JFET

JFET KARAKTERİSTİKLERİ

İlk olarak gate-source voltajı sıfır (VGS=0 V) olarak alınır. Bu voltaj değeri gate ucunu source ucuna bağlayarak elde edilir. Şekil 1.(a) da olduğu gibi her iki uçta toprağa bağlanır. VDD …

Devamı »

JFET’in ÇALIŞMASI

JFET’in çalışmasını Şekil 1 deki n-kanal JFET üzerinde açıklayalım. VDD gerilimi drain-source voltajını sağlar ve drain’den source’a akan akımı oluşturur. VGG gerilimi de gate-source arasındaki ters kutuplama voltajını sağlar. JFET her …

Devamı »

BİRLEŞİM ALAN ETKİLİ TRANSİSTÖR (JFET)

JFET, kanaldaki akımı kontrol etmek için ters kutuplanmış bir ekleme sahip olan bir Alan Etkili Transistör çeşididir. JFET sembolleri Şekil 1 de gösterilmiştir. JFET yapısına göre, n-kanal ve p-kanal olmak …

Devamı »

JFET

BİRLEŞİM ALAN ETKİLİ TRANSİSTÖR (JFET) JFET, kanaldaki akımı kontrol etmek için ters kutuplanmış bir ekleme sahip olan bir Alan Etkili Transistör çeşididir. JFET sembolleri Şekil 1 de gösterilmiştir. JFET yapısına …

Devamı »

JFET ‘in Polarmalandırılması

a) Sabit Polarma Şekil 1 (a) ve (b) ‘deki gibi kullanılan JFET devrelerine sabit (fixed) polarmalı devreler adı verilir. Çünkü, gate ve source uçları arasına VGG gibi sabit bir güç …

Devamı »

JFET ‘inTransfer Karakteristiği

JFET elemanının transfer karakteristiği, sabit bir drain – source gerilimi VDS için gate -source VGS geriliminin bir fonksiyonu olarak ID drain akımının grafiğidir. Şekil 1 ‘de görüldüğü gibi transfer eğride …

Devamı »

JFET ‘in Karakteristiği

Drain – Source Karakteristiği: Bu karakeristik eğri drain akımının (ID), drain – source gerilimine (VDS) göre bir grafiği olduğundan, drain karakteristiği adınıda almaktadır.   VGS=0 Volt için çizilen eğride, VDS …

Devamı »

JFET ‘in Çalışması

BJT ‘lerde olduğu gibi JFET ‘lerde de 3 terminal vardır. Bunlar; Drain (Oluk, Akaç), Source (Kaynak) ve Gate (Kapı, Geçit) dir. Transistörlerde, kollektörün karşılığı drain, emiterin karşılığı source, beyzin karşılığı …

Devamı »

JFET

Şekil 1: JFET sembolleri P kanal JFET ile N kanal JFET’in çalışması aynı olup beslemelerin polariteleri ile N ve P maddelerin yerleri değişmektedir. Ortadaki N maddesinin bir ucu D (drain …

Devamı »