Aktif Devre Elemanları

Volüm ve Ton Kontrolü Uygulama Örneği

Şekil ‘de volüm ayarı ve bas – tiz kontrolleri bulunan bir yükseltecin temel özelliklerini taşıyan, kolay uygulanabilir 2,5W ‘lık bir yükseltecin devre şeması verilmiştir. Yükselteç, 15V çıkış veren regüleli bir …

Devamı »

Yükselteçlerde Kontrol Devreleri

Volüm Kontrolü: Yükselteçlerde volüm kontrolü, yükselleç çıkışındaki ses şiddetinin kontrolüdür. Volüm kontrol işlemi; yükselteçlerin kazanç ayarıyla sağlanır. Volüm kelimesi dilimize, Ingilizce ve Fransızca ‘da da “Volume” yazılıp, “Volüm” olarak okunan …

Devamı »

Devre Elemanlarının Hesaplanması

DC Çalışma Hali  Şekil 1 Şekil 1 ‘de görülene benzer bir devre düşünelim. Yalnızca besleme gerilimi belli olsun: VCC = 9V Diğer elemanları biz hesaplayalım. Hesaplamalar DC değerlerde yapılacaktır. Zira , …

Devamı »

Yükselteçlerde Çalışma Sınıfları

Kullanılma yerlerine göre yükselteçlerin gruplandırılırması 1.  A sınıfı Gerilim yükselteci 2. Faz tersleyiciler 3. Güç yükselteçleri a) A sınıfı yükselteç b) B sınıfı (push pull) yükselteç c) AB sınıfı yükselteç …

Devamı »

Kollektörü Ortak Bağlantının Dinamik Karakteristikleri

Kollektörü ortak yükselteci dinamik karakteristik değerlerin hesaplama yöntemleri de, diğer bağlantı şekillerine benzer.. Kollektörü Ortak Yükseltecin Kullanım Alanları: Kollektörü ortak bağtantı vasıtasıyla bir kmontajın basitleştirilmesi sağlanabilmektedir. Şekil 1 ‘de böyle bir …

Devamı »

Kollektörü Ortak Yükselteç (KOB)

Kollektörü ortak baglantılı yüselteçte, kollektör hem girişte hem de çıkışta ortaktır “Kollektörü ortak bağlantının” ilk harfleri alınarak “KOB” kısaltması üretilmiştir. “KOB” aynı zamanda. “Kollektörü ortak yükselteç” anlamında da kullanılacaktır. Giriş …

Devamı »

Beyzi Ortak Bağlantının Dinamik Karakteristikleri

Şekil 1 Beyz ‘i ortak yükseltecin dinamik karakteristiklerini çıkartmak üzere kurulan devre Sekil 1 ‘de verilmistir Şekilden de görüldüğü gibi, emiterin pozitif polarma gerilimi, VEE kaynağından ve R1 direnci üzerinden sağlanmaktadır. …

Devamı »

Beyzi Ortak Bağlantının Statik Gerilim Kazancı

Gerilim kazancı, Şekil 1 ‘den yararlanılarak hesaplanacaktır. Giriş ve çıkış gerilimleri R1 ve R2 dirençleri üzerinden ölçülmektedir. Buna göre, Beyz ‘i ortak bağlantıda gerilim kazancı şöyle olmaktadır: KV = VÇ/Vg = …

Devamı »

Beyzi Ortak Bağlantının Statik Giriş Direnci

BOB statik giriş direnci, Emiter ile Beyz arasında ölçülen DC direncidir. Şekil 1 – Beyz ‘i ortak bağlantıda giriş karakteristik eğrisi.(Silikon) Giriş, direncini iki yoldan hesaplamak mümkündür: 1- Ölçü yolu: Sekil …

Devamı »