Güç Elektroniği

Triyakın Sağlamlık Kontrolü

Tristör’de olduğu gibi triyak da hem ölçü aleti ile hemde basit bir devre ile kontrol edilebilir. Ancak ölçü aleti ile yapılan kontrol ölçü aletinin içindeki pil kullanılarak yapıldığından triyak’ın yüksek …

Devamı »

Termik Röle

Kumanda sistemlerinde kullanılan termik aşırı akım rölelerinin açma karakteristiği gecikmelidir ve sigortanınkine benzer.Küçük hata akımlarında uzun bir sürede büyük hata akımlarında ise çok kısa bir sürede devreyi açarak koruma sağlar. …

Devamı »

Tel ve Sargı Kesitinin Hesabı

1. Tel Kesitinin Hesabı Tel kesiti şu iki değer belirler:  Akım yoğunluğu (J)  Devre akımı (I) Akım yoğunluğunun şu değerler arasında olması gerekmektedir: Kendi kendine soğuyan transformatörde: J=1,8-2,6 Amper/mm2 Devre …

Devamı »

Çift Sargılı Transformatör

Çift Sargılı Transformatörün Yapısı Çift sargılı transformatörler, Şekil 1 ‘de görüldüğü gibi, bir nüve (çekirdek) üzerine üst üste veya karşılıklı olarak oturtulan iki sargı vasıtasıyla gerilim değişimi sağlayan devre elemanıdır. Şekil …

Devamı »

Nüve Kesiti Hesabı

Nüve kesiti ile güç arasındaki bağıntı: Şekil 1 – Transformatör nüve saçlarının görüntüleri a) Saç elemanların nüveyi oluşturma biçimi b) Nüvenin kesit görüntüsü Şekil 1 (b) ‘de kesit görüntüsü verilmiş olan nüvenin …

Devamı »

Oto Transformatör

Oto transformatörde Şekil 1’de görüldüğü gibi bir nüve üzerinde tek sargı vardır. Giriş bu sargının uçlarından yapılır. Çıkış iki şekilde olabilir: Belirli kullanılma gerilimine ihtiyaç varsa,  sargının belirli noktalarından çıkış …

Devamı »

Transformatör Hesabı

Her elektronikçi ve elektrikçi kendisi transformatör üretmese de, bir transformatörün boyutlarına ve tel kalınlığına baktığı zaman gücü hakkında bir tahminde bulunabilmelidir. Bu bakımdan burada, transformatör hesabıyla ilgili bazı pratik bilgiler …

Devamı »

TRANSFORMATÖR SARIM HESABI

Transformatörler elektrik- elektronik devrelerde frekans sabit kalmak şartıyla gerilim ve akım değiştirmek amacıyla kullanılır.Transformatörler indüksiyon prensibine göre çalışır ,primer ve sekonder olmak üzere iki sargıdan oluşur.Primer gerilimi sekonder gerilimden büyük …

Devamı »

Transformatörlere giriş

Transformatörler, girişine uygulanan belirli bir genlikteki alternatif gerilimi başka bir genlikte çıkışına veren hareketsiz elektrik makinalarıdır. Girişine uygulanan gerilimi yükselterek çıkışına veren transformatörlere yükseltici tip transformatörler, düşürerek çıkışına veren transformatörlere indirici tip transformatörler …

Devamı »

Transformatörlerin Verimi

Transformatörler girişine uygulanan gerilimi çıkışına sargıları oranında değiştirerek çıkışına veren elektrik makinalarıdır. Girişine uygulanan gerilim primer ve sekonder sargıları oranında çıkışa verilir (V1/V2=N1/N2). Her makina gibi elektrik makinalarının da bir …

Devamı »

Sekonder Aşırı Akım Röleleri

Sekonder aşırı akım röleleri akım trafolarının sekonder (ikincil) devresine bağlanır ve trafo ve elektrik motorlarını aşırı akımlara karşı korur. Bu röle alçak, orta ve yüksek gerilim devrelerinde koruma yapar. Sekonder …

Devamı »