Transistör

KOLLEKTÖR GERİ BESLEMELİ POLARLAMA DEVRESİ

Son olarak pratikte sık kullanılan bir diğer polarma devresi olan Kollektör geribeslemeli polarma devresini inceleyeceğiz. Şekil-6.7 ve Şekil-6.8 Kollektör geribeslemeli polarma devre bağlantısı ve akım yönleri görülmektedir. Şekil-6.7 Kollektör Geribeslemeli …

Devamı »

VOLTAJ BÖLÜCÜ POLARLAMA DEVRESİ

Diğer bir çok kullanılan polarma devreside Voltaj bölücü dirençler kullanılarak yapılan, Voltaj bölücülü polarma devresidir. şekil-6.5 ve 6.6 bu polarma devresinin bağlantı şemasını ve akım yönlerini vermektedir. Bu şekillerden görüldüğü …

Devamı »

EMİTERİ KARARLI POLARLAMA DEVRESİ

Sabit beyz polarma devresinde değinilen sıcaklıkla transistör çalışma noktasının(Q) değişmesi problemine yönelik olarak, şekil-1’de görüldüğü gibi transistörün emiter ucuna seri bir RE direnci bağlanır. Oluşan bu yeni polarma devresinede Emiteri …

Devamı »

SABİT BEYZ POLARLAMA DEVRESİ

şekil-1 ‘de görülen Sabit beyz polarma devresi, DC polarma devreleri içerisinde en basit ve uygulaması en kolay olanıdır. Bu avantajının yanı sıra, sıcaklık karşısında değeri en fazla değişen çalışma noktasına …

Devamı »

TRANSİSTÖR DC POLARMA DEVRELERİ

Transistörün yükselteç olarak kullanılabilmesi için, yani girişindeki AC Vi voltajını, çıkışından yükseltilmiş AC Vo voltajı olarak alabilmek için, uygun bir DC polarma devresine ihtiyaç vardır. DC polarma devresi transistörler için …

Devamı »

ORTAK EMİTERLİ DEVRE

Şekil 5.10`da, PNP ve NPN transistörleri için en sık rastlanılan transistörler devreleri gösterilmiştir. Emiterin hem giriş hem de çıkış uçlarında ortak kullanılmasıyla oluşan devrelere, ortak emiterli devre denir. (Bu durumda …

Devamı »

ORTAK BEYZLİ DEVRE

Beyzin, hem giriş hem de çıkış uçlarında ortak olarak kullanılmasıyla oluşan devrelere, ortak beyzli devre denir. Ortak beyzli devrede, uygulanan potansiyeller, beyz potansiyeline göre VEB ve VCB şeklinde isimlendirilirler. Başka …

Devamı »

BİPOLAR JONKSİYON TRANSİSTÖRÜ

Bir bipolar yüzey birleşmeli transistör, iki N ve bir P tipi malzeme tabakasından veya iki P ve bir N tipi malzeme tabakasından oluşan üç katmanlı bir elemandır. İlkine NPN transistörü, …

Devamı »

BİPOLAR JONKSİYON TRANSİSTÖR

• Bipolar jonksiyon transistör BJT olarak bilinir ve üç katmandan oluşur. Katmanlarına işlevlerinden ötürü Beyz (base), Emiter (emiter) ve Kolektör (collector) isimleri verilir. • Bipolar transistör iki adet pn bitişim …

Devamı »

Transistörün doğru ve ters polarma

Elektronik devrelerde transistörler doğru polarmalandığı zaman iletime geçip, ters polarmalandığı zaman ise kesime giderler. Transistörlerin beyz ucuna akım uygulanmadığında kollektör ve emiter arasında akım geçişi olmaz yani transistör kesimde (cut …

Devamı »