Doğrultmaçlar

1- Yarım Dalga Doğrultmaç: Bu devrede 9 V çıkış veren bir Transformatör ,bir diyot ,bir adet kondansatör bulunur.

Yarım dalga doğrultmaçta 9 V’a indirilen alternatif akım pozitif alternansta diyot üzerinden geçerek aşağıdaki hali alır.Yani negatif alternansları yok edilerek yerine sıfır değeri konmuş olur.

                                                 
Daha Sonra Elektronlitik Kondansatör aracılığıyla aşağıdaki DC’ye daha yakın değere gelir ve oradan da
yük tarafından kullanılır.

                                                   
Yarım Dalga Doğrultmaçlar bazı dezavantajları sebebiyle pek kullanılmazlar.
a-Büyük Dalgalanma Gerilimleri oluşur.
b-Trafo gereksiz yere ısınır ,zorlanır.
c-Çok büyük değerde kondansatör gerektirir.

2-Tam Dalga Doğrulmaçlar :Bu devrede 9 V çıkış veren üç uçlu bir Transformatör ,iki diyot ,bir adet kondansatör bulunur.

                                                         

Tam dalga doğrultmaçta ,yarım dalgada olduğu gibi 9 V’a indirilen alternatif akım iki alternanstada mut-
laka bir diyodun  üzerinden geçerek aşağıdaki hali alır.Yani negatif alternansları yok edilerek yerine de yine pozitif alternans konmuş olur.

diyot4.jpg (3894 bytes)
Daha Sonra Elektronlitik Kondansatör aracılığıyla aşağıdaki DC’ye daha yakın değere gelir ve oradan da
yük tarafından kullanılır.

diyot5.jpg (3379 bytes)
Tam Dalga Doğrultmaçlar daha çok küçük güçlü adaptörlerde kullanılır.

3-Köprü Tipi Doğrultmaçlar :Bu devrede 9 V çıkış veren bir Transformatör ,dört diyot ,bir adet kondansatör bulunur.


Şekilde görüldüğü gibi trafo çıkışlarının herbirine bir anod bir katod ucu olmak üzere ikişer diyot bağlanmıştır.Bu 4 diyodun boşta kalan anod uçları birleştirilerek artı ,kalan katot uçları da birleşti- rilerek eksi uç çıkarılır.Burada alternatif akımın hangi alternansı gelirse gelsin diyotlardan geçebi- lecektir.Yani eksi alternans gelirse katotlardan girecek ,artı alternans gelirse anodlardan girecektir.
Gerilim bu işlemler sonucunda aşağıdaki hali alır.

diyot4.jpg (3894 bytes)
Daha Sonra Elektronlitik Kondansatör aracılığıyla aşağıdaki DC’ye daha yakın değere gelir ve oradan da
yük tarafından kullanılır.

diyot5.jpg (3379 bytes)

Benzer Yazılar

YAZAR : Admin

- Elektronik Mühendisi - E.Ü. Tıp Fakültesi Kalibrasyon Sorumlusu Test kontrol ve kalibrasyon sorumlu müdürü (Sağ.Bak. ÜTS) - X-Işınlı Görüntüleme Sistemleri Test Kontrol ve Kalibrasyon Uzmanı (Sağ.Bak.) - Usta Öğretici (MEB) - Hatalı veya kaldırılmasını istediğiniz sayfaları diyot.net@gmail.com bildirin

BU YAZIYI DA İNCELEDİNİZ Mİ ?

TVS Diyot

TVS (Transient Voltage Suppression) Diyot Devrelerin enerji beslemesi katına paralel bağlanarak kullanılan, koruma amaçlı bir …

Bir cevap yazın