerinden biridir. Giriş direncini iki yoldan hesaplamak mümkündür: Şekil 6.11 ‘de verilen devrede VBE gerilimi ve IB akımı ölçülerek, Rg = VBE/IB Şekil 6.11 …

Devamı »

Polarma Metodları

Bir yükselteç devresi düzenlenirken önce çalışma noktasının seçimiyle başlanır. Çalışma noktasının seçimi için, transistör üreticisi tarafından verilen, gerek karakteristik değerlerden, gerekse de karakteristik eğrilerinden yararlanılır. Çalışma noktasının belirlenmesi demek, polarma …

Devamı »

Sabit Polarma

Sabit polarma yönteminde, Şekil 1 (a) ve (b) de görüldüğü gibi iki ayrı uygulama yapılmaktadır. Kollektör Beyz veya Kollektör Emiter ayrı ayrı besleme kaynakları ile polarılmaktadır. Beyz Polarması Şekil 2 …

Devamı »

Transistörlerin Katalog Bilgileri

Bir transistör hakkında bilgi edinmek gerektiğinde üzerindeki ve katalogdaki bilgilerden yararlanılır. Daha geniş bilgi içinde, üretici firmadan yayınlanan tanıtım kitabına bakılır. Transistör Üzerindeki Harf ve Rakamların Okunması Transistör üzerindeki birçok …

Devamı »

Transistör Kodları

Güç elektroniği devrelerinde sıklıkla kullanılan anahtarlama elemanlarından olan transistörlerden bir kaç tanesinin kodları ile birlikte temel özellikleri belirtilecektir. Piyasada bulunan bir çok transistörden hangisinin bizim için en iyi olduğuna karar …

Devamı »