Etiket Arşivi: Transistör

TRANSİSTÖRLERİN DC ANALİZİ

Bir transistör yükselteç (amplifikatör) olarak çalışabilmesi için dc polarma gereksinim duyar. Doğrusal ve verimli bir çalışma için transistörlü yükselteç devresinde polarma akım ve gerilimleri iyi seçilmeli veya hesaplanmalıdır. Bu durum …

Devamı »

Transistörlerde akim ve gerilim yönleri

Ortak beyzli transistör baglantisinda akim ve gerilim yönleri asagida görüldügü gibidir. Genel kabule göre akim yönleri ile oyuk hareketi ayni yöndedir. NPN transistörlerde kollektör – beyz arasi ters polarmalidir. Beyz …

Devamı »

Transistörlerin Soğutulması

Transistörler devrelerde kullanılırken az ya da çok ısınırlar ve bu ısınma gerek devrenin düzgün çalışması gerekse transistörün düzgün çalışması için engellenmelidir. Transistör kataloglarında transistörler için verilen değerler oda sıcaklığında geçerlidir. …

Devamı »

Üniversal Bayas Devresi

Yukarıdaki şekilde görülen Üniversal Bayas devresinde VB voltajı, VCC kaynağından R1 ve R2dirençlerinden oluşan gerilim bölücüden sağlanmaktadır. Bu dirençler, girişine bağlanan devrenin çıkış direncini yada empedansını etkilemeyecek kadar büyük, RE …

Devamı »

Çift Kaynaklı Bias

Çift kaynaklı devrelerde iki adet güç kaynağı kullanıldığı için bütün ölçmeler şaseye göre yapılmalıdır. Bu devrede dikkat edilmesi gereken nokta IB akımının VEE kaynağı tarafından sağlanmasıdır. Devre ile ilgili formüller; …

Devamı »

Emitör Geri Beslemeli Bayas

Bu devre, bir önceki Kollektör Geri Beslemeli Bayas devresindeki etkiyi gösterir. Devre ile ilgili formüller; IB=(VCC – VBE) / ((RB + (RE x (ß +1)) IC=IB x ß VC=VCC – …

Devamı »

Sabit Bayaslama Devresi

Bu devrenin Beyz akımı IB=(VCC – VBE) / RB olduğunu kolayca olduğunu görebiliriz. Bu formüle baktığımızda ß değerinin IB akımı ile alakalı olamadığını, ß değeri ne olursa olsun IB akımını …

Devamı »

Transistörlerin Çalışma Bölgeleri

Bir aktif elemanın, yani şu sıralar konumuz olan transistörlerin çalışma bölgeleri denince aklımıza o devrenin hiçbir iş yapmazken ne durumda olduğu aklımıza gelmeli. Örneğin bir yükseltecin volümü kısıkken içindeki transistörler …

Devamı »

Ortak Emitörlü Devre

Ortak Emitörlü devrede DC KISA DEVRE AKIM KAZANCI ß (Beta) olarak adlandırılır. ß=a / (1 – a) ICO akımı çok küçük olduğu için göz ardı edilirse; IC=ß x IB olur. …

Devamı »

Transistör İçindeki Hareketler

BJT transistörün çalışmasını taşıyıcının 1; püskürtülmesi (injection) 2; sürüklenmesi (diffusion) birleşme 3; toplanması (collection) olarak kısaca anlatabiliriz. Aşağıda NPN bir BJT transistörün içinde oluşan akımlar ve nasıl oluştuğunu gösteren şekle …

Devamı »

Foto transistör

Foto transistörler, elektrik akımını ışık ile kontrol eden devre elemanlarıdır. Genel olarak her türlü transistör, ışığı görecek şekilde şeffaf muhafazalara konulsaydı, fototransistör olarak kullanılabilirdi. Ancak fototransistörlerde bazı etki gözönüne alınarak …

Devamı »