Aktif Devre Elemanları

NPN Tipi Transistör

NPN tipi transistörlerin yapısı iki N tipi yarı iletken madde arasına ince bir katman halinde yerleştirilmiş P tipi yarı iletken beyz maddesinden oluşmaktadır. İki N tipi madde arasındaki beyz tabakası …

Devamı »

ZENER DİYOTLARIN KODLANMASI

Zener diyotun üzerinde teknik olarak açıklayıcı bazı rakam ve harfler bulunur. örneğin; BZY85C9V1 için; Bazı kullanım alanları; regüle devreleri, röleyi belli gerilim değerinden sonra çalıştırma, yüksek gerilimden koruma, vs.

Devamı »

Kollektör Geribeslemeli Polarma Devresi ve AC Analizi

Şekil-1 Kollektör geribeslemeli yükselteç devresi Devrenin AC voltaj kazancı, olarak verilebilir. Buna göre çıkış voltajı Vo, eşitliğinden bulunabilir. Şimdi yukarıdaki şekilde verilen devredeki değerleri değiştirerek, giriş ve çıkış sinyallerini inceleyiniz. …

Devamı »

VOLTAJ BÖLÜCÜLÜ POLARMA DEVRESİ VE AC ANALİZİ

Şekil-1 Gerilim bölücü polarmalı yükselteç devresi (Sol Taraftaki Kutucuklara Değer Yazıp Hesapla Tuşuna Basarak Oluşan Değerleri Sağdaki Kutucuklarda Görebilirsiniz) Devrenin AC voltaj kazancı, olarak verilebilir. Buna göre çıkış voltajı Vo, …

Devamı »

EMİTERİ KARARLI POLARMA DEVRESİ VE AC ANALİZİ

Şekil Emiter kararlı polarma devreli yükselteç devresi Devrenin AC voltaj kazancı, değerine eşittir. Buna göre çıkış voltajı Vo, şimdi yukarıdaki şekilde verilen devredeki değerleri değiştirerek, giriş ve çıkış sinyallerini inceleyiniz. …

Devamı »

Sabit Beyz Polarması ve AC Analizi

Şekil-1 Sabit beyz polarmalı yükselteç devresi (Sol Taraftaki Kutucuklara Değer Yazıp Hesapla Tuşuna Basarak Oluşan Değerleri Sağdaki Kutucuklarda Görebilirsiniz) Yukarıdaki şekilde görülen devrede bulunan elemanların değeri değiştirilerek, sitemin kazancı hem …

Devamı »

KOLLEKTÖR GERİ BESLEMELİ POLARLAMA DEVRESİ

Son olarak pratikte sık kullanılan bir diğer polarma devresi olan Kollektör geribeslemeli polarma devresini inceleyeceğiz. Şekil-6.7 ve Şekil-6.8 Kollektör geribeslemeli polarma devre bağlantısı ve akım yönleri görülmektedir. Şekil-6.7 Kollektör Geribeslemeli …

Devamı »

VOLTAJ BÖLÜCÜ POLARLAMA DEVRESİ

Diğer bir çok kullanılan polarma devreside Voltaj bölücü dirençler kullanılarak yapılan, Voltaj bölücülü polarma devresidir. şekil-6.5 ve 6.6 bu polarma devresinin bağlantı şemasını ve akım yönlerini vermektedir. Bu şekillerden görüldüğü …

Devamı »

EMİTERİ KARARLI POLARLAMA DEVRESİ

Sabit beyz polarma devresinde değinilen sıcaklıkla transistör çalışma noktasının(Q) değişmesi problemine yönelik olarak, şekil-1’de görüldüğü gibi transistörün emiter ucuna seri bir RE direnci bağlanır. Oluşan bu yeni polarma devresinede Emiteri …

Devamı »

SABİT BEYZ POLARLAMA DEVRESİ

şekil-1 ‘de görülen Sabit beyz polarma devresi, DC polarma devreleri içerisinde en basit ve uygulaması en kolay olanıdır. Bu avantajının yanı sıra, sıcaklık karşısında değeri en fazla değişen çalışma noktasına …

Devamı »

TRANSİSTÖR DC POLARMA DEVRELERİ

Transistörün yükselteç olarak kullanılabilmesi için, yani girişindeki AC Vi voltajını, çıkışından yükseltilmiş AC Vo voltajı olarak alabilmek için, uygun bir DC polarma devresine ihtiyaç vardır. DC polarma devresi transistörler için …

Devamı »