Alan Etkili Transistör FET

JFET KARAKTERİSTİKLERİ

İlk olarak gate-source voltajı sıfır (VGS=0 V) olarak alınır. Bu voltaj değeri gate ucunu source ucuna bağlayarak elde edilir. Şekil 1.(a) da olduğu gibi her iki uçta toprağa bağlanır. VDD …

Devamı »

JFET’in ÇALIŞMASI

JFET’in çalışmasını Şekil 1 deki n-kanal JFET üzerinde açıklayalım. VDD gerilimi drain-source voltajını sağlar ve drain’den source’a akan akımı oluşturur. VGG gerilimi de gate-source arasındaki ters kutuplama voltajını sağlar. JFET her …

Devamı »

BİRLEŞİM ALAN ETKİLİ TRANSİSTÖR (JFET)

JFET, kanaldaki akımı kontrol etmek için ters kutuplanmış bir ekleme sahip olan bir Alan Etkili Transistör çeşididir. JFET sembolleri Şekil 1 de gösterilmiştir. JFET yapısına göre, n-kanal ve p-kanal olmak …

Devamı »

Alan etkili transistör (FET – Field Effect Transistor)

Alan etkili transistör (FET – Field Effect Transistor), bipolar transistör (BJT) fonksiyonlarının çoğunu gerçekleştirebilen fakat çalışması temelde farklı olan üç terminalli yarı iletken bir devre elemanıdır. Alan etkilitransistör, üzerinden geçen …

Devamı »

Metal Oksitli Alan Etkili Transistör (MOSFET)

Elektronikte çok kullanılan mosfetler çoğunlukla; 1- Yükselteç olarak 2- Osilatör olarak 3- Regülatör olarak 4- Alıcı- verici olarak 5- Mantık işlemcisi olarak 6- Anahtarlama elemanı olarak kullanılır. Mosfetler çoğunlukla yükseltme …

Devamı »

JFET

BİRLEŞİM ALAN ETKİLİ TRANSİSTÖR (JFET) JFET, kanaldaki akımı kontrol etmek için ters kutuplanmış bir ekleme sahip olan bir Alan Etkili Transistör çeşididir. JFET sembolleri Şekil 1 de gösterilmiştir. JFET yapısına …

Devamı »

ALAN ETKİLİ TRANSİSTÖR (FET)

FET transistörlerin kullanılması için ilk öneriler 1955’li yıllara dayanmaktadır. Fakat o zamanki üretim teknolojileri bilim adamlarının kafalarında oluşanları üretime yansıtacak kadar yeterli değildi. Bu nedenle FET transistörlerin yapımları ve kullanımları …

Devamı »

JFET ‘in Polarmalandırılması

a) Sabit Polarma Şekil 1 (a) ve (b) ‘deki gibi kullanılan JFET devrelerine sabit (fixed) polarmalı devreler adı verilir. Çünkü, gate ve source uçları arasına VGG gibi sabit bir güç …

Devamı »

Fetlerin Parametreleri

JFET ‘e uygulanan voltajların değiştirilmesiyle, JFET ‘in gösterdiği davranışa Parametre denir. Başka bir değişle JFET karakteristiği veya sabitleridir. Üretici firmalar, elemanı tanımlamak ve farklı elemanlar arasında seçim yapabilmek için gerekli …

Devamı »

JFET ‘inTransfer Karakteristiği

JFET elemanının transfer karakteristiği, sabit bir drain – source gerilimi VDS için gate -source VGS geriliminin bir fonksiyonu olarak ID drain akımının grafiğidir. Şekil 1 ‘de görüldüğü gibi transfer eğride …

Devamı »