Analog Devre Elemanları Soruları

1. Telli direnç yapımında aşağıdaki maddelerden hangisi kullanılmaz?

A) Nikel-Krom         B) Nikel-Demir      C) Nikel-Gümüş      D) Konstantan

2. SMD nedir?
A) Yüzey montaj deliği                  B) Yüzey modül dizaynı
C) Yüzey montaj aygıtı         D) Yüzey montaj plaketi

3. Trimpot için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Gücü düşüktür.                       B) Az ayar yapılan yerlerde kullanılır.
C) Boyutları küçüktür.               D) Mil yardımı ile ayar yapılır.

4.

 Bu sembol, hangi elektronik elemanın sembolüdür?
A) NTC                B) Telli direnç        C) Trimpot               D) Potansiyometre

5. Aşağıdakilerden hangisi LDR için doğrudur?
A) Isındıkça direnci düşer.           B) Isındıkça direnci artar.
C) Işıkla direnci düşer.                D) Işıkla direnci artar.

6. Aşağıdakilerden hangisi NTC için doğrudur?
A) Isındıkça direnci düşer.           B) Isındıkça direnci artar.
C) Işıkla direnci düşer.                D) Işıkla direnci artar.

7. Aşağıdakilerden hangisi VDR için doğrudur?
A) Gerilimle direnci doğru orantılı değişir.
B) Isındıkça direnci artar.
C) Işıkla direnci düşer.
D) Gerilimle direnci ters orantılı değişir.

8. Kırmızı-mavi-sarı direncin değeri nedir?
A) 26 4Ω       B) 26 k Ω       C) 26 Ω          D) 260000 Ω

9. Hangi renk %10 tolerans anlamına gelir?
A) Kahverengi      B) Gümüş              C) Altın                     D) Beyaz

10. Paralel bağlı 3 kΩ ve 6 kΩ eş değeri kaçtır?
A) 200 Ω       B) 2,2 Kω      C) 2 kΩ          D) 20000 Ω

11. Seri bağlı 100 Ω ve 220 Ω eş değeri kaçtır?
A) 120 Ω       B) 270 Ω       C) 220 Ω         D) 320 Ω

12. 4 kΩ ve 2 kΩ’luk iki direncin paralel bağlı olduğu bir devre, 12 volt ile besleniyorsa 4
kΩ’luk direnç üzerinden ne kadar akım geçer?
A) 3 Ma                B) 4 Ma                 C) 6 Ma                     D) 12 mA

13. 8 kΩ ve 4 kΩ’luk iki direncin seri bağlı olduğu bir devre, 12 volt ile besleniyorsa 4kΩ’luk direnç üzerinden ne kadar gerilim bulunur?
A)2 V                   B) 4 V                    C) 8 V                       D) 12 V
14. Kondansatör için aşağıda verilen ifadelerin hangisi yanlıştır?
A) Elektrik enerjisini depo eder.
B) İki yalıtkan arasında bir iletken bulunur.
C) Birimi faraddır.
D) Paralel bağlı kondansatörlerde toplam sığa, kapasitelerin aritmetik toplamına
eşittir.

15. Seri bağlı 6μF ve 3μF iki kondansatörün toplamı nedir?
A) 1μF                B) 2μF                  C) 3μF                   D) 4μF

16. Kâğıt kondansatörler hangi gerilim değeri arasında çalışır?
A) 100V-200V   B) 300V-500V     C) 200V-400V       D) 100V-700V

17. Plastik kondansatörler hangi maddeden yapılmaz?
A) Polyester       B) Polipropilen    C) Poliüreten          D) Polistren

18. Aşağıdakilerden hangisi kutuplu kondansatördür?
A) Mika           B) Elektrolitik        C) Seramik             D) Kâğıtlı

19. Üzerinde 102 yazan kondansatörün değeri kaçtır?
A) 102μF         B) 100nF                C) 1nF                     D) 0,1μF

20. Üzerinde 1 n8 yazan kondansatörün değeri kaçtır?
A) 18 μF         B) 1.8 nF                 C) 18 nF                  D) 18 μF

21. Üzerinde p22 yazan kondansatörün değeri kaçtır?
A) 22 pF         B) 2.2 pF                 C) 0,22 pF               D) 0,022 pF

22. ( ) Bobinin mandreni içerisinde bulunan parçaya nüve denir.

23. ( ) Bobinler sadece AC devrelerde kullanılabilir.

24. ( ) Torodial nüveli bobinler, anahtarlamalı tip güç kaynaklarında, radyo frekans devreleri
gibi yüksek frekanslı devrelerinde kullanılır.

25. ( ) Bobinlerin endüktansları LCRmetre ile ölçülür.

26. ( ) Ferit nüveli bobinler, çok katmanlı elektronik devre kartlarına yüzey temaslı olarak
monte edilmeye uygun yapıda üretilmiş bobinlerdir.V
 
27. Atomların en dış yörüngedeki elektronlarına ne ad verilir?
A) Nötron           B) Proton                 C) Valans              D) İletken

28. Son yörüngede atom sayısı 4 olan atomlara ne denir?
A) Yarı iletken   B) İletken               C) Yalıtkan             D) Valans

29. Aşağıdaki maddelerin hangisi yarı iletken yapımında kulanılmaz?
A) Germanyum       B) Demir            C) Silisyum             D) Selenyum

30. Silisyum maddesine bor maddesi enjekte edildiğinde atomların kurduğu kovalent
bağlardan bir elektronluk eksiklik kalır. Bu eksikliğe ne ad verilir?
A) Elektron             B) Oyuk             C) Negatif atom      D) Pozitif atom

31. Hangi diyot çeşiti doğultmada kullanılır?
A) Kristal diyot      B) Zener diyot   C) LED                    D) Foto diyot

32. Zener diyotlar için verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Ters polarmada çalışır.
B) Gerilimi sabitlemek amacıyla kullanılır.
C) Ters polarmada eşik noktası vardır.
D) Doğru polarmada kristal diyot gibi çalışır.

33. Enfraruj ışınlara karşı duyarlı diyot hangisidir?
A) Kristal diyot     B) Zener diyot    C) LED                    D) Foto diyot

34. Diyot için verilen ifadelerden hansi yanlıştır?
A) Tek yönlü akım iletir.               B) Ters polarmada iletken değildir.
C) P ve N maddelerinde oluşur.    D) Direnci 1Ω’dur.

35. LED’e seri direnç bağlanmasının amacı nedir?
A) Akımı sınırlamak
B) Isıyı düşürmek
C) LED’in daha parlak ışık vermesine sağlamak
D) Gerilimi sabitlemek

36. Üzerine ışık düştüğünde iletken olarak katot ucundan anot ucuna doğru akım geçiren
eleman hangisidir?
A) Kristal diyot       B) Zener diyot     C) LED                   D) Foto diyot

37.Silisyum transistörlerin iletime geçmesi için kaç volt gereklidir?
A) 0,3 V                  B) 0,5 V               C) 0,7 V                 D) 0,9 V

38. Aşağıdakilerden hangisi transistörün ayak isimlerinden değildir?
A) Beyz                  B) Geyt                C) Emiter                D) Kolektör

39. Transistörün çalışması için gerekli besleme yönü hangi şıkta doğru verilmiştir?
A) B-C arası ve B-E arası doğru yönde kutuplanır.
B) B-C arası ters, B-E arası doğru yönde kutuplanır.
C) B-C arası doğru, B-E arası ters kutuplanır.
D) B-C arası ve B-E arası ters kutuplanır.

40. Bir transistörlü devrede Ic=100mA ve Ib=10mA ise Ie akımı ne kadardır?
A) 10 mA              B) 20 mA              C) 110 mA              D) 1000 mA

41. Bir transistörün betası 100 ve beyz akımı 1 mA ise emiter akımı Ie ne kadardır?
A) 1 mA                B) 2 mA                C) 100 mA              D) 101 mA

42. Bir transistörün Av=5 ve Vin=2 Volt ise Vout=?
A) 1 V                   B) 2 V                  C) 5 V                      D) 10 V

43. r’e hangi anlama gelir?
A) Akım kazancı                               B) Gerilim kazancı
C) Kollektör-emiter arası direnci     D) Beyz-emiter arası direnci

44. Aşağıdaki faktörlerden hangisi transistörün kararlı çalışmasını engellemez?
A) Sıcaklık           B) Frekans          C) Nem            D) Fiyat

45. Aşağıdaki transistör kodlarından hangisi japon kodudur?
A) 2S                   B) BD                  C) AC              D) 2N

46. Transistörün kolektör – emiter arasında ölçü aletinde hangi değer okunmalıdır?
A) Kısa devre      B) Açık devre     C) 0,7 Volt       D) 0,2 Volt

47. Paralel bağlı 20kΩ ve 5kΩ dirençlerin eş değeri nedir?
A) 1 kΩ       B) 2 kΩ       C) 3 kΩ     D) 4 kΩ

48. Aşağıdakilerden hangisi LDR için doğrudur?
A) Isındıkça direnci düşer.               B) Isındıkça direnci artar.
C) Işıkla direnci düşer.                     D) Işıkla direnci artar

49. Kırmızı-mavi-kırmızı direncinin değeri nedir?
A) 264 Ω      B) 2,6 k Ω     C) 26 Ω     D) 26000 Ω

50. Kondansatör için aşağıda verilen ifadelerin hangisi yanlıştır?
A) Elektrik enerjisini depo eder.
B) İki yalıtkan arasında bir iletken bulunur.
C) Birimi faraddır.
D) Paralel bağlı kondansatörlerde toplam sığa, kapasitelerin aritmetik toplamına eşittir.

51. Aşağıdakilerden hangisi kutuplu kondansatördür?
A) Mika             B) Elektrolitik       C) Seramik     D) Kâğıtlı

52. Bobinin mandreni içerisinde bulunan parçaya ne denir?
A) Kömür          B) Bakır                C) Nüve           D) Karkas

53. Aşağıdaki maddelerin hangisi yarı iletken yapımında kullanılmaz?
A) Germanyum B) Demir               C) Silisyum      D) Selenyum

54. Hangi diyot çeşidi doğrultmada kullanılır?
A) Kristal diyot  B) Zener diyot     C) LED             D) Foto diyot

55. Bir transistörün betası 150 ve beyz akımı 1 mA ise emiter akımı Ie ne kadardır?
A) 15 mA           B) 30 mA            C) 150 mA        D) 151 mA

56. Bir transistörün Av=10 ve Vin=1 Volt ise Vout=?
A) 1 V               B) 2 V                  C) 5 V               D) 10 V

Soruların Cevapları

Benzer Yazılar

YAZAR : Admin

- Elektronik Mühendisi - E.Ü. Tıp Fakültesi Kalibrasyon Sorumlusu Test kontrol ve kalibrasyon sorumlu müdürü (Sağ.Bak. ÜTS) - X-Işınlı Görüntüleme Sistemleri Test Kontrol ve Kalibrasyon Uzmanı (Sağ.Bak.) - Usta Öğretici (MEB) - Hatalı veya kaldırılmasını istediğiniz sayfaları diyot.net@gmail.com bildirin

BU YAZIYI DA İNCELEDİNİZ Mİ ?

Temel Mantık Devreleri Soruları

1. Aşağıdaki ikili sayıları onlu sayı sistemine çeviriniz. a)(11010)2 = (….)10                           c)(100011)2 = (….)10 b)(110111)2 …

Bir yanıt yazın